Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-03-28

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM

Mehmet KARACA [1]

1245 613

İletişim imkanlarının alabildiğine geliştiği ve iletişim ağlarının dünyayı bir örümcek ağı gibi sararak global köy haline getirdiği günümüzde, iletişim olgusunu konu alan çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. İletişim bilimi kapsamında yapılmış çok sayıda iletişim çalışması bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda iletişim olgusu daha çok kuramsal ve teknik boyutlarıyla incelenmektedir. Konunun sosyolojik perspektiften ele alındığı çalışmalara da ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyacın önemli ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. İşte böyle bir ihtiyaçtan doğan bu çalışma, iletişim olgusunu sosyolojik bakış açısıyla tahlil etmeyi ve toplumsal boyutlarını açıklamayı amaçlamaktadır.

 • Acar F. (2007). “Sözsüz İletişim”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E.
 • Arslan, A. Ertürk). İstanbul: Lisans Yayıncılık, 45-62
 • Alemdar, K. (2001). İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit Yayıncılık
 • Arslan E., Arslan B. (2010). “Örgütsel İletişim”, Genel İletişim, (Ed.:U. Demiray), (2.Baskı-Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 141-182
 • Bal H. (2013). İletişim Sosyolojisi-Sosyal İletişim/Kitle İletişimi/Elektronik İletişim, Ankara: Sentez Yayıncılık
 • Demiray U. (2008). “İletişim Modelleri”, Etkili İletişim, (2. Baskı), (Ed.: U. Demiray). Ankara: Pegem Akademi Yay. 45-73
 • Dökmen, Ü. (2003). İletişim Çatışmaları ve Empati (22. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Ecevit, M. F. (2007). “Kitle İletişimi, İletişim ve Toplum”, Genel İletişim (Ed.:U. Demiray), (2.Baskıdan Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 91-118
 • Ergin, A. (2008). Eğitimde Etkili İletişim (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Esmeray, A. (2007). “Sözlü İletişim”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E. Arslan, A. Ertürk). İstanbul: Lisans Yayıncılık, 23-43
 • Friedman, T. L. (2000). Lexus ve Zeytin Ağacı-Küreselleşmenin Geleceği (Çev: E. Özsayar). İstanbul: Boyner Yayınları
 • Erdem, T. (2006). Feodaliteden Küreselleşmeye-Temel Kavram ve Süreçler. Ankara: Lotus Yayınevi
 • Göksel, A. B. (1991). “Kitle İletişim Araçlarındaki Gelişmelerin Kültür’ün Oluşması ve Yayılması Üzerindeki Etkileri”, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Düşünceler Dergisi, Yıl:5, Sayı:5, İzmir, 1-7
 • Göktürk, G. (2007). “Kitle İle İletişim, Birey ve Toplum”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E. Arslan, A. Ertürk). İstanbul: Lisans Yayıncılık, 95-122
 • Kaçmazoğlu, H.B. (2002). “Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme”, Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma-Çatışma Bütünleşme-II (III. Ulusal Sosyoloji Kongresi), Ankara: Sosyoloji Derneği Yay., 216-228
 • Kartarı, A. (2006). Farklılıklarla Yaşamak-Kültürlerarası İletişim (2.baskı). Ankara: Ürün Yayınları
 • Kaya, A. (2010). “İletişime Giriş: Temel Kavramlar ve Süreçler”. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim (Ed.:A. Kaya). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Koruklu, N.Ö. (2010). “Kişilerarası İlişkilerde Çatışma ve Çatışma Çözme”, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (Ed.:A. Kaya). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 223-252
 • Künüçen, H.H. (2007). “Etkili İletişim”, Genel İletişim (Ed.:U. Demiray), (2.Baskı-Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 55-69
 • Morley, D. & Robins K. (2011). Kimlik Mekânları (Çev.: E. Zeybekoğlu), (2. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Öktem, U. (2007). “İletişim Kavramı ve İletişim Türleri”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E. Arslan, A. Ertürk). İstanbul: Lisans Yayıncılık, 11-21
 • Özdil, H. (2007). “Yazılı İletişim”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E. Arslan, A. Ertürk). İstanbul: Lisans Yayıncılık, 63-84
 • Siyez, D. M. (2010). “Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi”, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (Ed.:A. Kaya). Ankara: Pegem Akademi Yay. 69-104
 • Şahin, F. Y. (2010). “İletişim Becerilerine Genel Bir Bakış”, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (Ed.:A. Kaya). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 35-68
 • Tabak, R. S. (1999). Sağlık İletişimi. İstanbul: Literatür Yayınları
 • TDK, Büyük Türkçe Sözlük-Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/, (30.01.2015’te indirilmiştir)
 • Uluç, G. (2002). “Medya Yapılarının Küreselleşmesi”, Doğu Batı Dergisi, Y.:5, S.:18, 285-300
 • Uzun, R. (2010). Etkili İletişim. İstanbul. Lisans Yayıncılık
 • Ünlü, S. (2008). “Etkili İletişimde Çatışma Yönetimi”, Etkili İletişim (Ed.:U. Demiray), (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. 189-202
 • Vural, İ. (2007). “Bireylerarası İletişim ve Çatışma”, Genel İletişim, (Ed.: U. Demiray), (2.Baskı-Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 183-196
 • Yağbasan, M. (2008). “Kültürlerarası iletişim Bağlamında Almanya’daki Türklerin İletişimsel Ortamlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:18, Sayı:2, 309-332
 • Yazıcı, H. (2010). “Kişilerarası İlişkilerde Sözsüz İletişim”, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim (Ed.:A. Kaya). Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 177-194
 • Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları, Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, (5. Baskı). Ankara: Dipnot Yay.
 • Yüksel, A.H. (2007a). “İletişim Kavram ve Tanımı” Genel İletişim, (Ed.: U. Demiray), (2.Baskı-Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, , 1-34
 • Yüksel, A.H. (2007b). “Sözsüz İletişim” Genel İletişim, (Ed.: U. Demiray), (2.Baskı-Tıpkıbasım). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 35-54
 • Yüksel, A.H. (2008). “İletişimin Tanımı ve Temel Bileşenleri” Etkili İletişim, (Ed.: U. Demiray), Ankara: Pegem Akademi Yay., (2.Baskı), 1-43
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet KARACA

Bibtex @ { esosder263210, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.80953}, title = {SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM}, key = {cite}, author = {KARACA, Mehmet} }
APA KARACA, M . (2016). SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.80953
MLA KARACA, M . "SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263210>
Chicago KARACA, M . "SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM AU - Mehmet KARACA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.80953 DO - 10.17755/esosder.80953 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.80953 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.80953 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM %A Mehmet KARACA %T SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.80953 %U 10.17755/esosder.80953
ISNAD KARACA, Mehmet . "SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Mart 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.80953