Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-04-15

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Fatih AYAZ [1]

1332 758

Öz

Bu araştırmada öğretmen adaylarının çokkültürlülük ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen Çokkültürlülük Algı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bunun için 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi olan toplam 194 öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Öncelikle KMO ve Bartlett testleriyle verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin toplam varyansın %43.127’sini açıklayan tek boyut altında toplanabildiği belirlenmiştir. Maddelerin faktör yükleri incelendiğinde bir madde dışında tüm maddelerin belirtilen faktör yüküne sahip olduğu görülmüştür. Faktör yükü az olan madde çıkarıldığında 25 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Uyum geçerliği ve güvenirlik analizleri sonucunda elde edilen bulgularla ölçeğin çokkültürlülük algıları ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Öğretmen Adayları, Algı Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik.
 • Banks, J. A. (2014). Çokkültürlü eğitime giriş. (H. Aydın, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Cattell, R. B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2013). Yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doytcheva, M. (2005). Çokkültürlülük. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ferguson, E., & Cox, T. (1993). Exploratory factor analysis: A users’ guide. International Journal of Selection and Assessment, 1(2), 84-94.
 • Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116.
 • Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: Theory, research and practice. New York: Teachers College Press.
 • Güvenç, B. (1994). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Koç Damgacı, F. ve Aydın, H. (2013). Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 314-331.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çokkültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 334-343.
 • Ponterotto, J. G., Baluch, S., Greig T., & Rivera, L. (1998). Development and initial score validation of the teacher multicultural attitude survey. Educational and Psychological Measurement, 58(6), 1002-1016.
 • Portera, A. (2008). Intercultural Education in Europe: Epistemological and Semantic Aspects. Intercultural Education, 19(6), 481–491.
 • Portes, A., & Rumbaut, R. G. (2006). Immigrant America: A portrait. California: University of California Press.
 • San, İ. (1983). Kültür aktarımı ve çağdaş kültür sorunu içinde sanat eğitiminin yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(16), 137-145.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamalrı. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Turhan, M. (1969). Kültür değişmeleri. İstanbul: Devlet Kitapları.
 • Yazıcı, S., Başol, G. ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Fatih AYAZ

Bibtex @ { esosder263195, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.11595}, title = {ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {AYAZ, Mehmet Fatih} }
APA AYAZ, M . (2016). ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.11595
MLA AYAZ, M . "ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263195>
Chicago AYAZ, M . "ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Mehmet Fatih AYAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.11595 DO - 10.17755/esosder.11595 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.11595 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Mehmet Fatih AYAZ %T ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.11595 %U 10.17755/esosder.11595
ISNAD AYAZ, Mehmet Fatih . "ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Nisan 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595