Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 583 - 601 2017-04-01

KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Onur ÖZEVİN [1] , Mehmet Akif ÖNCÜ [2]

312 618

Davranışsal finans yaklaşımı, rasyonel hareket etmesi beklenen insanın yatırım kararlarında bazı psikolojik etkiler altında kalarak rasyoneliteden sapabileceği teorisine dayanır. Çalışmamızda kadınların yatırım davranışlarında davranışsal finans teorisinde yer alan psikolojik etkilerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş 300 kadına uygulanmış, sonuçlar SPPS 18 programında frekans analizene tabi tutulmuştur. Çalışmanın giriş bölümünden sonra literatürdeki benzer çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde davranışsal finans teorisi ve diğer temel finans teorileri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde analiz sonuçları yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır. Sonuçta kadınların yatırım davranışlarında araştırılan psikolojik faktörlerden etkilendikleri, yatırım kararlarında psikolojik eğilimlerin etkisiyle hareket edebildikleri tespit edilmiştir.

 •  Akçakanat T., Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki: İMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama, Gaziantep Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Vol. 10 Issue 1, p117-145
 •  Aksoy T. ve Şahin I., Belirsizlik Altında Karar Alma: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma metni 2009/7, Kasım 2009
 •  Ateş A., 2007, Finansal Yatırımların Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üni. SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yatımlanmış yüksek Lisans Tezi, Konya
 •  Bodur Y.A., Yatırımcı Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Aşırı Güven Açısından Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Projesi, 2016 Denizli
 •  Branch B., Institutional economics and behavioral finance, Journal of Behavioral and Experimental Finance 1 (2014) 13–16
 •  Bülbül B., Risk ve Getiri Kavramlarına Farklı Bir Yaklaşım: Davranışsal Finans ve İMKB Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008
 •  Doğukanlı H. ve Ergün B., (2011). Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karşı: Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB’de Araştırılması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20(1), 321-336
 •  Doğukanlı H., Önal Y.B., (2000). Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması, Çukurova Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 6( 6), 185-209
 •  Ege İ. vd., (2012, Ekim). Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 56, 175-189
 •  Ergün B., (2009). Piyasa Anomalileri Ve Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB’DE Araştırılması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 •  Gazel S., (2014). Davranışsal Finans Psikilojik Eşik ve Önyargılar, Ankara: Detay
 •  Gürkan Ş., 2009). Finansal Piyasalarda Aşırı Reaksiyonun Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 •  Jacobsen, B., Lee, J.B., Marquering, W., Zhang, C.Y., (2014). Gender differences in Optimism and Asset Allocation. J. Econ. Behav. Org. 107, 630–651.
 •  Kahneman D. ve Tversky A., (1979, Mart). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, 47(2), 263-292
 •  Kahyaoğlu M.B. ve Ülkü S., (2012). Temsililik Hevristikinin Algılanan Risk Üzerindeki Etkisi: İMKB Bireysel Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 53-59
 •  Kara H., (2005), Davranışsal Finans ve İMKB Hisse Senedi Getirileri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
 •  Kolb, Robert W, (2010). Behavioral Finance : Investors, Corporations, and Markets. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons
 •  Küçük A., (2014, Kasım). Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6 (11), 104-122
 •  Nawrocki D. Ve Viole F., (2014). Behavioral finance in financial market theory, utility theory, Portfolio Theory And The Necessary Statistics: A Review, Journal of Behavioral and Experimental Finance 2, 10–17
 •  Öztürkkal B., (2013). Bireysel Yatırımcı Davranışı Analizi: Anket Çalışması, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 326, 67-92
 •  Sefil S. ve Çilingiroğlu H.K, (2011). Davranışal Finansın Temelleri: Karar Vermenin Bilişsel ve Duygusal Eğilimleri, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (19), 247-268
 •  Shefrin H., (2002). Beyond Greed an Fear Understanding Behovioral Finance and the Psychology of Investing, Oxford Universty Press, New York,
 •  Statman, Meir, (2014), Behavioral finance: Finance With Normal People, Borsa Istanbul Review, 14, 65-73
 •  Süer Ö., (2007). Yatırım Kararlarında Alınan Risk Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma, Öneri Dergisi, 7(28), 97-105
 •  Şahin Ö., Öncü M. A. ve Sakarya Ş., (2015). BİST 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2)
 •  Taner B. ve Akaya C., (2005, Temmuz). Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans Yaklaşımı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 47-54
 •  Thaler T.H., (2005). Advances in Behavioral Finance, New York, Rusel Sage Foundation
 •  Tomak S., (2009). Girişimci Hevristikleri: Bir Kavramsal Çözümleme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 145-166
 •  Tufan C., Sarıçiçek R., (2013). Davranışsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 15(2), 159-182
 •  Yüksel D., (2009). İMKB’de Yatırımcı Davranışı Ve Örnek Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Onur ÖZEVİN

Yazar: Mehmet Akif ÖNCÜ

Bibtex @ { esosder304696, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {583 - 601}, doi = {10.17755/esosder.304696}, title = {KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZEVİN, Onur and ÖNCÜ, Mehmet Akif} }
APA ÖZEVİN, O , ÖNCÜ, M . (2017). KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 583-601. DOI: 10.17755/esosder.304696
MLA ÖZEVİN, O , ÖNCÜ, M . "KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 583-601 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304696>
Chicago ÖZEVİN, O , ÖNCÜ, M . "KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 583-601
RIS TY - JOUR T1 - KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Onur ÖZEVİN , Mehmet Akif ÖNCÜ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304696 DO - 10.17755/esosder.304696 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 583 EP - 601 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304696 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304696 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Onur ÖZEVİN , Mehmet Akif ÖNCÜ %T KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304696 %U 10.17755/esosder.304696
ISNAD ÖZEVİN, Onur , ÖNCÜ, Mehmet Akif . "KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 583-601. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304696