Kabul Edilmiş Makaleler

 • DUYGUSAL EMEK KONUSUNU ARAŞTIRAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ
  yağmur SAVAŞKAN, Halime GÖKTAŞ KULUALP 5 Eki 2018
 • TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR
  Bade VARDARLI, Amal KHATIB, Sevgi UYGUR, Mesut GÖNÜLTAŞ 11 Mar 2019
 • SEÇMENİN SİYASAL REKLAMLARA YAKLAŞIMI: ŞÜPHECİLİK BAKIMINDAN KUŞAKLAR ARASI BİR İNCELEME
  Pelin Havva AY, Nedret ÇAĞLAR 20 Mar 2019
 • ASSESSING THE QUALITY OF GASTRONOMY EDUCATION: TURKEY CASE
  Duran CANKÜL 20 Mar 2019