Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nurettin AYAZ [1]

833 577

Ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklara karşı oldukça duyarlı olan sektörlerden bir tanesi de turizmdir. Lüks, konfor, boş zamanı değerlendirme ve kültür gibi zorunlu olmayan ihtiyaçların karşılandığı turizm sektöründe ekonomik kriz dönemleri, lüks tüketimden uzak durma şeklinde ortaya çıkan sosyolojik eğilim nedeniyle, seyahati vazgeçilebilir bir ihtiyaç haline dönüştürebilmektedir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi ve doküman incelemesi kapsamında,1990 yılı sonrası Türkiye’de ortaya çıkan ulusal ve küresel düzeydeki ekonomik krizlerin turizm sektörüne olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ekonomik krizler (1994 Ekonomik Krizi, Kasım 2000 Ekonomik Krizi, Şubat 2001 Krizi, 2008 Ekonomik Krizi) sonrasında gelir, turist, tesis, oda ve yatak sayısının Türkiye turizmi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın gelecekte Türkiye’de ortaya çıkabilecek olası ekonomik krizlerde turizm sektörü için bir yol gösterici olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, turizm sektörü, içerik analizi, Türkiye.

 • Acar, M. (2009). Küresel Finansal Kriz ve Türkiye’ye Etkileri. Çerçeve Dergisi, (4), 18-25.
 • Eren, A. ve Süslü, B. (2001). Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi. Yeni Türkiye Dergisi, (41), 662-674.
 • Esen, Ş. ve Uyar, H. (2011). Küresel Krizin Yerel Ekonomilere Etkileri: Bartın ve Karabük İli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 15(46), 357-370.
 • Eugenıo-Martin, J. L. & Campos-Soria, J. A. (2014). Economic Crisis and Tourism Expenditure Cutback Decision. Annals of Tourism Research, (44), 53-73.
 • Harris, H. (2001). Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision Making. Journal of Business Ethics, 34(3), 191-208.
 • Kalpaklıoğlu, N. Ü. (2010). Krizlere En Hassas Sektör Turizmde Etkin Kriz Yönetimi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(44), 139-155.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler 1969-2001. Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı, (27), 174-182.
 • Kotler, Philip (2005). A’dan Z’ye Pazarlama. İngilizceden Çeviren: Aslı Kalem Bakkal. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Köroğlu, A. (2004). Turizmde Kriz Yönetimi (Otel İşletmelerinde ve Seyahat Acentalarında Bir Uygulama). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir.
 • Marcouiller, D. W., Kim, K. K. & Deller, S.C. (2004). Natural Amenities, Tourism and Income Distribution, Annals of Tourism Research, 31(4), 1031-1050.
 • Marin, D. (1992). Is the Export-Led Hypothesis Valid for Industrial Countries? Review of Economics and Statistics. (74), 678-688.
 • Okumuş, F. (2001). 2001 Yılı Başında Ortaya Çıkan Ekonomik Krizin Bodrum’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkileri, 2. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü (6-7 Aralık). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Okumuş, F ve Çiçek, E. (2002). 2001 Yılı Başında Ortaya Çıkan Ekonomik Krizin Bodrum’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Uzun Vadeli Etkileri ve Otelcilerin Krizden Öğrenceleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Ülkeleri Turizm Kongresi (17-21 Nisan 2002). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi, İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık Şti.
 • Önal, Y. B. ve Berikol, B. Z. (2004). Finansal Krizler ve Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(1), 47-61.
 • Sınclair, M. (1997). The Economics of Tourism. London, UK: Routledge.
 • Tulay, B. ve Erdönmez, P. A. (1999). Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar. TBB Araştırma Raporu, <http://www.econturk.org/Turkiye.htm> (Erişim tarihi: 29.12.2008).
 • TUİK (2012). İstatistik Göstergeler 1923-2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • UNWTO (2010). World Tourism Barometer, 8(1), January 2010.
 • Ünlüönen, K. ve Kılıçlar, A. (2004). Ekonomik Yansımalarıyla Türk Turizminin Seksen Yılı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2004/1), 131-156.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurettin AYAZ

Bibtex @ { esosder263237, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263237}, title = {EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {AYAZ, Nurettin} }
APA AYAZ, N . (2016). EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263237
MLA AYAZ, N . "EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263237>
Chicago AYAZ, N . "EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Nurettin AYAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263237 DO - 10.17755/esosder.263237 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263237 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263237 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Nurettin AYAZ %T EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263237 %U 10.17755/esosder.263237
ISNAD AYAZ, Nurettin . "EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263237