Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-04-20

Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ [1] , Gülbeniz AKDUMAN [2]

1050 511

Günümüz iş yaşamında sıkça görülen işkoliklik davranışı toplum içinde çalışkanlığın bir göstergesi olarak yanlış algılansa da sonuçları itibarıyla olumsuz etkiler yaratan bir iş hastalığıdır.  Farklı demografik faktörlere sahip bireylerin iş ve özel yaşam için ayırmaları gereken sürelerin farklılığı çalışma tarzlarına ve iş kavramına bakış açılarına da yansıyacağı için işkoliklik kavramını demografik özelliklere göre incelemekte de fayda vardır. Araştırmada işkolikliğin ölçülmesi için DUWAS işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada cinsiyete, medeni duruma, çocuk sayısına, bağlı bulunan kuşağa ve eğitim durumuna göre işkoliklik eğilimi değerlendirilmiştir (N=218). 

 • Akdağ, A., Yüksel, M. (2010). İnsan Kaynakları Açısından İşkoliklik ve Algılanan Stres İlişkisinde Kontrol Odağının Rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1309-1339.
 • Akyüz, Z. (2012). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Hukukçular ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Saha Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakker, A. B., Evangelia, D., Wido, O., Sabine, S. (2012). Workaholism And Daily Recovery: A Day Reconstruction Study of Leisure Activities. Journal of Organizational Behaviour, 34, 87-107.
 • Bardakçı, S. , Baloğlu, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (164), 45-56.
 • Baysal, A. C. (1993). Çalışma Yaşamında İnsan. Avcıol Basım, İstanbul.
 • Burke, J. R. (2000). Workaholism in Organizations: The Role of Organizational Values. Personel Review, 30 (6), 637-645.
 • Cantarow, E. (1979). Women Workaholics. Mother Jones, 6, 56–58.
 • Coward, N. (2005). Time Escapes Me: Workaholics And Time Perception. Statistics Canada – Cataloque No.11-008.
 • Doğan, T., ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 61-69
 • Erdoğu, A. G. (2013). İşkoliklik ve İş Özel Yaşam Dengesi İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fisk, P. (2008). İş Dehası. MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Haas, R. (1991). Strategies to Cope with a Cultural Phenomenon – Workaholism. Supervisory Management, 36 (4), 4-11.
 • Harpaz, I, Snir, R. (2003). Workaholism: İts Definition and Nature. Human Relations, 56 (3), 291-319.
 • Hewlett, S. A., Luce, C. B. (2006). Extreme Jobs, Tehe Dangerous Allure of the 70- Hour Workweek. Harvard Business Review, 12, 49-59.
 • Kanai, A., Wakabayashi, M. (2001). Workaholism Among Japanese Blue-Collar Employes. International Journal of Stres Management, 8 (2), 129-145.
 • Machlowitz, M. (1980). Workaholics: Living With Tehem, Working With Them. Addison- Wesley, Reading, M.A.
 • McMillan, L. (2001). What Makes Workaholics Tick? Management, 3, 13.
 • Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts Abouy Work Addiction, World, New York, NY.
 • Pathak, M. (2011).Workaholics Are Peak Performers. Human Capital, 7, 62-63.
 • Robbins, S. P., Judge, T. A. (2011). Örgütsel Davranış. Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem, 14. Basımdan Çeviri, Nobel Kitap, İstanbul.
 • Robinson, B.E. (1999). The Work Addiction Risk Test: Development of A Tentative Measure Of Workaholism. Perceptual and Motor Skills, 88, 199-210.
 • Robinson, B.E. (2000). Ben İşkolik Değilim. Bence Öylesin. Türkçesi Yanıl Betül. Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul.
 • Robinson, B.E. (2014). How To Effectively Manage Workaholic Employees. The HR Specialist, 9, 6.
 • Sampson, A. A. (2002). Weekenders And Workaholics. European Journal of Political Economy, 18 (2002), 193-208.
 • Schaufeli, W.B., Taris, T.W., ve Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On The Differences Between Work Engagement And Workaholism. In R. Burke (Ed.): Research Companion To Working Time And Work Addiction, Edward Elgar: Northampton, MA.
 • Snir, R., Zohar, D. Workaholism: Work-addiction or Workphilia? Paper presented at The International Conference on Psychology – Psychology after the year 2000, University of Haifa, Israel, 2000.
 • Spence, J.T., Robbins, A.S. (1992). Workaholism: Definition, Measurement And Preliminary Results. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.
 • Temel, A. (2006). Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2), 105-127.
 • Thomas, J. (2012). Don’t Let Work Overshadow Real Life. Conference & Incentive Travel, 11-12, 18.
 • http://www.haygroup.com/tr/downloads/details.aspx?id=39724; Erişim Tarihi: 28/06/2015.
 • www.planetahr.ru; Erişim tarihi 01/05/2015.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Yazar: Gülbeniz AKDUMAN

Bibtex @ { esosder263201, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.59528}, title = {Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik}, key = {cite}, author = {YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki and AKDUMAN, Gülbeniz} }
APA YÜKSEKBİLGİLİ, Z , AKDUMAN, G . (2016). Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.59528
MLA YÜKSEKBİLGİLİ, Z , AKDUMAN, G . "Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263201>
Chicago YÜKSEKBİLGİLİ, Z , AKDUMAN, G . "Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik AU - Zeki YÜKSEKBİLGİLİ , Gülbeniz AKDUMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.59528 DO - 10.17755/esosder.59528 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.59528 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.59528 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik %A Zeki YÜKSEKBİLGİLİ , Gülbeniz AKDUMAN %T Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.59528 %U 10.17755/esosder.59528
ISNAD YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki , AKDUMAN, Gülbeniz . "Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Nisan 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.59528