Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-15

ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Enver YOLCU [1] , Sevda SUBAŞI [2]

997 648

Bu araştırmanın temel amacı, Görsel Sanatlar dersindeki eğitim sürecinde Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin çocuğun resimsel yaratıcılığına getireceği katkıların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu araştırma ’Yarı Deneme Modellerinden’’ “Son Test Kontrol Gruplu Model” yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Edirne ili Keşan ilçesi Rasim Ergene Ortaokulu’nda öğrenim gören 48 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna Çok Alanlı Sanat Eğitimine uygun öğretim yöntemleri, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmaya dair verilerin elde edilmesinde araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanan programdan sonra, Yolcu’nun (2001) geliştirdiği “Resimsel Yaratıcılık Testi” öğrencilere uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre farklılık analizlerinde Non parametrik testlerden olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere cinsiyet değişkenine göre bakıldığında, deney grubu kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ortalama puanlarının yüksek olmasından dolayı Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin kızların resimsel yaratıcılık düzeylerini olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür.

 • Argun, Y. (2012). Okul öncesi dönemde yaratıcılık ve eğitimi. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Artut, K. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapar, M. (2006). Temel eğitimde 9-12 yaş çocuklarda üç boyutlu çalışmaların yaratıcılık eğitimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1993). Genel öğretim yöntemleri. Ankara: Usem Yayınları.
 • Greer, D. (1984). Discipline-based art education: approaching art as a subject of study. Studies İn Art Education, 25 (4), s.212-218.
 • Erinç, S. (2004). Sanatın boyutları. Ankara: Ütopya.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik.
 • Kırışoğlu, O. (2005). Sanatta eğitim (Görmek öğrenmek yaratmak). Anakara: Pegama Yayıncılık.
 • San, İ. (1979). Yaratıcılık iki düşünce biçimi ve çocuğun yaratıcılığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (4), s.77-190.
 • San, İ. (1979). Sanatsal yaratma, çocukta yaratıcılık. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Subaşı, S. (2014). Çok alanlı sanat eğitimi yönteminin çocuğun resimsel yaratıcılığına katkıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Yolcu, E. (2001). Sol yanlı çocuklarda sanatsal yaratıcılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Enver YOLCU

Author: Sevda SUBAŞI

Bibtex @ { esosder263100, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.36185}, title = {ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YOLCU, Enver and SUBAŞI, Sevda} }
APA YOLCU, E , SUBAŞI, S . (2016). ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.36185
MLA YOLCU, E , SUBAŞI, S . "ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24923/263100>
Chicago YOLCU, E , SUBAŞI, S . "ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Enver YOLCU , Sevda SUBAŞI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.36185 DO - 10.17755/esosder.36185 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.36185 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.36185 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ %A Enver YOLCU , Sevda SUBAŞI %T ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.36185 %U 10.17755/esosder.36185
ISNAD YOLCU, Enver , SUBAŞI, Sevda . "ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL YARATICIILIĞINA KATKILARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.36185