Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-15

SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ

Gamze BAYIN [1]

637 344

Bu çalışma, sağlık tüketicilerinin hastaneye yönelik imaj algılarının kurumsal sıfatlar aracılığı ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Ankara ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesinden hizmet alan hasta veya hasta yakınlarına uygulanan anket yoluyla toplanmıştır. Kurum imajı algısını ölçmek için Karaosmanoğlu (2006)’nun “kurum imajı” anketi; kurumsal sıfatları belirlemek için ise literatür taraması sonucu araştırmacı tarafından belirlenen ve 10 adet sıfattan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sağlık tüketicilerinin kurum imajı ortalaması, ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Kurumsal sıfat ortalamalarına bakıldığında; “başarılı” sıfatının en yüksek ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Kurumsal sıfatlar ile kurum imajı değişkenleri arasında yapılan regresyon analizi sonucunda ise; “lider, rekabetçi, modern, başarılı ve ilerici” sıfatlarının kurum imajının %59’unu açıkladığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, kurumlarının imajını geliştirmek isteyen sağlık yöneticilerine; diğer kurumlarla rekabet ederek liderlik vasfı göstermeleri, ilerici bir vizyon benimsemeleri, gelişen dış çevre koşullarına uyum sağlayarak modern bir kurum yapısına sahip olmaları ve temel faaliyet alanlarında başarılarını artırmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Tüketicisi, İmaj, Kurumsal İmaj, Kurumsal Sıfat, Sağlık Kurumları Yönetimi

 • Akbolat, M. (2009). “Türk Sağlık Sektöründe Mıles ve Snow’un Stratejik Tipolojisi: Hastaneler Üzerine Bir Araştırma”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-20.
 • Alpar, R. (2012). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik-Güvenilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ayhan, B. ve Canöz, K. (2006). “Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli.
 • Bayın, G. ve Önder, Ö. R. (2014). "Sağlık Kurumlarında İmaj Üzerine Bir Araştırma", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 141-158.
 • Derin, N. ve Demirel, E. T. (2010). “Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 155-193.
 • Easton, A. (1966). “Corporate style versus corporate image”, Journal of Marketing Research, 3(2), 168-174.
 • Karaosmanoğlu, E. (2006). “Determinants of Corporate Image Formation: A Consumer-Level Model Incorporating Corporate Identity Mix Elements and Unplanned Communication Factors”, Doctoral Thesis, University of Warwick.
 • Kim, K. H., Kim, K. S., Kim, D. Y., Kim, J. H. ve Kang, S. H. (2008). “Brand Equity in Hospital Marketing”, Journal of Business Research, 61(1), 75-82.
 • Kotler, P., Shalowitz, J. ve Stevens, R. J. (2008). Strategic Marketing For Health Care Organizations, San Francisco: Jossey Bass.
 • Kurtz, D. L. ve Clow, K. E. (1998). Services Marketing. United States: John Wiley & Sons.
 • Laohasirichaikul, B., Chaipoopirutana, S. ve Combs, H. (2011). “Effective Costumer Relationship Management of Health Care: A Study of Hospitals in Thailand”, Journal of Management and Marketing Research, 6, 1-12.
 • Newman, W. H. (1953). “Basic objectives which shape the character of a company”, Journal of Business of the University of Chicago, 26(4), 211-223.
 • Özgener, Ş. ve Küçük, F. (2008). “Hastanelerde Modern Yönetim Felsefesinin Verimliliğe Etkisi: Gevher Nesibe Hastanesinde Bir Uygulama”, Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 20: 543-560.
 • Pope, D. G. (2009). “Reacting to Rankings: Evidence from ‘America’s Best Hospitals”, Journal of Health Economics, 28(6), 1154-1165.
 • Riel, van C., Stroeker, N. E. ve Maathuis, O. J. M. (1998). “Measuring corporate images”, Corporate Reputation Review, 1(4), 313-326.
 • Spector, A. J. (1961). “Basic dimensions of the corporate image”, The Journal of Marketing, 25(6): 47-51.
 • Şatır, Ç. (2006). “The Nature of Corporate Reputation and the Measurement of Reputation Components”, Corporate Communications: An Internel Journal, 11(1), 56-63.
 • Thomas, R. K. (2010). Marketing Health Services, USA: AUPHA.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wu, C. C. (2011). “The Impact of Hospital Brand Image on Service Quality, Patient Satisfaction and Loyalty”, African Journal of Business Management, 5(12), 4873-4882.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze BAYIN

Bibtex @ { esosder258816, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258816}, title = {SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {BAYIN, Gamze} }
APA BAYIN, G . (2016). SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258816
MLA BAYIN, G . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258816>
Chicago BAYIN, G . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ AU - Gamze BAYIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258816 DO - 10.17755/esosder.258816 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258816 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258816 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ %A Gamze BAYIN %T SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258816 %U 10.17755/esosder.258816
ISNAD BAYIN, Gamze . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN İMAJ ALGILARININ KURUMSAL SIFATLAR ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258816