Kabul Edilmiş Makaleler

  • DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Öğretim Görevlisi Kadir Gökoğlan, Hasan Arslan, Mustafa Bulut 17 Eyl 2017
  • YİRMİNCİ YÜZYILDA KÜLTÜREL BELLEK VE GELENEĞİN YENİDEN İHYASI BAĞLAMINDA MEHTERHÂNE-İ HÂKÂNÎ
    Erhan Tekin, Nilgün Doğrusöz 13 Eki 2017
  • NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİ JAMES M. BUCHANAN’IN KONSEPTİNDEN KURALLAR
    Merve YOLAL 20 Eki 2017