Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-18

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ali ERYILMAZ [1] , Ahmet KARA [2] , Fatma ALTINSOY [3]

995 517

Romantik ilişkileri beliren yetişkinler için kimlik geliştirmenin önemli bir öğesidir. Beliren yetişkinler aşk alanında denemelerde bulunarak kimliklerini keşfederler. Kimlik keşfi için romantik ilişkiler içerisinde yer almak onlar için bir gelişim görevidir. Bu gelişim görevini yerine getirmeyi engelleyen bireysel ve çevresel faktörler vardır. Utangaçlık da bireysel faktörler içinde yer alır. Bu çalışmanın amacı, romantik yakınlığı başlatma belirleyicileri ile utangaçlık arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmaya 226 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışma kesitsel araştırma deseninde yürütülmüştür. Çalışmada veriler Romantik Yakınlığı Başlatma Belirleyicileri Ölçeği ve Utangaçlık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre bireylerin utangaçlık düzeyleri arttıkça kendilik algısı, kendilik bilgisi, duygusal ve bilişsel açıdan yakınlık ile davranışsal yakınlık belirleyicilerini kullanmalarının azaldığı bulunmuştur. Olumsuz duygular ve düşünceler üreten utangaçlığın, bireylerin kendilerine ilişkin algılarını da olumsuzlaştırdığı ve bu durumun bir sonucu olarak bireylerin romantik ilişkilerden kaçındıkları düşünülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre utangaç bireylere psikolojik destek sunulması üzerinde durulmuştur.

