Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-18

YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ

Bilge AFŞAR [1] , Serpil AĞCAKAYA [2] , Süleyman ÖĞREKÇİ [3]

944 472

1970’li yıllarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle başlayan yeni ekonominin en önemli ivme gücü, teknolojilerin mikro düzey gelişmeleriyle sağlanmıştır. 1980 sonrası değişimlerin etkisiyle ulus ötesi bir özelliğe sahip olan yeni ekonomide 1990’lı yıllar sınır ötesi pazar olanaklarının teknoloji aracılığıyla zirveye ulaştığı bir dönem olmuştur. Finans aracılığında piyasaların akışkan hale gelmesi enformasyon ekonomisini ortaya çıkarmıştır. İnternetin endüstriyel sistemdeki kendine özgü katkısı dikey bileşenlerin yatay bileşenlere dönüşme imkânını sağlamıştır. İnternet ortamında ticaretin yanında finans, bankacılık ve mali işlemlerin yapılmasıyla birlikte ekonominin akışkanlığı hızla artarak ürünlerin pazar döngüsünü kısaltmıştır. Bu nedenle sürekli yeni ürün ve pazar üretimlerine ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu ikisinin birlikte ortaya çıkarılması inovasyonun etkinliği ile yakından bağlantılı olmak durumundadır. Spesifik pazarlar bu etkinliğin önemli bir parçasıdır. Girişimcilik ve işletme yönetiminin teknolojiyle olan etkileşiminin yeni ekonomi çerçevesinde ele alındığı bu teorik çalışmada; girişimcilik ve yeni ekonomi tanımlanmış, işletme yönetimi ve girişimci arasındaki ayrımlar temel değerler eşliğinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Aron, Raymond. (2011), “Demokrasi ve Totalitarizm”, Çeviren: Vahdi Atay, Kadim Yayınları, Ankara.
 • Aydemir, Cahit. (2005), “E-Ticaret”, (ed), Tarcan Ahmet, İnternet ve Toplum, Anı Yayınları, Ankara.
 • Barry, Norman P. (2012), “Modern Siyaset Teorisi”, Çevirenler: Mustafa Erdoğan ve Yusuf Şahin, Liberte Yayıncılık, Ankara.
 • Beer, Max. (2012), “Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Genel Tarihi”, Çeviri: Galip ÜSTÜN, Kaynak Yayınları, İstanbul.
 • Braudel, Fernand. (1993), “Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm –xv –xvııı. Yüzyıllar, cilt 2”, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara.
 • Bozkurt, Nejat. (2004), “20. Yüzyılda Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler”, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Burchill, Scott. (2013), “Liberalizm”, (ed), Burchill Scott, vd., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çevirenler: Ali Aslan ve Muhammed Ali Ağcan, Küre Yayınları, İstanbul.
 • Castells, Manuel. (2013), “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür –Üçüncü Cilt, Binyılın Sonu”, Çeviren: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Castells, Manuel. (2013), “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt, Ağ Toplumunun Yükselişi”, Çeviren: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Callinicos, Alex. (2014), “Emperyalizm ve Küresel Ekonomi Politik”, Çeviren: İlkay Ata, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Cavalier, Jean – Jacques. (2004), “Medya ve İletişim Teknolojileri”, Çeviri: Mete Çamdereli, Salyongoz Yayınları, İstanbul.
 • Chanda, Nayan. (2009), “Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü –Tacirler, Vaizler, Maceraperestler ve Savaşçılar Globalizmi Nasıl Şekillendirdiler”, Çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTU Yayıncılık, Ankara.
 • Çetindamar, Dilek, vd., (2013), “Teknoloji Yönetimi –Faaliyetleri ve Araçları”, Çeviri: Ayşegül Çetin, Elif Yayınları, Ankara.
 • Döm, Serpil. (2008), “Girişimcilik ve Küçük İşletme yöneticiliği”, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Durmuş, Mustafa. (2011), “Kapitalizmin Krizi –Küresel Krizin Eleştirel bir Çözümlemesi”, Tan Kitabevi, Ankara.
 • Ellul, Jacques. (2003), “Teknoloji Toplumu”, Çeviren: Musa Ceylan, Bakış Yayınları, İstanbul.
 • Erdal, Cengiz. (2013), “Sosyal Medya ve “paylaşım kültürü””, (ed), Bilgili Can ve Şener Gülüm, Reklam yaratıcı derneği, İstanbul.
 • Erdoğan, Mustafa. (2006), “Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm”, Orion Yayınevi, Ankara.
 • Eryılmaz, Bilal. (2013), “Kamu Yönetimi –Düşünceler – Yapılar – Fonksiyonlar – Politikalar”, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Freedman, Lawrence. (2015), “Strateji”, Çevirenler: Belkıs Çorakçı Dişbudak ve Taciser Belge, Alfa Tarih Yayıncılık, İstanbul.
