Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 288 - 303 2017-01-25

HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ali Rıza MANCI [1]

385 366

Bu çalışmada, Harran harabelerini ziyaret eden yabancı turistlerin giriş ücreti ödeme isteklilikleri ve bu ücretten yola çıkılarak, harabelerin yıllık ekonomik değerinin tahmini olarak belirlenmesi amaçlandı. Çalışmanın ana materyalini kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen yabancı turistlerle yapılan 338 adet anket oluşturdu. Çalışmada, koşullu değerleme yöntemi kullanılarak oluşturulan Probit modeli kullanıldı. Anket formunun özelliği sebebiyle, Dışa vurulmuş maksimum ödeme istekliliği miktarını belirlemede ise iki aşamalı sıradan en küçük kareler yöntemi (2SLS) kullanıldı. Şanlıurfa’ya gelen yabancı ziyaretçilerin ödeme istekliliğine etki eden faktörler: yaş, cinsiyet, ziyaret maliyeti, ziyaret sıklığı, teklif fiyatı, cinsiyet, medeni durum ve nereden geldikleri en çok olabilirlik yöntemi kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Sonuç olarak, Probit modeline göre, ziyaretçiler Harran Harabelerine ortalama ödeme istekliliği 27$,  2SLS modeli yardımıyla açığa çıkarılmış ödeme istekliliği miktarı ise 28.94$ olarak tespit edildi. Ayrıca, Probit modeli kullanılarak elde edilen sonuca göre, Harran'a atfedilen ekonomik değer 125,900 $/yıl, 2SLS model sonucuna göre ise, yıllık ortalama faydası 1,206,798 $/yıl olarak tahmin edildi.

ANAHTAR KELİMELER: Ödeme istekliliği, probit model, 2SLS model, tarihi alan, kültürel miras, Harran, Şanlıurfa

 • Arıkan, F. E. (2008). Ev Kiralarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 112s.
 • Baez, A., ve Herrero, L. C. (2011). Using contingent valuation and cost-benefit analysis to design a policy for restoring cultural heritage. Journal of Cultural Heritage, doi: 10.1016/j.culher.2010.12.005.
 • Barriro, M. J., Devesa, M., ve Herrero, L. C. (2012). Evaluating intangible cultural heritage: The case of cultural festivals. City, Culture and Society, 3, 235-244.
 • Bedate, A., Herrero, L. C., and Sanz, J. A. (2004). Economic valuation of the cultural heritage: Application to four case studies in Spain. Journal of Cultural Heritage, 5, 101- 111.
 • Carson, T. R. (2000). Contingent Valuation: A user's guide. Journal of Environmental Science and Technology, 34, 1413-1418.
 • Çımat, A., ve Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, (6): 1–18.
 • Çeken, H. (2008). Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 136–151.
 • Choi, A., Ritchie, B., Papandrea, F., ve Bennett, J. (2010). Economic valuation of cultural heritage sites: choice modelling approach. Tourism Management, 31, 213-220.
 • Eren, G., Bilgiç, A., Karlı, B., ve Miran, B. (2008). GAP Bölgesinde Kaliteli İçme Suyunun Fiyatlandırılmasına Etki Eden Faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14 (2): 67–74.
 • Gomes, L. L., Pinto, L. M. C., ve Rebelo, J. F. (2013). Visitors' preferences for preserving the attributes of a world heritage site. Journal of Cultural Heritage, http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2013.01.003
 • Gujarati, D. N. (2006). Temel Ekonometri. Literatür Yayınları: 33, İstanbul, 849s.
 • Gürlük, S., ve Rehber, E. (2009). Manyas Gölü’nün Çevresel Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 15 (1): 9- 15.
 • Kaya, G. (2011). Koşullu Değer Belirleme Araştırmalarında Yanılgı Kaynakları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13 (19): 25–50.
 • Kim, S. S., Wong, K. F., ve Cho, M. (2007). Assessing the economic value of a world heritage site and willingness-to-pay determinants: A case of Changdeok Palace. Tourism Managment, 28, 317-322.
 • Kinghom, N., ve Willis, K. (2008). Valuing the components of an archaeological site: An application of Choice Experiment to Vindolanda, Hadrian's Wall. Journal of Cultural Heritage, 9, 117-124.
 • Khalid, A. (2008). Non-Market Valuation Techniques. The Regional Training Workshop, Economic Valuation Of The Goods and Services Of Coastal Habitats, March 24- 28, Samut Songkram Province, Thailand.
 • Kutlar, A. (2005). Uygulamalı Ekonometri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 429s.
 • Kuyucuklu, N. (1998). Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi. Filiz Kitapevi, İstanbul, 238s.
 • Montenegro, A. B., Huaquın, M. N., ve Herrero, L. C. (2009). The valuation of historical sites: a case study of Valdivia, Chile. Journal of Environmental Planning and Management, 52, 97-109.
 • Ortaçeşme, V., Özkan, B., ve Karagüzel, O. (1997). Doğal Çevrenin Ekonomik Değerinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 249- 260.
 • Özdemir, M. (2013). Kültür turizminde Mevlana imgesini kültür ekonomisi bağlamında değerlendirebilmek. Uluslar arası Bilim ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Haziran 2: 197- 213.
 • Özsabuncuoğlu, İ. H., ve Uygur, A. (2005). Doğal Kaynaklar Ekonomi, Yönetim ve Politika. İmaj Yayınevi, Ankara, 525s.
 • Özer, H. (2004). Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 236s.
 • Ruıjgrok, E. C. M. (2006). The three economic values of cultural heritage: a case study in the Netherlands. Journal of Cultural Heritage, 7, 206-213.
 • Salazar. S., ve Marques J. (2005). Valuing cultural heritage: The social benefits of restoring and old Arab tower. Journal of Cultural Heritage, 6, 69-77.
 • Santagata, W., ve Signorello, G. (2000). Contingent valuation of a cultural public good and policy design: The case of "Napoli Musei Aperti". Journal of Cultural Economics, 24, 181-204.
 • Sanz, J. A., Herrero, L. C., ve Bedate, A. M. (2003). Contingent valuation and semiparametric methods: A case study of the National Museum of Sculpture in Valladolid, Spain. Journal of Cultural Economics, 27, 241-257.
 • Sevüktekin, M. (2000). Ekonometrik Model Kurma Teknikleri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 185, Bursa, 112s.
 • TURSAB, (2016). http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html.
 • Yamane, T. (2006). Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayınları, İstanbul, 509s.
 • Zengin, B. (2010). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine reel ve moneter etkileri. Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 102-126.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Rıza MANCI

Bibtex @ { esosder289668, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {288 - 303}, doi = {10.17755/esosder.289668}, title = {HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {MANCI, Ali Rıza} }
APA MANCI, A . (2017). HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 288-303. DOI: 10.17755/esosder.289668
MLA MANCI, A . "HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 288-303 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289668>
Chicago MANCI, A . "HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 288-303
RIS TY - JOUR T1 - HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ali Rıza MANCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289668 DO - 10.17755/esosder.289668 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 303 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289668 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289668 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ali Rıza MANCI %T HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289668 %U 10.17755/esosder.289668
ISNAD MANCI, Ali Rıza . "HARRAN HARABELERİNİN GİRİŞ ÜCRETİ ve EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİNLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 288-303. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289668