Kabul Edilmiş Makaleler

 • Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği ‘nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Ali Çekiç, Fulya Türk, Ahmet Buğa, Zeynep Hamamcı 10 Ara 2017
 • ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  İbrahim GÜL, İmam Bakır Arabacı 14 Ara 2017
 • SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
  Rabia AFŞİN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK 16 Ara 2017
 • MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Prof. Dr. Ali ÇIMAT, Arş. Gör. Tarık Duran 21 Ara 2017
 • Türkiye’nin Sosyal Transformasyon Sürecinde Y Kuşağının “Toplumsal Cinsiyet Rolü” Tutumları
  Hatice Budak, Kübra Küçükşen 24 Ara 2017
 • GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ-DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Doktora Petek Akman Özdemir, Prof.Dr. Nermin Çelen 24 Ara 2017
 • PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ
  Yrd.Doç.Dr. Metin KILIÇ, Ahmet Arslan 7 Oca 2018
 • MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI
  Rukiye DİLLİ, S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Güneş TURGUT KESEBİR 21 Oca 2018
 • İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Mustafa Cinoğlu, Erdem Bağcı 21 Oca 2018
 • YÜKLEMELER VE EVLİLİK DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK YAPILANDIRMACI DÜŞÜNME
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ, Kemal BAYTEMİR, Ali GÜLLÜ 21 Oca 2018
 • ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN, TRANSAKSİYONEL ANALİZ KURAMI ÇERÇEVESİNDE, BİRBİRLERİNDE GÖZLEMLEDİKLERİ VE BİRBİRLERİNDE BEKLEDİKLERİ EGO DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (Yüksek Lisans Tezi, 2008)
  Hayriye ÖZERK, Sefer Ada, Halis ÖZERK 21 Oca 2018
 • Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Etkinliklerin Amaç, Öğrenci Katılımı ve Uygulanabilirlik Yönleriyle Değerlendirilmesi
  Ali Bozkurt 22 Oca 2018
 • Semboller ve Sosyal Fonksiyonlar Işığında Bir Eleştiri Denemesi: Köy Düğünü – Pieter Bruegel
  Doç.Dr. Serdar Tuna 25 Oca 2018
 • REALİST HALK HİKÂYESİ İLE ROMAN ARASINDA KÜRKÇÜ-ZÂDE OSMAN REMZİ’NİN SERGÜZEŞT-İ MÂZÎ YAHUD VÂMIK U AZRÂ MESNEVÎSİ
  Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Tanç 13 Şub 2018
 • ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ
  Hasan Mete, Gürcan Uzal, Aytekin Erdem, Duygu Hüyük 13 Şub 2018
 • Reel Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Nedensellik Analizi
  Prof.Dr. Yaşar SARI, Arş.Gör. Yasin Emre OĞUZ 13 Şub 2018
 • İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
  alev kocak alan, Ebru Tümer Kabadayı, Tuğbay Erişke 14 Şub 2018
 • TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Yrd.Doç.Dr. mehmet kanak, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Önder, Çağrı Subaşı 14 Şub 2018
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI
  Sabri Güngör, Halil Buyruk, Yalçın Özdemir 20 Şub 2018
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Dr. Ömer Şimşek, Yrd.Doç.Dr. TAHA YAZAR 21 Şub 2018
 • EKONOFİZİK YAKLAŞIMI İLE KENTSEL REKABETÇİLİK İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI
  Cem ÇAĞRI DONMEZ, Abdulkadir ATALAN 6 Mar 2018
 • Sinemada Ürün Yerleştirme; Anadolu Kartalları Örneği
  GÖKHAN BAK, Osman Vedüd Eşidir 13 Mar 2018
 • HANSE BİRLİĞİNDEN HANSE KENTLERİNE: HANSE TÜCCARLARI ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRME
  Hülya DERYA 17 Mar 2018