Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 56, Sayfalar 0 - 0 2016-12-25

İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ

Serkan ÖZDEMİR [1] , Mehtap KARAKOÇ [2]

934 667

Bu çalışmada iç kontrol modellerinden COSO tüm boyutlarıyla açıklanmış, Sarbanes Oxley Kanunu (SOA) ile Amerikan Sermaye Piyasası’nın (SEC) şirketlerinden düzenli olarak istediği Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrol Raporu (Internal Control over Financial Reporting-ICFR) arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.

Bu bağlamda COSO’nun 1985 yılından itibaren yaşadığı gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. COSO’nun iç kontrole katkıları ve aldığı yollar incelenmiştir. COSO’nun yayınladığı çerçeveler göz önüne alınarak COSO Kübü ve temel prensipler üzerinde durulmuştur. SOA’un yürürlüğe girmesinden sonra SEC’in şirketlerinden zorunlu olarak istediği ICFR hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
 • Auditing Standard No:5, “An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That is Integrated With An Audit of Financial Statements”, Public Company Accounting Oversight, 2007.
 • AYKAÇ, Özlem (2005), “AB Uyum Sürecinde İç Denetimin Değişen Dünyası ve Sigorta Sektöründe Yeni Düzenlemeler”, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü - I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, Mayıs 2005, 453-475.
 • COSO (2004), “Enterprise Risk Management-Integrated Framework Executive Summary”, September 2004.
 • COSO (2013), “Internal Control- Integrated Framework Executive Summary”, May 2013.
 • Guide to Internal Control Over Financial Reporting (2013), http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/caq_icfr_042513.pdf?sfvrsn=2 Erişim Tarihi: 22.06.2015.
 • INTOSAI GOV 9100 (2004), “Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector”, http://www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • KORKMAZ, Umut (2007), “Kamuda İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı: 25(2), 4-15.
 • MCNALLY, J.S. (2013), “The 2013 Coso Framework&SOX Compliance, One Approach to An Effective Transition”, Strategic Finance, June 2013, 1-8.
 • MOELLER, Robert R. (2005), “Brink’s Modern Internal Auditing”, John Wiley&Sons,Ltd.
 • PICKETT, K.H. Spencer (2003), “The Internal Auditing Handbook”, John Wiley&Sons,Ltd.
 • PWC PriceWaterhouseCoopers (2004), Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi, http://www.pwc.com.tr/tr_TR/tr/assets/about/events/training/sarbox.pdf Erişim Tarihi: 20.06.2015.
 • The Updated COSO Internal Control Framework (2013) Protiviti, http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Resource-Guides/Updated-COSO-Internal-Control-Framework-FAQs-Second-Edition-Protiviti.pdf Erişim Tarihi: 01.07.2015.
 • TÜMER, Sumru (2010), “Kamuda İç Kontrol Sistemi ve Uygulama Aşamaları”, Güncel Mevzuatı Araştırma Ve Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.
 • UZAY, Şaban ve Seçkin Gönen (2012), “Yeni TTK ile Getirilen Yıllık Faaliyet Raporu Denetiminin Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrol Raporu Denetimi ile Benzerlikleri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:14, Sayı 4, 43-63.
 • YILANCI, Münevver (2006), “İç Denetim :Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi İşletme Üzerine Bir Araştırma”, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_200.pdf BDS 200 Erişim Tarihi: 20.05.2015
 • http://pcaobus.org/News/Speech/Pages/03262014_IIA.aspx Erişim Tarihi:18.05.2015
 • http://www.coso.org/documents/COSO%20ICIF%2011x17%20cube%20graphic.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2015
 • http://www.coso.org/aboutus.htm Erişim Tarihi: 01.07.2015.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ÖZDEMİR

Yazar: Mehtap KARAKOÇ

Bibtex @ { esosder263108, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.26059}, title = {İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Serkan and KARAKOÇ, Mehtap} }
APA ÖZDEMİR, S , KARAKOÇ, M . (2016). İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.26059
MLA ÖZDEMİR, S , KARAKOÇ, M . "İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24923/263108>
Chicago ÖZDEMİR, S , KARAKOÇ, M . "İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ AU - Serkan ÖZDEMİR , Mehtap KARAKOÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.26059 DO - 10.17755/esosder.26059 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.26059 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.26059 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ %A Serkan ÖZDEMİR , Mehtap KARAKOÇ %T İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.26059 %U 10.17755/esosder.26059
ISNAD ÖZDEMİR, Serkan , KARAKOÇ, Mehtap . "İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (Aralık 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.26059