 • Kaynaklar
 • Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in
 • American ethnic groups. New Directions in Child and Adolescent Development, 100,
 • —75.
 • Baker, L., & McNulty, J. K. (2010). Shyness and marriage: Does shyness shape even
 • established relationships? Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 665-676.
 • Beukeboom, C. J. & Semin, G. R. (2006). How mood turns on language. Journal of
 • Experimental Social Psychology, 42, 553-566.
 • Cheek, J.M. (1983). The Revised Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS). Unpublished
 • Manuscript, Wellesley College, Wellesley, MA.
 • Connolly, J. A., & Konarski, R. (1994). Peer self-concept in adolescence: Analysis of factor
 • structure and of associations withpeer experience. Journal of Research on Adolescence, 4,
 • –403.
 • Creasey, G., Kershaw, K., & Boston, A. (1999). Conflict management with friends and
 • romantic partners: The role of attachment and negative mood regulation expectancies.
 • Journal of Youth and Adolescence, 28, 523-543.
 • Dunning, D., Meyerowitz, J. A., & Holzberg, A. D. (1989). Ambiguity and self-evaluation:
 • The role of idiosyncratic trait definitions in self-serving assessments of ability. Journal of
 • Personality and Social Psychology, 57, 1082_1090. doi:10.1037/0022-3514. 57.6.1082
 • Eryılmaz, A., & Atak, H., 2009. Ready or not? Markers of Starting Romantic İntimacy at
 • Emerging Adulthood: Turkish Experience. International Journal of Social Science, 4
 • (1), 31-38.
 • Eryılmaz, A., &Ercan, L., (2010). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma:
 • Yakınlığa karşı yalıtılmışlık Mı? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 34:
 • -128.
 • Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011). Investigating of the relationship between initiating romantic
 • intimacy and satisfaction of needs at emerging adulthood. Journal of New World
 • Sciences Academy Education Sciences 6 (1), 526-535.
 • Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011). Investigation of starting romantic ıntimacy in emerging
 • adulthood in terms of self-Esteem, gender and gender roles. . Educational Sciences:
 • Theory & Practice. 11 (2), 595-600.
 • Erwin, P. G., & Pressler, S. J. (2011). Love styles, shyness, and patterns of emontional self-
 • disclosure . Psychological reports, 108 (3), 737-742.
 • Eryılmaz, A., & Ercan, L., (2012). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve
 • başa çıkma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2010, 381-397.
 • Ercan, L., & Eryılmaz, A. (2013). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir?
 • kişilik özellikleri ve kimlik statüleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dergisi, 16 (29), 63-80.
 • Eryılmaz, A. (2015). Psikolojik sorunlara müdahale ve kendi kendine yardım kitabı. Ankara:
 • Pegem.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education.
 • New York: Mcgraw Hill.
 • Furjman, W. & Schaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent
 • development. In P. Florsheim (Ed.), adolescent romantic relations and sexual behavior:
 • Theory, research, and practical implications. Mahwah, NJ: Erlbaum
 • Güngör, A. (2001). Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (15), 17-22.
 • Hampson, S. E., John, O. P., & Goldberg, L. R. (1986). Category breadth and hierarchical
 • structure in personality: Studies of asymmetries in judgments of trait implications.
 • Journal of Personality and Social Psychology, 51, 37-54.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2010). Positive Psychology. NewYork:McGraw Hill.
 • Henderson, L., Gilbert, P., & Zimbardo, P. G. (2014). Shyness, social anxiety, and social
 • phobia. In. Hofmann, S. G., DiBartolo, P. M. (Eds). Social Anxiety. New York: Guilford
 • Press.
 • John, O. P., Hampson, S. E., & Goldberg, L. R. (1991). The basic level in personality-trait
 • hierarchies: Studies of trait use and accessibility in different contexts. Journal of
 • Personality and Social Psychology, 60, 348-361. doi:10.1037/0022- 3514.60.3.348
 • Karpinski, A., Steinberg, J. A., Versek, B., & Alloy, L. B. (2007). The Breadth-based
 • Adjective Rating Task (BART) as an indirect measure of self-esteem. Social Cognition,
 • , 778-818. doi:10.1521/ soco.2007.25.6.778.
 • McCroskey, J. C., & Beatty, M. J. (1986). Oral communication apprehension. In Shyness (pp.
 • -293). Springer US.
 • Moss, B.F. & Schwebel, A.I (1993) Marriage and romantic relationships: Defining
 • ıntimacy in romantic relationships. Family Relations, 42(1): 31-37.
 • Myers, B., Dilks, L. S., & Marceaux, J. (2007). An exploration of shyness and its relationship
 • to partner dependency in romantic relationships. North American Journal of Psychology,
 • (2), 293-302.
 • Rowsell, H., & Coplan, R. (2013). Exploring links between shyness, romantic relationship
 • quality, and well-being.Canadian Journal of Behavioural Science-Revue Canadienne Des
 • Sciences Du Comportement, 45(4), 287-295. doi:10.1037/a0029853
 • Sedikides, C., & Green, J. D. (2001). Affective influences on the self-concept: Qualifying the
 • mood congruency principle. In J. P. Forgas (Ed.), Handbook of affect and social
 • cognition (pp. 145–160). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Scharlott, B. W., & Christ, W. G. (1995). Overcoming relationship-initiation barriers: The
 • impact of a computer-dating system on sex role, shyness, and appearance inhibitions.
 • Computers in Human Behavior, 11(2), 191-204.
 • Sternberg, R. J. (1999a). Intelligence as developing expertise. Contemporary Educational
 • Psychology, 24, 359–375.
 • Umeh, C. S. (2013). Assessment and management of shyness using group cognitive
 • behavioural therapy among selected nigerian adolescents. Ife Psychologia, 21(3), 268-
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali ERYILMAZ

Yazar: Ahmet KARA

Yazar: Fatma ALTINSOY

Bibtex @ { esosder258833, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258833}, title = {ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ALTINSOY, Fatma and ERYILMAZ, Ali and KARA, Ahmet} }
APA ERYILMAZ, A , KARA, A , ALTINSOY, F . (2016). ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258833
MLA ERYILMAZ, A , KARA, A , ALTINSOY, F . "ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258833>
Chicago ERYILMAZ, A , KARA, A , ALTINSOY, F . "ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Ali ERYILMAZ , Ahmet KARA , Fatma ALTINSOY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258833 DO - 10.17755/esosder.258833 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258833 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258833 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Ali ERYILMAZ , Ahmet KARA , Fatma ALTINSOY %T ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258833 %U 10.17755/esosder.258833
ISNAD ERYILMAZ, Ali , KARA, Ahmet , ALTINSOY, Fatma . "ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258833