Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-15

EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS

Said KINGIR [1] , Ayhan KARAKAŞ [2] , Ahmet ÖZTEL [3]

749 383

This study is aimed to measure the employees' job performance behavior via the entropy based TOPSIS methods. For this purpose, work behaviors; burnout, emotional labor, intention to leave, and job satisfaction scales are taken as assessment criteria and a questionnaire is applied on public university employees. Integrated evaluation of all criteria is vital for performance measurement. At this point multi-criteria decision-making methods present an appropriate framework. MCDM methods are very suitable decision tools for measuring employee’s performance. This method is used in order to measure performance for not only the number of work but also the attitude according to business, enterprise, and people getting services. Considering the researches done via TOPSIS are few, this work contributes to the literature. Because of appropriate scales are in opposite directions, TOPSIS method accepted as a MCDM method is used to reduce all scales to only one value. As a result, applying TOPSIS method in terms of measuring employees' job performance can conduct to measure qualitative works converting into quantitative works.

 • Alp, İ., Öztel, A., & M. Said, K. (2015). Entropi Tabanlı MAUT Yöntemi İle Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir Vaka Çalışması. The International Journal of Economic and Social Research, 11(2), 65-81.
 • Avcı, U. Ve Boylu, Y. (2010). Türk Turizm Çalışanları İçin Duygusal Emek Ölçeği Geçerlemesi. SOID Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 7(2)
 • B.M. Staw, R. Sutton, L. Pelled Employee positive emotions and favorable outcomes at the workplace Organization Science, 5 (1994), pp. 51–71
 • B.M. Staw, S.G. Barsade Affect and managerial performance: A test of the sadder-but-wiser vs. happier-and-smarter hypothesis Administrative Science Quarterly, 38 (1993), pp. 304–331
 • Barutçugil, İ. (2004). Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. Kariyer Yayınları: İstanbul.
 • Baycan, F.A., (1985). Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi. Published Doctoral Dissertation. Boğaziçi University, Istanbul.
 • Blau, G., & Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment interactively to predict turnover. Journal of management, 15(1), 115-127.
 • Chu, K. Hei-Lin ve Murrmann, K. S. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor scale. Tourism Management. 27(6), 1181-1191
 • Çokluk, Ö. (2000). Örgütlerde Tükenmişlik: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. (Edit: Cevat Elma ve Kamile Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cote, S., & Miners, C. T. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administrative Science Quarterly, 51(1), 1-28.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. iç. Rüveyda BAYRAKTAR ve İhsan DAĞ (Ed.), VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını, ss. 143–154.
 • Gerald R. Ferris, Timothy P. Munyon, Kevin Basik, M. Ronald Buckley, The performance evaluation context: Social, emotional, cognitive, political, and relationship components, Human Resource Management Review, Volume 18, Issue 3, September 2008, Pages 146-163, ISSN 1053-4822, http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2008.07.006.
 • Grandey, A. A. (1999). The Effects of Emotional Labor: Employee Attitudes, Stress and Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Colorado State University, USA.
 • Gursoy, D., Boylu, Y. ve Avci, U. (2011). Identifying the Complex Relationships Among Emotional Labor and Its Correlates. International Journal of Hospitalitiy Management. 30, 7983-7984.
 • Hochschild, A. R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules And Social Structure. American Journal of Sociology. 85 (3), 551–575.
 • Hochschild, R. A. (1983). The managed hearth: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Pres.
 • Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Multiple Attribute Decision Making: Methods and Appllication: Springer Verlag.
 • Islamoglu, M., Apan, M., & Oztel, A. (2015). An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method. International Journal of Financial Research, 6(2), p124.
