Electronic Journal of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

Electronic Journal of Social Sciences

ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Cover Image

372.819

662.729

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

V.17, I.66 Last Issue
Volume 17 - Issue 66 - Apr 2018
 1. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
  Pages 384 - 400
  Rabia AFŞİN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 2. BİR DEĞERLER SKALASININ GELİŞTİRİLMESİ VE BU SKALANIN POLİTİK VE DİNİ YÖNELİMLE İLİŞKİSİ
  Pages 401 - 420
  Sevim CESUR, Aydın BAYAD, Onurcan YILMAZ, Beyza TEPE
 3. MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI
  Pages 421 - 432
  Rukiye DİLLİ, S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Güneş TURGUT KESEBİR
 4. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 433 - 453
  Ali ÇIMAT, Tarık DURAN
 5. ERKEN ÇOCUKLUKTA ANNE DAVRANIŞLARININ DIŞSALLAŞTIRMA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ İLE İLİŞKİSİ
  Pages 454 - 470
  Berna Akçinar, Nazlı Baydar
 6. ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ
  Pages 471 - 481
  Hasan METE, Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Duygu HÜYÜK
 7. REALİST HALK HİKÂYESİ İLE ROMAN ARASINDA KÜRKÇÜ-ZÂDE OSMAN REMZİ’NİN SERGÜZEŞT-İ MÂZÎ YAHUD VÂMIK U AZRÂ MESNEVÎSİ
  Pages 482 - 492
  Nilüfer TANÇ
 8. İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
  Pages 493 - 504
  Alev KOÇAK ALAN, Ebru TÜMER KABADAYI, Tuğbay ERİŞKE
 9. PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ
  Pages 505 - 517
  Metin KILIÇ, Ahmet ARSLAN
 10. OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Pages 518 - 534
  Abidin DAĞLI, Bünyamin AĞALDAY
 11. ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 535 - 548
  Ali Bozkurt
 12. ESTABLİSHMENT OF THE URBAN COMPETITIVENESS INDEX WITH THE ECONOPHYSICS APPROACH
  Pages 549 - 560
  Cem ÇAĞRI DONMEZ, Abdulkadir ATALAN
 13. TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI
  Pages 561 - 576
  Hatice BUDAK, Kübra KÜÇÜKŞEN
 14. GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ -DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 577 - 593
  Petek AKMAN ÖZDEMİR, Nermin ÇELEN
 15. TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 594 - 602
  Mehmet KANAK, Mustafa ÖNDER, Çağrı SUBAŞI
 16. REEL DÖVİZ KURLARININ TURİZM TALEBİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 603 - 620
  Yaşar SARI, Yasin Emre OĞUZ
 17. KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 621 - 631
  Cemal ALTAN
 18. HAVAALANLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVAALANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 632 - 651
  Mahmut BAKIR, Şahap AKAN
 19. YAZILI BASIN ABONELİK EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI
  Pages 652 - 674
  Murat ÖZTERMİYECİ, Ayhan Nuri YILMAZ
 20. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 675 - 687
  İbrahim GÜL, İmam Bakır ARABACI
 21. MEASURING VALUE ALONG THE SUPPLY CHAIN: A STUDY ON WHITE GOODS SECTOR
  Pages 688 - 703
  Yasin Galip GENÇER
 22. SEMBOLLER VE SOSYAL FONKSİYONLAR IŞIĞINDA BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ: KÖY DÜĞÜNÜ – PIETER BRUEG
  Pages 704 - 711
  Serdar TUNA
 23. İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 712 - 727
  Mustafa CİNOĞLU, Erdem BAĞCI
 24. ALABAMA EBEVEYN DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ‘NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 728 - 743
  Ali ÇEKİÇ, Fulya TÜRK, Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI
 25. ANALYZING TECHNOLOGY INTEGRATION SELF-EFFICACY OF PROSPECTIVE TEACHERS: THE CASE OF TURKEY
  Pages 744 - 765
  Ömer ŞİMŞEK, Taha YAZAR
 26. THE PREDICTIVE ROLE OF CONSTRUCTIVE THINKING ON ATTRIBUTIONS AND MARITAL SATISFACTION
  Pages 766 - 778
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ, Kemal BAYTEMİR, Ali GÜLLÜ
 27. THE DIFFERENCES BETWEEN THE PERCEPTIONS OF PRIVATE PRIMARY AND HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS ON THE EGO STATES PERCEIVED AND EXPECTED IN EACH OTHER. (Master Thesis, 2008)
  Pages 779 - 800
  Hayriye ÖZERK, Sefer Ada, Halis ÖZERK
 28. HANSE BİRLİĞİNDEN HANSE KENTLERİNE: HANSE TÜCCARLARI ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRME
  Pages 801 - 815
  Hülya DERYA
 29. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI
  Pages 816 - 836
  Sabri GÜNGÖR, Halil BUYRUK, Yalçın ÖZDEMİR
 30. INVESTIGATIONOF FACTORS AFFECTING TRAFFIC ACCIDENTS BY STRUCTURAL EQUATION MODELLING
  Pages 837 - 850
  Hakan EYGÜ
 31. AS GEOGRAPHICAL INDICATION DIYARBAKIR BASALT STONE AND REGISTRATION
  Pages 851 - 860
  Emine EKİNCİ DAĞTEKİN
 32. HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ
  Pages 861 - 873
  Emel İŞTAR IŞIKLI