Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ [1]

686 1142

Tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdiklerini anlamak pazarlama sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Fakat bir önemli araştırma sorusu da, çalışma hayatına yön veren x ve y kuşağına mensup tüketicilerin karar verme tarzlarının aynı olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma kapsamında (n=656) x ve y kuşağına mensup tüketicilerin karar verme tarzlarında anlamlı bir fark olduğu ortaya koyulmuştur.

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
 • Albayrak, A. & Özkul, E. (2013) Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies, 8 (6), 15-31
 • Bozkurt İ. (2004). İletişim odaklı pazarlama: Tüketiciden müşteri yaratmak, İstanbul: MediaCat Akademi.
 • Bozkurt, İ. (2004). İletişim Odaklı Pazarlama Tüketiciden Müşteri Yaratmak, 2.Baskı, İstanbul: Mediacat.
 • Broadbridge, A. M., Maxwell, G. A., & Ogden, S. M. (2007). Experiences, perceptions and expectations of retail employment for Generation Y. Career Development International, 12(6), 523-544.
 • Ceylan, H., H. (2013). Tüketici Tipleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 41-58.
 • Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., & Tümer Kabadayı, E. (2013) Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 293-304.
 • İslamoğlu, A.H. (2003). Tüketici Davranışları, İstanbul: Beta.
 • Kotler, P. & Armstrong, G. (1999). Principles of Marketing, 8th Edition, USA
 • Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi, Millennium Baskı, Çev. Nejat Muallimoğlu, Beta, İstanbul.
 • Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical Care Nurse, 28 (5), 80-85.
 • Odabaşi, Y., & Bariş, G. (2002). Tüketici davranışı. 2.basım İstanbul: Mediacat.
 • Odabaşi, Y., & Bariş, G. (2002). Tüketici davranışı. İstanbul: Mediacat.
 • Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers’ decision making styles. The Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
 • Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., & Lance, C. E. (2010). Generational differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. Journal of Management, 36(5), 1117-1142.
 • Walters, C.G. (1974). Consumer Behavior Theory and Practice, Homewood, IL.: Richard D.Irwin Co.
 • Williams, C. K. & Page, A. R. (2011). Marketing to The Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 3-11.
 • Yağcı, M.İ. & İlarslan, N. (2010). Reklamların Ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), 138-155.
 • Yaşa, E., & Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Cag University Journal Of Social Sciences, 9(1), 29-46.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk Tipi Y Kuşağı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 342-353.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Bibtex @ { esosder263240, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263240}, title = {TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki} }
APA YÜKSEKBİLGİLİ, Z . (2016). TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263240
MLA YÜKSEKBİLGİLİ, Z . "TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263240>
Chicago YÜKSEKBİLGİLİ, Z . "TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Zeki YÜKSEKBİLGİLİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263240 DO - 10.17755/esosder.263240 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263240 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263240 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Zeki YÜKSEKBİLGİLİ %T TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263240 %U 10.17755/esosder.263240
ISNAD YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki . "TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263240