Eskiyeni
Kapak Resmi
ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | http://dergipark.gov.tr/eskiyeni

Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Eskiyeni,  Yaz ve Kış dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Eskiyeni dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde özgün makale, araştırma ve incelemeler, değerlendirme yazıları, kitap kritiği ve akademik çeviri yazılar yayınlar. Bu yayınlar sayesinde din ilimleri ve beşeri ilimler alanında eleştirel ve kapsamlı çalışmaları ile  literatüre katkı sağlamayı amaçlar. Yayın kurulu ve danışma kurulu üyeleri alanında seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Yayınlanacak olan yazılarda araştırma ve yayın etiği kurallarına uygunluk esas alınır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Eskiyeni

ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | http://dergipark.gov.tr/eskiyeni
Kapak Resmi

13.323

31.471

Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Eskiyeni,  Yaz ve Kış dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Eskiyeni dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde özgün makale, araştırma ve incelemeler, değerlendirme yazıları, kitap kritiği ve akademik çeviri yazılar yayınlar. Bu yayınlar sayesinde din ilimleri ve beşeri ilimler alanında eleştirel ve kapsamlı çalışmaları ile  literatüre katkı sağlamayı amaçlar. Yayın kurulu ve danışma kurulu üyeleri alanında seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Yayınlanacak olan yazılarda araştırma ve yayın etiği kurallarına uygunluk esas alınır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Sayı 37 - Ara 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 5 - 6
  İhsan Toker
 2. Problems of Islamic Political Philosophy in Classical and Modern Texts
  Sayfalar 7 - 24
  Muhammet Özdemir
 3. İnsanî Ruh Üzerine
  Sayfalar 25 - 34
  Gürbüz Deniz
 4. İmam Şâfiî’nin Fıkıh Usulünde Sünnet Vahiy İlişkisi
  Sayfalar 35 - 56
  Ahmet Keleş
 5. İlk Dönem İslam Tarihinde Yargının Kurumsallaşmasında Dört Halifenin Rolü
  Sayfalar 57 - 79
  Murat Akarsu
 6. Sünnet Olma ve Kadın Sünneti
  Sayfalar 81 - 107
  Aynur Eryiğit Bader
 7. Yahudiler/Yahudilik Açısından Kudüs
  Sayfalar 109 - 125
  Fuat Aydın
 8. منهج الشموليية العلمي
  Sayfalar 127 - 151
  Aydın/ Hüseyin Kudat/ Tarık
 9. Kötü’nün Doğası ve Kökeni Üzerine
  Sayfalar 153 - 177
  Mehmet Murat Karakaya
 10. Oku! II
  Sayfalar 179 - 180
  Gürbüz Deniz
 11. Ve’l Asr
  Sayfalar 181 - 186
  Mehmet Kırtorun
 12. Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkân’ın Tarihi
  Sayfalar 187 - 191
  M. Alperen Saz
 13. İslam Atomculuğu
  Sayfalar 192 - 194
  Uğur Aslan
 14. Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi
  Sayfalar 195 - 199
  Fatma Sinem Avcılar
 15. Hikmet'in Sularında Kaybolmak
  Sayfalar 200 - 207
  Nizameddin Duran