Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet ÖZEN [1] , Ayşe ATILGAN YAŞA [2] , Habip DEMİRHAN [3]

429 604

Kamu yönetimi anlayışında geliştirilen yeni uygulamalar, hem merkezi hem de yerel düzeyde önemli değişikliklere neden olmuştur. Halkın kendisine en yakın idarelerin faaliyetlerine katılım isteği neticesinde özellikle belediyelerde katılımcı bütçeleme ve stratejik planlamaya dayalı bir yönetim anlayışı geliştirilmiştir. Bu çerçevede belediyelerin stratejik planlarını hazırlarken katılımcı bütçelemeyi esas alması halkın yerel hizmet sunumunda söz sahibi olabilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, katılımcı bütçeleme anlayışı çerçevesinde geliştirilen stratejik planlama sürecinin gelişimine yer verilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarını kapsayan son stratejik planı katılımcı bütçeleme yönünden değerlendirilmek istenmiştir.

 • Devlet Planlama Teşkilatı (1961). 1962 Yılı Program Tasarısı, Ankara, Seri:DPT, Yay:7.
 • Ergen, Z. (2012). Yönetimden Yönetişime: Katılımcı Bütçeleme Modeli, Maliye Dergisi, Sayı 163, s.316-334.
 • Franklin, A. L. ve C. Ebdon (2005). Are we All Touching the Same Camel: Exploring a Model of Participation in Budgeting, The American Review of Public Administration, Cilt:35, Sayı 2, s. 168–185.
 • İdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor (1965), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2. Baskı, Ankara.
 • Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor (KAYA), TODAİE Yayınları No: 238, Ankara, 1991.
 • Özen, A. ve İ. G. Yontar, (2009), Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme, Maliye Dergisi, Sayı 156, s.280-293.
 • Saygılı, D. D. (2014), Stratejik Planlama: Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması, Kalkınma Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • The World Bank, Implementation, Completion and Results Report on a Loan in the Amount of US$62 Million to the Republic of Turkey for a Public Finance Management Project, June 6 2003.
 • Tüğen, K. (2014), Devlet Bütçesi, Başsaray Matbaası, İzmir.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, (2007), İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme, Yönetişim Etütleri Programı,
 • http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271229711r9770.Iyi_Yonetisim_Icin_Ornek_Bir_Model Katilimci_Butceleme.pdf, (17.03.2016).
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, (2014), Yönetişim ve Katılım:Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar, Katılımcılık Rehberleri No:1/4
 • Wampler, B. (2000), A Guide to Participatory Budgeting, https://www.commdev.org/userfiles/files/1613_file_GPB.pdf, (09.01.2016).
 • Yıldırım, M. Fatih, Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Bağlamında Katılımcılık Ve Merkezi İdarelerde Katılımcılık Üzerine Bir Araştırma, (2012), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Zamboni, Y. (2007), Participatory Budgeting and Local Governance: An Evidence-Based Evaluation of Participatory Budgeting Experiences in Brazil, Working Paper, pp.1-38.
 • DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994).
 • DPT, (2003), Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu, Haziran.
 • DPT, (2006), Kamu Kurumları İçin Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu, Haziran.
 • 05.2006 tarih ve 26179 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016).
 • Temmuz 2008 tarihli Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016)
 • Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016).
 • Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016).
 • Sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016).
 • Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, (20.03.2016).
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet ÖZEN

Yazar: Ayşe ATILGAN YAŞA

Yazar: Habip DEMİRHAN

Bibtex @ { esosder263232, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263232}, title = {KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİRHAN, Habip and ATILGAN YAŞA, Ayşe and ÖZEN, Ahmet} }
APA ÖZEN, A , ATILGAN YAŞA, A , DEMİRHAN, H . (2016). KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263232
MLA ÖZEN, A , ATILGAN YAŞA, A , DEMİRHAN, H . "KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263232>
Chicago ÖZEN, A , ATILGAN YAŞA, A , DEMİRHAN, H . "KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ahmet ÖZEN , Ayşe ATILGAN YAŞA , Habip DEMİRHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263232 DO - 10.17755/esosder.263232 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263232 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263232 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ahmet ÖZEN , Ayşe ATILGAN YAŞA , Habip DEMİRHAN %T KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263232 %U 10.17755/esosder.263232
ISNAD ÖZEN, Ahmet , ATILGAN YAŞA, Ayşe , DEMİRHAN, Habip . "KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263232