Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Kapak Resmi

461.566

1.066.649

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Cilt 18, Sayı 69 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 69 - Oca 2019
 1. POLİTİK ÖZ YETERLİK VE YAŞAM BAĞLILIĞI: SİYASİ PARTİ TEŞKİLATLARINDA GÖREV ALAN BİREYLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1 - 12
  Ayça Ferda KANSU
 2. ŞÜKRAN ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 13 - 31
  Ferhat KARDAŞ, İlhan YALÇIN
 3. UŞAK’TA ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL MİMARİ YAPISI: GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 32 - 40
  Elif GÜRSOY
 4. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 41 - 57
  Ahmet UYAR
 5. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ADANA’DA AMERİKAN ETKİSİ
  Sayfalar 58 - 68
  Tuğba KORHAN
 6. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ FİLMLERDE ELE ALINAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 69 - 89
  Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU
 7. RESIDUE ANALYSIS OF GRINDING STONES FROM CHALCOLITHIC GÜLPINAR
  Sayfalar 90 - 104
  Abdulvahap Onur BAMYACI
 8. THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF DIGITAL ACTIVISM: THE EFFECT OF GENDER ON SOCIAL ACTIVIST PARTICIPATION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
  Sayfalar 105 - 123
  Elif ŞEŞEN, Perihan ŞIKER
 9. SİVAS İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 124 - 141
  Soner DOĞAN, Çetin ÖZDEMİR
 10. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 142 - 161
  Serdar BOZAN, Abdurrahman EKİNCİ
 11. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI
  Sayfalar 162 - 176
  Aysun TÜRE YILMAZ, AYTOLAN YILDIRIM
 12. GENİŞ ÖLÇEKLİ SINAVLARDA AÇIK UÇLU SORULARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 177 - 200
  Emre KOYUNCU, Yeşim ÖZER ÖZKAN
 13. DUYGU DÜZENLEME SÜREÇLERİ VE ALEKSİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 201 - 217
  Banu YILDIZ, Ali GÜLLÜ
 14. TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE HİZMET VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI, MÜZİK ÖĞRETMENLERİ ve MÜZİK SINIFLARININ DURUMUNUN İNCELENMESİ
  Sayfalar 218 - 231
  Eylem DAYI, Ferda GÜRKAN ÖZTÜRK
 15. ENTROPİ TABANLI TOPSIS VE VIKOR YAKLAŞIMI İLE AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR DUYGUSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 232 - 251
  Pınar ÇELEBİ DEMİRARSLAN, Hande KÜÇÜKÖNDER, Said KINGIR
 16. SOSYAL OLARAK İNŞA EDİLMİŞ MODERN ANNELİK SÖYLEMİ İÇERİSİNDE BİR ASMA KAT SÜTANNE GELENEĞİ
  Sayfalar 252 - 267
  Hüseyin Nihat GÜNEŞ
 17. DUYGUSAL ZEKÂ VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TURİZM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 268 - 287
  Mithat TURHAN, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
 18. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİKLERİ MATEMATİKSEL ANALOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 288 - 307
  Melike ÇETİNKAYA, Mehmet TAŞPINAR, Mehmet Çağatay ÖZDEMİR
 19. KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 308 - 317
  Burak ÖKDE, Duran BÜLBÜL
 20. SİYASİ LİDER İMAJINA ETKİ AÇISINDAN FOTOĞRAFIN ROLÜ: 2017 HALKOYLAMASI ÖRNEĞİNDE LİDERLERİN SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARI
  Sayfalar 318 - 331
  Salih GÜRBÜZ
 21. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 332 - 342
  Sabri ANIK, Rasim TÖSTEN
 22. MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 343 - 353
  Merve SOYCAN, Ezgi BABACAN
 23. “BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA
  Sayfalar 354 - 372
  Mümin TOPCU
 24. BABILDAMA DÖNEMİNDE OKUMA TAKLİDİ
  Sayfalar 373 - 384
  Ahmet TARCAN
 25. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNİN YORDANMASINDA KAYGININ ROLÜ
  Sayfalar 385 - 397
  Mustafa KAHYAOGLU, Mehmet İkbal YETİŞİR, Fırat Kıyas BİREL
 26. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İNTERNET TEYİT/DOĞRULAMA PLATFORMLARININ KULLANIMI
  Sayfalar 398 - 411
  Nurhan KAVAKLI
 27. KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 412 - 424
  Ferah ÖZKÖK, Şefik Okan MERCAN, Hacı Mehmet YILDIRIM, Halil KORKMAZ, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Çiğdem AYHAN
 28. SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 425 - 437
  Salih AYBEY
 29. LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI
  Sayfalar 438 - 453
  Selin ÇENBERCİ, Engin ÇENBERCİ, Aslıhan SABAN
 30. REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL
  Sayfalar 454 - 465
  Menekşe KILIÇARSLAN