Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Kapak Resmi

402.273

788.683

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Cilt 17, Sayı 67 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 67 - Tem 2018
 1. OKUL YÖNETİCİSİ SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: GÖREV SÜRESİ DOLAN OKUL MÜDÜRLERİNİN, YENİDEN GÖREVLENDİRİLME USULLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 874 - 888
  Kemal KAYIKÇI, İzzet ÖZDEMİR, Gülnar ÖZYILDIRIM
 2. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 889 - 912
  Selami ERYILMAZ, Özgür ÇUKURLUÖZ
 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 913 - 925
  Burhan AKPUNAR, İbrahim Yaşar KAZU, Fatih Selim ERDAMAR
 4. ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 926 - 937
  Samet MAKAS, Eyüp ÇELİK
 5. MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 938 - 948
  Yeliz YEŞİL, Murat TOKBAŞ
 6. PSİKODRAMA GRUBUNUN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DUYARLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 949 - 968
  Orkide BAKALIM, Canan YÖRÜK, Gözde ŞENSOY
 7. SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 969 - 981
  Gonca USTA, Celal Teyyar UĞURLU
 8. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLUK DÖNEMİ İSTİSMAR YAŞANTILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 982 - 996
  Kayhan BOZGÜN, Serpil PEKDOĞAN
 9. ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 997 - 1013
  Ali ÜNİŞEN, Nevruz DEMİREL
 10. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN AKILCI OLMAYAN İNANÇ DÜZEYİ VE KARAR VERME STİLLERİNE GÖRE YORDANMASI
  Sayfalar 1014 - 1026
  Sevgi UYGUR
 11. BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUM DÜZEYLERİ: BİR PROFİL ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1027 - 1042
  Pınar ÇAĞ, İbrahim YILDIRIM
 12. HEMŞİRE VE STAJYER HEMŞİRELERDE EN FAZLA STRES YARATAN OLAYLARIN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1043 - 1059
  İbrahim Sani MERT
 13. TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1060 - 1076
  Cenk AKSOY, Ömer Osman DURSUN
 14. TÜKETİCİ MARKA BİLGİSİ: HİKAYE ANLATICILIĞI VE KOLAJ TEKNİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA- CONSUMER BRAND KNOWLEDGE: A RESEARCH ON STORYTELLING AND COLLAGE TECHNIQUE
  Sayfalar 1077 - 1091
  Sefa ERBAŞ
 15. THE ROLE OF INDUCTION PROGRAM IN NEWLY RECRUITED TEACHERS’ ADAPTATION TO A NEW TEACHING ENVIRONMENT: A CASE FROM ANADOLU UNIVERSITY
  Sayfalar 1092 - 1108
  Sercan SAĞLAM, Bülent ALAN
 16. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ
  Sayfalar 1109 - 1119
  Seda VARAN, Süleyman Erkam SULAK
 17. OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1120 - 1146
  Ahmet GÖÇEN, Habib ÖZĞAN
 18. MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1147 - 1158
  Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Derya ÇAKIR AYDIN, Fatma Meral HALİFEOĞLU
 19. SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1159 - 1166
  Gökhan BAK, Osman Vedüd EŞİDİR
 20. YABANCI ÖĞRENCİLERE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞSAL EĞILIMLER: ULUSAL KIMLIKLER VE SOSYAL BASKINLIK YÖNELIMININ YORDAYICI ROLÜ
  Sayfalar 1167 - 1180
  Sabahat BAĞCI, Ceren Nur GÜRLER
 21. ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ (EÖSÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1181 - 1198
  Eyüp CÜCÜK, Kevser KARA, Fadıl ŞİRAZ, Erdal BAY
 22. KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİ SUÇ VE CEZALARI KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI
  Sayfalar 1199 - 1205
  Sedat APAK
 23. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI
  Sayfalar 1206 - 1221
  Mustafa ULUSOY, Dilek ALTUN
 24. LAND SPECULATION AND URBAN RENT IN TURKEY
  Sayfalar 1222 - 1233
  Seçil Gül MEYDAN YILDIZ, Semih Halil EMÜR
 25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİ DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1234 - 1251
  Bahadır ERİŞTİ, Cahit ERDEM
 26. ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI MODELLERİNİN BELİRLENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1252 - 1267
  Ayhan KARAKAŞ, Said KINGIR, Olcay KİREMİTÇİ
 27. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  Sayfalar 1268 - 1277
  Gülşah BATDAL KARADUMAN, Aslı ELGÜN CEVİZ
 28. CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
  Sayfalar 1278 - 1301
  Ahmet ÇOBAN
 29. BATTALGAZİ VE GELENEKSEL EVLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 1302 - 1316
  Mine BARAN, Fatma Demet AYKAL, Meltem KOCAMAN
 30. THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/
  Sayfalar 1317 - 1326
  A. Baran DURAL