Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 76 - 86 2017-01-13

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ

Şerife Nur YILDIZ [1] , Fırat SARSAR [2] , Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU [3]

662 951

Dönüştürülmüş sınıf ya da ters yüz sınıf, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerin yerini değiştiren, özellikle 2000li yıllarda adından söz ettiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, öğrenenler ders içeriğini sınıf dışında öğrenmeye, sınıf içinde ise daha fazla uygulama yapmaya yönlendirilmektedir. Çalışmanın amacı; alanyazına dayalı olarak dönüştürülmüş sınıf yaklaşımını tanımlar, araştırma yöntemleri ve araştırma sonuçları açısından ele alarak, bu yaklaşımın öğrenme ve öğretme sürecine getirdiği olumlu, olumsuz ve sınırlı yönleri incelemektir. Çalışma, yöntemsel olarak Türkiye’de ve yurtdışında 2011-2016 yılları arası yayımlanmış 40 çalışmayı inceleyen bir literatür taraması niteliğindedir. Doküman incelenmesi yoluyla edinilen bulguların, öğretmenlere, uygulayıcılara ve araştırmacılara dönüştürülmüş sınıfların niteliği ve etkililiği konusunda fikir vereceği düşünülmektedir. 

 • Al‐Zahrani, A. M. (2015). From passive to active: The impact of the flipped classroom through social learning platforms on higher education students' creative thinking. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1133-1148.
 • Aydede, M. N. ve Kesercioğlu, T. (2012). Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,43(43).
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Baepler, P., Walker, J. D. ve Driessen, M. (2014). It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers & Education, 78, 227-236.
 • Bliemel, M. J. (2014). Lessons learned from an inside-out flip in entrepreneurship education. Small Enterprise Research, 21(1), 117-128.
 • Butt, A. (2014). Student views on the use of a flipped classroom approach: Evidence from Australia. Business Education & Accreditation, 6(1), 33.
 • Chen, S., She, J., Kameda, H. ve Ohno, S. (2014). Implementation and evaluation of flipped classroom in chinese language course. Multidisciplinary Academic Conference, 1-8.
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk ve Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the flıpped model instead?. Computers & Education, 79, 16-27.
 • Chu, L., ve Sun, S. H. (2015). The application of flipped classroom in pediatric physical therapy. Physiotherapy, (101), e252.
 • Clark, K. R. (2015). The Effects of the Flipped Model of Instruction on Student Engagement and Performance in the Secondary Mathematics Classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91-115.
 • Creswell, J.W. (2006). Understanding Mixed Methods Research. Sage Publications.
 • Critz, C. M. ve Knight, D. (2013). Using the flipped classroom in graduate nursing education. Nurse educator, 38(5), 210-213.
 • Demiralay, R. ve Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N. ve Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Ters-yüz sınıf sistemi. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, 5-6.
 • Görü Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2).
 • Evseeva, A. ve Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.
 • Ford, P. (2014). Flipping a math content course for pre-Service elementary school teachers. Prımus, 25(4), 369-380.
 • Filiz, O. ve Kurt, A. A. (2015). Flipped learning: Misunderstandings and the truth. Journal of Educational Sciences Research, 5(1), 215-229.
 • Gaughan, J. E. (2014). The flipped classroom in world history. History Teacher, 47(2), 221-244.
 • Gilboy, M. B., Heinerichs, S. ve Pazzaglia, G. (2015). Enhancing student engagement using the flipped classroom. Journal of nutrition education and behavior, 47(1), 109-114.
 • Kakosimos, K. E. (2015). Example of a micro-adaptive instruction methodology for the improvement of flipped-classrooms and adaptive-learning based on advanced blended-learning tools. Education for Chemical Engineers, 12, 1-11.
 • Kokoç, M. ve Altun, A. (2014). Flipped öğrenmeye ilişkin sistematik bir alanyazın taraması: kavramlar ve uygulamalar. International Conference on New Trends in Educational Technology.
 • Kong, S. C. (2014). Developing information literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers & Education, 78, 160-173.
 • Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O. ve Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
 • Liebert, C. A., Lin, D. T., Mazer, L. M., Bereknyei, S. ve Lau, J. N. (2016). Effectiveness of the surgery core clerkship flipped classroom: a prospective cohort trial. The American Journal of Surgery, 211(2), 451-457.
 • Mason, G. S., Shuman, T. R. ve Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 430-435.
 • McLaughlin, J. E. ve Rhoney, D. H. (2015). Comparison of an interactive e-learning preparatory tool and a conventional downloadable handout used within a flipped neurologic pharmacotherapy lecture. Currents in pharmacy teaching and learning, 7(1), 12-19.
 • McLaughlin, J. E., Roth, M. T., Glatt, D. M., Gharkholonarehe, N., Davidson, C. A., Griffin, L. M., Esserman, D. A. ve Mumper, R. J. (2014). The flipped classroom: a course redesign to foster learning and engagement in a health professions school. Academic Medicine, 89(2), 236-243.
 • Nerguizian, V., Mhiri, R., Mounier, C., Lemieux, D. ve Dahmane, A. O. (2014). Flipping from Flipped Classroom to Multimodal Mobile Learning (MML). International Journal of Teaching and Education, 2(4), 53-66.
 • Nicolosi, A. (2012). Grammar lessons with the flipped classroom method. Honorary Chaırperson, 13.
 • Obradovich, A., Canuel, R. ve Duffy, E. P. (2015). A Survey of Online Library Tutorials: Guiding Instructional Video Creation to Use in Flipped Classrooms. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 751-757.
 • Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics. International Review of Economics Education, 17, 74-84.
 • See, S. ve Conry, J. M. (2014). Flip My Class! A faculty development demonstration of a flipped-classroom. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 6(4), 585-588.
 • Sever, G. (2014). Bireysel çalgı keman derslerinde çevrilmiş öğrenme modelinin uygulanması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2).
 • Simpson, V. ve Richards, E. (2015). Flipping the classroom to teach population health: increasing the relevance. Nurse Education in Practice, 15(3), 162-167.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research,15(2), 171-193.
 • Tawfik, A. A. ve Lilly, C. (2015). Using a Flipped Classroom Approach to Support Problem-Based Learning. Technology, Knowledge and Learning, 20(3), 299-315.
 • Temizyürek, F. ve Ünlü, N. A. (2015). Dil öğretiminde teknolojinin materyal olarak kullanımına bir örnek:“flipped classroom”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 64-72.
 • Turan, Z. (2015). Tersyüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük, motivasyona etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(2).
 • Warner, T. ve Palmer, E. (2015). Personalising learning: Exploring student and teacher perceptions about flexible learning and assessment in a flipped university course. Computers & Education, 88, 354-369.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şerife Nur YILDIZ

