Ege Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2602-3725 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

0

0

Ege Sosyal Bilimler Dergisi (ESBD), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayını olarak yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli elektronik dergidir. Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde sosyal bilimler alanında makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye,  http://www.dergipark.gov.tr/esbd adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

 

Derginin Sahibi

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR


Yayıncı

Ege Üniversitesi


 


Editör Kurulu

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Dergi Yönetici Editörü)

Prof. Dr. Eşref ABAY

Doç. Dr. Aykan CANDEMİR

Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Yrd. Doç. Dr. Önder Çetin  (İngilizce Editörü)

Doç. Dr. Tarık KIŞLA (Yardımcı Editör)

Öğr. Gör. Levent USLU (Yardımcı Editör)ISSN : 2602-3725

Periyot: Yılda 2 Sayı

Başlangıç: 2018

İletişim: ege.sbd@gmail.com


Yayın İlkeleri

Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve daha önce yayımlanmamış bildirilerde ise, bildirinin sunulduğu yer ve zamanın belirtmesi şartı aranır.

Yayımlanmak üzere  gönderilen yazılar öncelikle Editör Kurulu tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları bakımından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar, yazar adı/adları gizlenerek, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir.


Yazım Kuralları


Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer almalıdır.(Makale Türkçe veya Latin harfli Türk lehçelerinden birinde ise ikinci dil Fransızca, İngilizce veya İspanyolca, makale Türkçe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki bu üç dilden birinde ise ikinci dil Türkçe olacaktır.)

Yazar Adı: Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.

Öz ve Anahtar Kelimeler: En fazla 250 kelime ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, tablo vb. bulunmamalıdır. Anahtar kelimeler, “Öz”ün altında yer almalı ve beş anahtar kelime verilmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

 Makale Metni: Yazılar bilgisayarda 2 satır aralıkla, MS Word programında Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme ve Kaynakça: Metin içi kaynak gösterimi ve kaynakça için APA 6 standartı kullanılmalıdır. Bunun için hazırlanan belgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.