 • Judge, Timothy A.; Thoresen, Carl J.; Bono, Joyce E.; Patton, Gregory K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, Vol 127(3), 376-407.
 • http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.127.3.376
 • K.R. Murphy, J.N. Cleveland Understanding performance appraisal: Social, organizational, and goal-based perspectives Sage Publications, Thousand Oaks, CA (1995)
 • Kaynak, T ve diğ. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Levy and Williams, 2004 P.E. Levy, J.R. Williams The social context of performance appraisal: A review and framework for the future Journal of Management, 30 (2004), pp. 881–905
 • Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour. 2(2), 99-113.
 • Micolo, A. M. (1993). Suggestions for achieving a strategic partnership. Hr Focus, 70(9), 22.
 • Morris, J. A. and Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents, And Consequences Of Emotional Labor, Academy of Management Journal. 21, 989-1010.
 • Özdemir, M. S. (2002). Bir İşletmede Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Performans Değerleme Sistemi Tasarımı. Endüstri Mühendisliği Dergisi,(2)11, 2-11.
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi. Çalışma ve Toplum. 2, 15-24.
 • Öztel, A., Köse, M. S., & Aytekin, İ. (2012). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 32-44.
 • Pala, T. ve Tepeci, M. (2009). Turizm İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Düzeyi ve Duygusal Emeğin Çalışanların Tutumlarına Etkisi. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, 113-119.
 • Palmer, M.J.(1993). Performans Değerlendirmeleri. Rota Yayınları, 1.Baskı, 1993
 • Samad, S. (2006). Predicting Turnover Intentions: The Case of Malaysian Government Doctors. The Journal of American Academy of Business, Cambridge. 8(2), 113-119.
 • Solmuş T. (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişiler Arası İlişkiler. Ankara: Beta Yayınları.
 • Takase, M., Maude, P. And Manıas, E. (2005). Nurses’ Job Dissatisfaction and Turnover Intention: Methodological Myths and an Alternative Approach. Nursing and Health Sciences.7, 209-217.
 • Topateş, H. ve Kalfa, A. (2009). Yeni Çalışma İlişkileri Bağlamında Örgütsel Yurttaşlık ve Duygusal Emek. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu. 22-23 Ekim, Akdeniz Üniversitesi, 423-431.
 • Torun, A. (1997). Stres ve Tükenmişlik. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi içinde, Ed.Suna Tevrüz, 2.Baskı, Türk Psikologlar Derneği ve Kalite Derneği Ortak Yayını, İstanbul, 43-53.
 • Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W., ve Lofquist, L. H. (1967). Manual for The Minnesota Satisfaction Questionnaire (Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, No. 22), Minneapolis: University of Minnesota.
 • Yıldız, O., Dağdeviren, M., Çetinyokuş, T. (2008). İşgören Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. (23)1. 239-248
 • Zayas, M. (2006). Psychological determinants of commitment and attitudes toward work termination: the effect of locus of control on turnover intention. Published Master Dissertation. Marmara University, Istanbul.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Said KINGIR

Yazar: Ayhan KARAKAŞ

Yazar: Ahmet ÖZTEL

Bibtex @ { esosder258835, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258835}, title = {EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS}, key = {cite}, author = {KINGIR, Said and KARAKAŞ, Ayhan and ÖZTEL, Ahmet} }
APA KINGIR, S , KARAKAŞ, A , ÖZTEL, A . (2016). EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258835
MLA KINGIR, S , KARAKAŞ, A , ÖZTEL, A . "EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258835>
Chicago KINGIR, S , KARAKAŞ, A , ÖZTEL, A . "EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS AU - Said KINGIR , Ayhan KARAKAŞ , Ahmet ÖZTEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258835 DO - 10.17755/esosder.258835 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258835 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258835 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS %A Said KINGIR , Ayhan KARAKAŞ , Ahmet ÖZTEL %T EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258835 %U 10.17755/esosder.258835
ISNAD KINGIR, Said , KARAKAŞ, Ayhan , ÖZTEL, Ahmet . "EVALUATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOURS PERFORMANCE VIA ENTROPY BASED TOPSIS METHODS". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258835