Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-8171 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://dergipark.gov.tr/esoguifd

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanlarında üretilen özgün telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dünya dillerinde de yayım yapılmaktadır.

        Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Hakemlik süreci tamamlanan ve hakemlerden yayım onayı alan makaleler 100-150 kelimelik özet/abstract ile beraber ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. 

        Mart sayısı için en geç 15 Ocak; Eylül sayısı için en geç 15 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/01/2019 tarihinde yapılan İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II kararlarını benimsemektedir.


Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8171 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://dergipark.gov.tr/esoguifd
Cover Image

4.556

39.948

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanlarında üretilen özgün telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dünya dillerinde de yayım yapılmaktadır.

        Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Hakemlik süreci tamamlanan ve hakemlerden yayım onayı alan makaleler 100-150 kelimelik özet/abstract ile beraber ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. 

        Mart sayısı için en geç 15 Ocak; Eylül sayısı için en geç 15 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/01/2019 tarihinde yapılan İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II kararlarını benimsemektedir.


Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.