Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Burcu ARACIOĞLU

Turkey
burcu.aracioglu@ege.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Betül AYDOĞAN ÜNAL

Turkey
betulaydogan@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Doç.Dr. Aydanur GACENER ATIŞ

Turkey
aydanur.gacener@ege.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ege Üniversitesi İİBF

Doç.Dr. BURCU ŞENTÜRK

Turkey
burcusentrk@gmail.com
Konular: Sosyoloji,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Beşeri Bilimler,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: Ege Üniversitesi

Editör Kurulu

Doç. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ

Doç . Dr. Burcu ARACIOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Çağaçan DEĞER

Araş. Gör. Dr. Burcu ŞENTÜRK

Araş. Gör. Dr. Betül AYDOĞAN ÜNAL

Araş. Gör. Dr. Ali Onur TEPECİKLİOĞLU

Araş. Gör. Dr. Hakan ERKAL