Kabul Edilmiş Makaleler

 • Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği ‘nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Ali Çekiç, Fulya Türk, Ahmet Buğa, Zeynep Hamamcı 10 Ara 2017
 • ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  İbrahim GÜL, İmam Bakır Arabacı 14 Ara 2017
 • SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
  Rabia AFŞİN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK 16 Ara 2017
 • MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Prof. Dr. Ali ÇIMAT, Arş. Gör. Tarık Duran 21 Ara 2017
 • Türkiye’nin Sosyal Transformasyon Sürecinde Y Kuşağının “Toplumsal Cinsiyet Rolü” Tutumları
  Hatice Budak, Kübra Küçükşen 24 Ara 2017
 • GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ-DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Doktora Petek Akman Özdemir, Prof.Dr. Nermin Çelen 24 Ara 2017
 • PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ
  Yrd.Doç.Dr. Metin KILIÇ, Ahmet Arslan 7 Oca 2018