 • Freeman, Chrıs ve Soete, Luc. (2004), “Yenilik İktisadı”, Çeviren: Ergun Türkcan, TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
 • Geray, Haluk. (1994), “Yeni İletişim Teknolojileri”, Kılıçarslan Matbaacılık, Ankara.
 • Giddens, Anthony. (2013), “Sosyoloji”, Kolektif Çeviri: Hüseyin Özel, vd., Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Hayek, Friedrıch A. (2004), “Kölelik Yolu”, Çevirenler: Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Aslan, Liberte Yayınları, Ankara.
 • Heywood, Andrew. (2012), “Siyasetin Temel Kavramları”, Çeviren: Hayrettin Özler, Adres Yayınları, Ankara.
 • Hodgkinson, Christoher. (2008), “Yönetim Felsefesi –örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon”, Çeviri EDİT: İbrahim Anıl ve Binali Doğan, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Kapani, Munci (2014). “Politika Bilimine Giriş”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Karluk, S. Rıdvan. (2013), “Uluslararası Ekonomi Teori – Politika”, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Keleş, Ruşen ve Mengi, Ayşegül. (2013), “Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları”, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Kuran, N. Hüseyin. (2005), “Türkiye İçin E-Devlet Modeli (Devlet Babadan E-Devlete…)”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Mattelart, Armand. (2013), “İletişimin Dünyasallaşması”, Çeviren: Halime Yücel, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Merkel, Wolfgang, vd., (2012), “İktidarda Sosyal Demokrasi”, Çevirenler: Kıvanç Özcan ve Erhan Baltacı, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Oğurlu, Yücel. (2010), “İdare Hukukunda “E-Devlet” Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Özlem, Doğan. (2002), “Felsefe Yazıları”, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • Piketty, Thomas. (2014), “Kapital”, Çeviren: Hande Koçak, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Postman, Neil. (2006), “Teknopoli Yeni Dünya Düzeni”, Çevirmen: Mustafa Emre Yılmaz, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Rawls, John. (2007), “Siyasal Liberalizm”, Çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Rıfkın, Jeremy. (2014), “Üçüncü Sanayi Devrimi”, Çevirenler: Pelin Sıral ve Murat Başekim, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Taylor, Frederick W. (2013), “Bilimsel Yönetimin İlkeleri”, Çeviren: H. Bahadır Akın, Adres YAYINLARI, Ankara.
 • Toffler, Alvin. (2008), “Üçüncü Dalga –Bir Fütürist Ekonomi Analizi Klasiği”, Çeviren: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul.
 • Touraine, Alain. (2014), “Modernliğin Eleştirisi”, Çeviren: Hülya Uğur Tanrıöver, YKY Yayınları, İstanbul.
 • Weber, Max. (2014), “Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı”, Çeviren: Özer Ozankaya, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Yeşil, Ahmet. (2008), “ e-ticaret, İnternet Ortamında Ticaret”, Kumsaati Yayınları, İstanbul.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilge AFŞAR

Yazar: Serpil AĞCAKAYA

Yazar: Süleyman ÖĞREKÇİ

Bibtex @ { esosder258815, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258815}, title = {YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ÖĞREKÇİ, Süleyman and AĞCAKAYA, Serpil and AFŞAR, Bilge} }
APA AFŞAR, B , AĞCAKAYA, S , ÖĞREKÇİ, S . (2016). YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258815
MLA AFŞAR, B , AĞCAKAYA, S , ÖĞREKÇİ, S . "YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258815>
Chicago AFŞAR, B , AĞCAKAYA, S , ÖĞREKÇİ, S . "YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ AU - Bilge AFŞAR , Serpil AĞCAKAYA , Süleyman ÖĞREKÇİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258815 DO - 10.17755/esosder.258815 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258815 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258815 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ %A Bilge AFŞAR , Serpil AĞCAKAYA , Süleyman ÖĞREKÇİ %T YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258815 %U 10.17755/esosder.258815
ISNAD AFŞAR, Bilge , AĞCAKAYA, Serpil , ÖĞREKÇİ, Süleyman . "YENİ EKONOMİDE TEKNOLOJİNİN İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258815