Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Kapak Resmi

297.159

434.293


Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli bir dergidir. 

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. 
This journal is open access. 

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı

yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara

(ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de

yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu

bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID,

Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir

URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "

Cilt 17, Sayı 65 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 65 - Oca 2018
 1. THE GROUP CLIMATE QUESTIONNAIRE: ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION
  Sayfalar 1 - 16
  F. Işıl BİLİCAN, Anne MCENEANEY
 2. ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN ÇEVRE POLİTİKALARINA ETKİLERİ
  Sayfalar 17 - 36
  Ömer ÇOBAN, Murat GÜMÜŞ, Bahattin HAMARAT
 3. ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 37 - 49
  Selami ERYILMAZ
 4. 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ
  Sayfalar 50 - 61
  Süleyman Çağrı GÜZEL
 5. BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 62 - 78
  Nezih TAYYAR, Efe GÖKAKIN
 6. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DEVLET HİZMETLERİNE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 79 - 89
  Metin ALLAHVERDİ
 7. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 90 - 102
  Serpil PEKDOĞAN
 8. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 103 - 122
  Mehmet GUROL, Azmi TURKAN, İpek SOM
 9. GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 123 - 141
  Ali ERYILMAZ, Tansu MUTLU
 10. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 142 - 159
  Musa POLAT, Hakkı KONTAŞ
 11. NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİ JAMES M. BUCHANAN’IN KONSEPTİNDEN KURALLAR
  Sayfalar 160 - 179
  Merve YOLAL
 12. ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ
  Sayfalar 180 - 194
  Emine Burcu TUNÇ, Müge ULUMAN
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 195 - 206
  Cahit TAŞDEMİR
 14. ERGENLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK VE UMUT
  Sayfalar 207 - 222
  Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA, Betül MEYDAN
 15. BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI
  Sayfalar 223 - 232
  Alptekin ULUTAŞ, Ahmet Murat ÖZKAN, Hasan TAĞRAF
 16. İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ “OKUL HEYECANIM” TEMASINDAKİ KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI
  Sayfalar 233 - 247
  Aslı GÜNDOĞAN, Mehmet GÜLTEKİN
 17. MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 248 - 261
  Haluk TANRIVERDİ, Gelengül KOÇASLAN
 18. TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 262 - 277
  Nursen VATANSEVER DEVİREN, Tarık DURAN
 19. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 278 - 294
  Kadir GÖKOĞLAN, Hasan ARSLAN, Mustafa BULUT
 20. MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 295 - 316
  Cengiz GÜNEY
 21. YİRMİNCİ YÜZYILDA KÜLTÜREL BELLEK VE GELENEĞİN YENİDEN İHYASI BAĞLAMINDA MEHTERHÂNE-İ HÂKÂNÎ
  Sayfalar 317 - 336
  Erhan TEKİN, Nilgün DOĞRUSÖZ
 22. ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ
  Sayfalar 337 - 355
  Hakan Murat ARSLAN
 23. EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY
  Sayfalar 356 - 365
  Cenk AKSOY, Halil İbrahim ŞENGÜN, Yunus YILMAZ
 24. HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 366 - 382
  Murat KARAHAN