Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 412 - 427 2017-04-01

MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Murat TUNÇBİLEK [1] , Taner TÜNAY [2]

563 315

Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci uygulamasının ilgili taraflar (aday öğretmen, danışman, yönetici ve öğretmen) açısından nasıl algılandığının tespit edilmesidir. Araştırma Karabük Merkez ve Safranbolu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve buna bağlı okullarda 12 İl-İlçe yöneticisi, 6 maarif müfettişi ve 24 okul yöneticisinden oluşan 42 yönetici, 100 danışman öğretmen ile 90 aday öğretmen ve 168 öğretmen üzerinde yapılmıştır.

Aday öğretmen yetiştirme sürecine katkı sağlayacak boyutlar, planlama; öğretme ve yönetme becerisi; sorumluluk ve kendini geliştirme becerisi; iletişim, teknoloji ve öğrenci odaklılık becerisi; meslektaş ve yöneticilerle iletişim becerisi olarak belirlenmiştir. Görev, temel alan, kıdem, cinsiyet ve yaş gibi demografik özellikler dikkate alındığında, kıdem, cinsiyet, temel alan ve yaş grupları arasında aday öğretmen yetiştirme süreci algısında istatistiki olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Algı farklılığı sadece “Görev”  ve "yaş" değişkeninde olmuştur.

 • Akbaşlı, S., & Üredi, L. (2014). Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Teacher Education and Educators, 109-136.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (7 b.). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Başar, M., & Doğan, Z. G. (2015). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sosyal Kültürel Mesleki Sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 375-398.
 • Erdemir, N. (2015). Mesleğe Yeni Başlayan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar ve Şikayetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 135-149.
 • Gökçe, A. T. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Döneminde Yaşadıkları Sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 137-156.
 • Koçel, T. (2016). İşletme Yöneticiliği: Organizasyonlarda Davranış,Kasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar (15 b.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Korkmaz, İ., Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlükler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(38), 266-277.
 • Maviş, Ö. F., Çaycı, D., & Arslan, M. (2014). Deneyimli Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi (Geçmiş, Günümüz,Gelecek). Journal of Teacher Education and Educators, 91-108.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016, Mart 3). Mevzuat. 6 23, 2016 tarihinde Yönerge: http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=8&Submit=Listele adresinden alındı
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen , N. (2007). Öğretmen Adaylarının. Sosyal Bilimler Dergisi , 9(2), 221-232. 06 02, 2016 tarihinde http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867239.pdf adresinden alındı
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ., & Sezgin, F. (2008). Eğitim bilimine Giriş (6 b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Resmi Gazete. (2010, 6). Resmi Gazete. Resmi Gazete: http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm adresinden alındı
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Örgütsel Davranış (14. b.). (İ. Erdem, Çev.) İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Sağlamer, E. (1975). Eğitimde Teftiş Teknikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sarı, M. H., & Altun, Y. (2015). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Hacattepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 213-226.
 • Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi 1 Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-143.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146. 06 02, 2016 tarihinde http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt14/sayi1/137-146.pdf02/06/2016 adresinden alındı
 • TRT Haber. (2016, Mart 31). TRT Haber. Haziran 25, 2016 tarihinde 'Aday öğretmen programının faydalı olacağına inanıyoruz': http://www.trthaber.com/haber/turkiye/aday-ogretmen-programinin-faydali-olacagina-inaniyoruz-242254.html adresinden alındı
 • Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-vizyoner öğretmen (1.Basım b.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Wikipedia. (2016, Haziran 14). Cronbach's Alpha. en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha adresinden alındı
 • Yalçınkaya, M. (2002). Yeni Öğretmen ve Teftiş. 06 02, 2016 tarihinde Milli Eğitim Dergisi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya.htm adresinden alındı
 • Yılmaz, K., & Tepebaş, F. (2011). İlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157-177.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Murat TUNÇBİLEK

Yazar: Taner TÜNAY

Bibtex @ { esosder304683, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {412 - 427}, doi = {10.17755/esosder.304683}, title = {MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {TÜNAY, Taner and TUNÇBİLEK, Mehmet Murat} }
APA TUNÇBİLEK, M , TÜNAY, T . (2017). MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 412-427. DOI: 10.17755/esosder.304683
MLA TUNÇBİLEK, M , TÜNAY, T . "MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 412-427 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304683>
Chicago TUNÇBİLEK, M , TÜNAY, T . "MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 412-427
RIS TY - JOUR T1 - MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet Murat TUNÇBİLEK , Taner TÜNAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304683 DO - 10.17755/esosder.304683 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 427 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304683 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304683 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet Murat TUNÇBİLEK , Taner TÜNAY %T MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304683 %U 10.17755/esosder.304683
ISNAD TUNÇBİLEK, Mehmet Murat , TÜNAY, Taner . "MEB ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMASININ İLGİLİ TARAFLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 412-427. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304683