Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. 

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Kapak Resmi

358.580

629.760

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. 

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Cilt 17, Sayı 66 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 66 - Nis 2018
 1. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 384 - 400
  Rabia AFŞİN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 2. BİR DEĞERLER SKALASININ GELİŞTİRİLMESİ VE BU SKALANIN POLİTİK VE DİNİ YÖNELİMLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 401 - 420
  Sevim CESUR, Aydın BAYAD, Onurcan YILMAZ, Beyza TEPE
 3. MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI
  Sayfalar 421 - 432
  Rukiye DİLLİ, S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Güneş TURGUT KESEBİR
 4. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 433 - 453
  Ali ÇIMAT, Tarık DURAN
 5. ERKEN ÇOCUKLUKTA ANNE DAVRANIŞLARININ DIŞSALLAŞTIRMA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 454 - 470
  Berna Akçinar, Nazlı Baydar
 6. ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 471 - 481
  Hasan METE, Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Duygu HÜYÜK
 7. REALİST HALK HİKÂYESİ İLE ROMAN ARASINDA KÜRKÇÜ-ZÂDE OSMAN REMZİ’NİN SERGÜZEŞT-İ MÂZÎ YAHUD VÂMIK U AZRÂ MESNEVÎSİ
  Sayfalar 482 - 492
  Nilüfer TANÇ
 8. İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
  Sayfalar 493 - 504
  Alev KOÇAK ALAN, Ebru TÜMER KABADAYI, Tuğbay ERİŞKE
 9. PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ
  Sayfalar 505 - 517
  Metin KILIÇ, Ahmet ARSLAN
 10. OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 518 - 534
  Abidin DAĞLI, Bünyamin AĞALDAY
 11. ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 535 - 548
  Ali Bozkurt
 12. EKONOFİZİK YAKLAŞIMI İLE KENTSEL REKABETÇİLİK İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI
  Sayfalar 549 - 560
  Cem ÇAĞRI DONMEZ, Abdulkadir ATALAN
 13. TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI
  Sayfalar 561 - 576
  Hatice BUDAK, Kübra KÜÇÜKŞEN
 14. GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ -DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 577 - 593
  Petek AKMAN ÖZDEMİR, Nermin ÇELEN
 15. TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 594 - 602
  Mehmet KANAK, Mustafa ÖNDER, Çağrı SUBAŞI
 16. REEL DÖVİZ KURLARININ TURİZM TALEBİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 603 - 620
  Yaşar SARI, Yasin Emre OĞUZ
 17. KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 621 - 631
  Cemal ALTAN
 18. HAVAALANLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVAALANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 632 - 651
  Mahmut BAKIR, Şahap AKAN
 19. YAZILI BASIN ABONELİK EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 652 - 674
  Murat ÖZTERMİYECİ, Ayhan Nuri YILMAZ
 20. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 675 - 687
  İbrahim GÜL, İmam Bakır ARABACI
 21. MEASURING VALUE ALONG THE SUPPLY CHAIN: A STUDY ON WHITE GOODS SECTOR
  Sayfalar 688 - 703
  Yasin Galip GENÇER
 22. SEMBOLLER VE SOSYAL FONKSİYONLAR IŞIĞINDA BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ: KÖY DÜĞÜNÜ – PIETER BRUEG
  Sayfalar 704 - 711
  Serdar TUNA
 23. İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 712 - 727
  Mustafa CİNOĞLU, Erdem BAĞCI
 24. ALABAMA EBEVEYN DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ‘NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 728 - 743
  Ali ÇEKİÇ, Fulya TÜRK, Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI
 25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 744 - 765
  Ömer ŞİMŞEK, Taha YAZAR
 26. THE PREDICTIVE ROLE OF CONSTRUCTIVE THINKING ON ATTRIBUTIONS AND MARITAL SATISFACTION
  Sayfalar 766 - 778
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ, Kemal BAYTEMİR, Ali GÜLLÜ
 27. ÖĞRETMENLERİNİN ve OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİRBİRLERİNDE ALGILADIKLARI ve BEKLEDİKLERİ EGO DURUMLARININ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 779 - 800
  Hayriye ÖZERK, Sefer Ada, Halis ÖZERK
 28. HANSE BİRLİĞİNDEN HANSE KENTLERİNE: HANSE TÜCCARLARI ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 801 - 815
  Hülya DERYA
 29. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI
  Sayfalar 816 - 836
  Sabri GÜNGÖR, Halil BUYRUK, Yalçın ÖZDEMİR
 30. TRAFİK KAZALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 837 - 850
  Hakan EYGÜ
 31. COĞRAFİ İŞARET OLARAK DİYARBAKIR BAZALT TAŞI VE TESCİLİ
  Sayfalar 851 - 860
  Emine EKİNCİ DAĞTEKİN
 32. HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 861 - 873
  Emel İŞTAR IŞIKLI