Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-03-23

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON

Esmira MEHDİYEV [1] , Gonca USTA [2] , Celal Teyyar UĞURLU [3]

1175 568

Bu araştırmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ilgili bölümlerde eğitim öğretim gören öğrencilerin dil öğrenmeye ilişkin motivasyonlarını belirlemektir. Nitel yaklaşımla yapılan bu çalışmada durum deseni kullanılmıştır.  Amaçlı örnekleme tipik durum örneklemesi yöntemiyle  öğrencilerin bütün sınıf düzeylerinden   eşit   düzeyde  katılımcılar   belirlenmiştir.   Araştırmada   yapılandırılmış   ve   yarı   yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılarak verilerin anlamlı ve anlaşılır bir şekilde belirlenen tema  başlıkları altında yer alması sağlanmıştır.  Araştırmanın  İnandırıcılık (iç geçerlik), Aktarılabilirliğini (dış geçerliğini), Tutarlılık (iç güvenirliğini),   Teyit Edilebilirlik (dış güvenirliğini)artırmak amacıyla verilerin analizi birden fazla uzman görüşü alınarak gerekli çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Üniversite   öğrencilerinin   motivasyon  düzeylerini  belirlemek   amacıyla  düzenlenen   10’lu   dereceli   puanlama anahtarına göre 184 öğrencinin 134’ü 5 ve üzerinde motivasyon düzeyinde olduklarını belirtmişlerdir. Kodlama yapan  öğrencilerin  çoğunluğunun  motivasyonlarının orta değer ve üzerinde olduğu söylenebilir.  Hedef  dile ilişkin tutum ve davranışlar bu araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında öğrencilerin ilgi ve istekli oluşlarının motivasyonu olumlu etkilediği bulgusuyla benzerlik gösterdiği görülmektedir.

 • Awad, G. (2014). Motivasyon, persistence, and cross cultural awareness: A study of college students learning foreign languages. Academy of Educational Leadership Journal, 18 (4), 97-116.
 • Acat, M.B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye2de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,31, 312-329.
 • Acat, B. ve Köşgeroğlu, N. (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anatolian Journal of Psychiatry,7,204-210.
 • Akpınar Dellal, N. ve Günak, D.(2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. Dil Dergisi,143, 20-41.
 • Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). Türkiye’de yabancı öğretiminde motivasyon-yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179-191.
 • Aşık, S. (2013). Motivasyon ve dil edinimi.
 • Erişim: http://blog.ingilizkulturbesiktas.com/motivasyon-ve-dil-edinimi/ adlı siteden 28/04/2045 tarihinde indirilmiştir.
 • Creswell, j.W. 820099. Researchdesing, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sagepublications, Inc. California.
 • Dellal, N.A. ve Günak, D.B. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 22-41.
 • Doiz, A.,Lasagabaster, D. ve Sierra, J.M. (2014). Giving voice to the student, what (de) motivationthem in CLIL classes?.(Editor: Doiz, A.,Lasagabaster, D. ve Sierra, J.M.), Library of CongressCataloging-in-Publication Data Motivationand Foreign Language Learning : From Theoryto Practice, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam/Philedelphia.
 • Dörnyei, Z.,Muir, C. ve Ibrahim, I. (2014). Directed motivational currents: Energising languages learning by creating intense motivational path ways.
 • Garcia, T. (1995). The role of motivational strategies in self-regulated learning. New DirectionsforTeachingand Learning, 63, 29–42.
 • Gardner, R. C.,&MacIntyre, P. D. (1991). An instrumental motivation in language study: Whosays it isn’teffective?,Studies in Second Language Acquisition, 13(1), 57-72.
 • Gardner, R. C. ve Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivasyon in second language learning, Rowley, Mass.:Newbury House Publishers.
 • Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 143-158.
 • Ganschow, L.,Sparks, R. L., &Javorsky, J. (1998). Foreign language learning difficulties:A historical perspective. Journal of Learning Disabilities, 31, 248–258.
 • Kumral, N. (2002). Polis akademisinde yabancı dil öğreniminde güdü tiplerinin tanımı ve güdüleme: Bir alan çalışması. Polis Bilimleri Dergisi, 5 (1), 121-142.
 • Kyrıacou, C..&Benmansour, N. (1997) Motivation and learning preferences of high school
 • students of English as a foreign language in Morocco, Mediterranean Journal of Educational Studies, 2,79-86.
 • Kyrıacou, C. ve Kobori, M.(1998). Motivation to learn and teach english in Slovenia. Educational Studies, 24 (3), 345-351.
 • Lightbown, P.M. ve Spada, N.(2006). How languages are learned.Oxford University Press. Oxford.
 • Littlewood, W.T. (1998). Foreign and second language learning. New York: Cambridge University Press.
 • Ryan, R.,&Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitionsand new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Sharp, M. (1975).Children Learning: An Introducti onto Educational Psychology, London: University of LondonPress.
 • Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second-Language Learning, London: Hodder Arnold.
 • Ünsal, G. (2013). Fransızca öğreniminde birinci yabancı dil İngilizce, öğrenme stratejileri ve motivasyonun rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 319-330.
 • Yıldırım, A. (2014). Yabancı dil öğrenirken ihtiyacımız olan üç anahtar. Erişim: 16/10/2015 tarihinde http://www.kelimex.com.tr/blog-yabanci-dil-ogrenirken-3-anahtar.aspx sitesinden indirilmiştir.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esmira MEHDİYEV

Yazar: Gonca USTA

Yazar: Celal Teyyar UĞURLU

Bibtex @ { esosder263186, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.58834}, title = {İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON}, key = {cite}, author = {USTA, Gonca and MEHDİYEV, Esmira and UĞURLU, Celal Teyyar} }
APA MEHDİYEV, E , USTA, G , UĞURLU, C . (2016). İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.58834
MLA MEHDİYEV, E , USTA, G , UĞURLU, C . "İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263186>
Chicago MEHDİYEV, E , USTA, G , UĞURLU, C . "İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON AU - Esmira MEHDİYEV , Gonca USTA , Celal Teyyar UĞURLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.58834 DO - 10.17755/esosder.58834 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.58834 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.58834 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON %A Esmira MEHDİYEV , Gonca USTA , Celal Teyyar UĞURLU %T İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.58834 %U 10.17755/esosder.58834
ISNAD MEHDİYEV, Esmira , USTA, Gonca , UĞURLU, Celal Teyyar . "İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Mart 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.58834