Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv

Ege Sosyal Bilimler Dergisi (ESBD), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayını olarak yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli elektronik dergidir. Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde sosyal bilimler alanında makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 


Derginin Sahibi

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKARYayıncı

Ege Üniversitesi


 


Editör Kurulu

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Dergi Yönetici Editörü)

Prof. Dr. Eşref ABAY

Doç. Dr. Aykan CANDEMİR

Doç. Dr. Hakan TÜRKMEN

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Yrd. Doç. Dr. Önder Çetin  (İngilizce Editörü)

Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA (Yardımcı Editör)

Öğr. Gör. Levent USLU (Yardımcı Editör) ISSN : XXX-XXXXXXXX

Periyot: Yılda 2 Sayı

Başlangıç: 2017


İletişim: ege.sbd@gmail.com


Yayın İlkeleri