Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI

Cem GERÇEK [1]

936 622

Özellikle bilinçsiz ve keyfi tüketim çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmalar çevre etiği algısı yüksek olan bireyin çevreyi koruma niyetinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Çalışma 2015-2016 Güz döneminde 223 gönüllü üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Çevre Etiği Algısı (ÇEA) ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, t ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin çevre etiği algılarının orta düzeyde olduğu; çevre etiği algısının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

 • Aoyagi Usui, M., Vinken, H. ve Kuribayashi, A. (2003). Proenvironmental attitudes and behaviors: An international comparison. Human Ecology Review, 10 (1): 23-31.
 • Bener, Ö., Babaoğul, M . (2008), Sürdürülebilir Tüketim Davranışı ve Çevre Bilinci Oluşturmada Bir Araç Olarak Tüketici Eğitimi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/arsiv.htm (Erişim tarihi: 15 Kasım 2015).
 • Benson, J. (2000). Environmental ethics: An introduction with readings. London: Routhledge.
 • Benton R. ve Benton C. (2006). Why teach environmental ethics? Because we already do. Edited by Clare Palmer. Teaching Environmental Ethics. Netherlands: Koninklijke Brill NV.
 • Callicott, J. B. ve Frodeman, R. (2009). Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy. USA: Macmillan Reference.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Des Jardins J.R. (2006). Çevre Etiği. Çevre Felsefesine Giriş. Çeviren Ruşen Keleş. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ek, H. N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve Seker, S. (2009). Adanan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk Ve Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ve Duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 125-136.
 • Ergün, T. ve Çobanoğlu, N. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre etiği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 97-123.
 • Erol, G. H., ve Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal Of Environmental and Science Education, 1(1), 65 – 77.
 • Ertan, B. (2004). 2000’li Yıllarda Çevre Etiği Yaklaşımları Ve TüRkiye. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 93-108.
 • Gagnon Thompson, S. C. ve Barton, M. A. (1994). Ecocentric And Anthropocentric Attitudes Toward The Environment. Journal of Environmental Psychology, 14(2), 149-157.
 • Gürbüzoğlu Yalmancı, S. (2015). Investigation of Environmental Ethics Approaches of Students in Terms of Various Variables. Anthropologist, 21(3): 385-394.
 • Horwitz, W. (2001). Environmental Dilemmas: The Resolutions Of Student Activists. Ethics & Behavior, 10(3), 281–308.
 • Kayaer, M. (2013). Çevre Ve Etik Yaklaşımlar. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-76.
 • Kocakurt, Ö. ve Güven, S . (2005). Çevre, Aile ve Çocuk. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(135), 34-38.
 • Kidwell, J.M., Stevens, R.E. ve Bethke, A.L (1987). Differences in ethical perceptions between male and female managers: myth or reality? Journal of Business Ethics, 6, 489-93.
 • Kortenkamp K. V. ve Moore C. F. (2009). Children’s Moral Evaluations Of Ecological Damage: The Effect Of Biocentric And Anthropocentric Intentions. Journal of Applied Social Psychology, 39(8), 1785–1806.
 • Loo, R. (2003). Are Women More Ethical Than Men?, Women In Management Review, 18 (4), 169-181.
 • Mahmutoğlu, A. (2009). Kırsal Alanda Çevre Sorunlarına Etik Yaklaşım: Kırsal Çevre Etiği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, O. (2012). The Environmentalism Of University Students: Their Ethical Attitudes Toward The Environment. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 373-385.
 • Özdemir, O. (2007). Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: Sürdürülebilir Gelişime Amaçlı Eğitim. Eğitim ve Bilim, 32 (145), 23- 39.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tikka, P. M., Kuitunen, T. M. ve Tynys, M. S. (2000). Effects Of Educational Background On Students’ Attitudes, Activity Levels, And Knowledge Concerning Environment. The Journal of Environmental Education, 31, 12–19.
 • Wilkinson, D. (2002). Environment And Law. Routledge, New York.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cem GERÇEK

Bibtex @ { esosder263217, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263217}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {GERÇEK, Cem} }
APA GERÇEK, C . (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263217
MLA GERÇEK, C . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263217>
Chicago GERÇEK, C . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI AU - Cem GERÇEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263217 DO - 10.17755/esosder.263217 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263217 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263217 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI %A Cem GERÇEK %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263217 %U 10.17755/esosder.263217
ISNAD GERÇEK, Cem . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263217