Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 234 - 248 2017-01-25

MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Celal Deha DOĞAN [1]

530 861

 Derslik dışı öğretim etkinliklerini en etkin gerçekleştirilebileceği ortamlardan bir tanesi de müzelerdir ve müzelerim eğitim amaçlı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Müzelerin eğitim amaçlı kullanımında göz ardı edilmemesi gereken önemli bir boyutta ölme ve değerlendirme etkinliklerdir. Müzelerde gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin müze öncesi, müzede ve müze sonrası olmak üzere üç aşamada sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müze öncesi aşamada öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine, müzede aşamasında öğrencilerin süreçteki performanslarına müze sonrası aşama da ise öğrencilerin eğitim sonrasında ulaştıkları performans düzeyine ilişkin belirlemeler yapılır. Bu süreçte performans görevi, portfolyo, dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği, kontrol listesi gibi araçlardan faydalanılabilir. Müzelerde gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçek yaşam durumları ile ilişkili,  üst düzey zihinsel süreçlere odaklı, okul müfredatı ile bağlantılı ve öğrencileri değerlendirme sürecine dahil edecek bir yapıda tasarlanmalıdır. Bu çalışmada müzeler eğitim ortamı olarak kullanıldığında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin temel yapısı açıklanmış ve örnek uygulamalar sunulmuştur.

 • Adams, G. (1989). Museums and galleries. Londra: Hutchinson Education.
 • Akmehmet, K. T. ve Ödekan, A. (2006). Müze eğitiminin tarihsel gelişimi, İTÜ Dergisi, 3, 1, 47-58.
 • Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu Dergisi, 175
 • Akyüz, G. (2009). Sanayi Müzelerinin Tarih Eğitiminde Kullanım Durumu: Rahmi M. Koç Müzesi Örneği, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Allan, A. D. (1963). Müzelerin Teşkilatlanması-Pratik Öğütler. UNESCO, ICOM Türkiye Millî Komitesi Yayınları s.5-19.
 • Atagök, Tomur. (1985), Çağdaş müzecilik kavramı doğrultusunda türk sanat müzelerinin kültürel etkinliklerinin saptanması, M.S.Ü. Yayınlanmamış Yeterlilik Tezi, İstanbul.
 • Başaran, İ. E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara, Ekinoks
 • Bozdoğan, A.E. (2007). Bilim ve Teknoloji Müzelerinin Fen Öğretimindeki Yeri ve Önemi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çulha, B. (2006). Tarihsel Mekânlarda Keşfederek Öğrenme Yoluyla Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Demir, R. (2005). Sanat eğitiminde bir program önerisi: galeri eğitim programı, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 1, 95-104.
 • Erim, G. (2005). Bursa Anadolu arabaları müzesinde bir araştırma: müzede Sanat eğitimi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 2, 299-307.
 • Ertürk, S. (1974). Eğitimde program geliştirme, Meteksan Matbaacılık, Ankara.
 • Falk, J. H. ve Dierking, L. D. (2000). Learning from Museums: visitor experiences and the making of meaning, AltaMira Press, Walnut Creek, CA.
 • Filiz, N. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Müzelerde Nesnelerle Sosyal Bilgiler Öğrenme Tecrübesi: Fenomenolojik Bir Yaklaşım, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking Skills .United States of America: Viacom Campany.
 • Hein, G. E. (1998). Learning in the museum, Routledge, London.
 • Gerçek, F. (1999). Türk müzeciliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1, 63-78).
 • ICOM. (2007). Code of ethics for museums, http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (10.06.2016).
 • Kuşan, Y.Ç. (2005). Türk İslam Eserleri Müzesi’nde Milli Eğitim Müfredatı Doğrultusunda İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programı Hazırlama Projesi, Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyaya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Maccario, N. K. (2002). Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanımı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1, 275-285.
 • Malkoç, S., Kaya, E. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanımı. İlköğretim Online 14(3), 1079-1095.
 • Madran, B. (1999). Müze Türleri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. Der. Tomur ATAGÖK. İ-stanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi s.3-20.
 • Marcus, A. S. (2007). Representing the past and reflecting the present: museums, memorials, and the secondary history classroom, Social Studies, 98, 3, 105-110.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programı, 6.,7, ve 8. Sınıf. Ankara: Talim Tebiye Kurulu Başkanlığı.
 • Noonan, B. Ve Randy, D. (2005). Peer and self assessment in high schools. Practical Assessment Research and Evaluation (10) 17, 1-8
 • Önder, A., Abacı,O. ve Kamaraj., I (2009). Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009(1) 102-117.
 • Rosenzweig, R. (2000). How Americans use and think about the past, in Stearns, P., Seixas, P. ve Wineburg, S. eds., knowing, teaching, and learning history, New York University Press, New York.
 • Ross, J. A. (2006). The realibility, validty and utility of self assessment. Practical Assessment Research and Evaluation (10) 11, 1-13.
 • Sheppard, B. (2001). Musesums, libraries and the 21st century learner, Institute of Libraries and Museum Services, Washington, DC.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2015). 12. Milli Eğitim Şurası kararları. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113522_12_sura.pdf adresinden 16.07.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Teh, S. T. (2006). Implementing student self- assessment – Tools for reflection and learning. EABR& ETLC.
 • Uğur, N. (2004). ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara okulları müze eğitimi uygulamaları.Eğitimde iyi örnekler konferansı, www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/ html, (15.10.2010).
 • Wunder, S. (2002). Learning to teach for historical understanding: preservice teachers at a hands-on museum, Social Studies, 93, 4, 159-163.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Celal Deha DOĞAN

Bibtex @ { esosder289665, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {234 - 248}, doi = {10.17755/esosder.289665}, title = {MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Celal Deha} }
APA DOĞAN, C . (2017). MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 234-248. DOI: 10.17755/esosder.289665
MLA DOĞAN, C . "MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 234-248 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289665>
Chicago DOĞAN, C . "MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 234-248
RIS TY - JOUR T1 - MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI AU - Celal Deha DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289665 DO - 10.17755/esosder.289665 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 248 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289665 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289665 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI %A Celal Deha DOĞAN %T MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289665 %U 10.17755/esosder.289665
ISNAD DOĞAN, Celal Deha . "MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULANILMASI: ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 234-248. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289665


Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?
Sakarya University Journal of Education
Neşet Mutlu
DOI: 10.19126/suje.328256