Yazar: Fırat SARSAR

Yazar: Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU

Bibtex @ { esosder289652, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {76 - 86}, doi = {10.17755/esosder.289652}, title = {DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Şerife Nur and SARSAR, Fırat and ATEŞ ÇOBANOĞLU, Alev} }
APA YILDIZ, Ş , SARSAR, F , ATEŞ ÇOBANOĞLU, A . (2017). DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 76-86. DOI: 10.17755/esosder.289652
MLA YILDIZ, Ş , SARSAR, F , ATEŞ ÇOBANOĞLU, A . "DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 76-86 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289652>
Chicago YILDIZ, Ş , SARSAR, F , ATEŞ ÇOBANOĞLU, A . "DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 76-86
RIS TY - JOUR T1 - DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ AU - Şerife Nur YILDIZ , Fırat SARSAR , Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289652 DO - 10.17755/esosder.289652 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 86 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289652 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289652 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ %A Şerife Nur YILDIZ , Fırat SARSAR , Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU %T DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289652 %U 10.17755/esosder.289652
ISNAD YILDIZ, Şerife Nur , SARSAR, Fırat , ATEŞ ÇOBANOĞLU, Alev . "DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 76-86. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289652


Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Fahriye HAYIRSEVER
DOI: 10.17860/mersinefd.431745