Aim

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan bilimsel müspet çalışmaları yayınlayarak bilim insanlarına sunmayı, bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Scope

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sosyoloji, Edebiyat, Tarih, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri, Filoloji gibi alanları kapsamaktadır.