Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Burcu ARACIOĞLU

Turkey
burcu.aracioglu@ege.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Dr. Betül AYDOĞAN ÜNAL

Turkey
betulaydogan@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Aydanur GACENER ATIŞ

Turkey
aydanur.gacener@ege.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ege Üniversitesi İİBF

Doç.Dr. BURCU ŞENTÜRK

Turkey
burcusentrk@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyoloji
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Doç. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ

Doç . Dr. Burcu ARACIOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Çağaçan DEĞER

Araş. Gör. Dr. Burcu ŞENTÜRK

Araş. Gör. Dr. Betül AYDOĞAN ÜNAL

Araş. Gör. Dr. Ali Onur TEPECİKLİOĞLU

Araş. Gör. Dr. Hakan ERKAL