Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 611 - 635 2017-04-01

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI

Armağan KONAK [1]

176 256

Nitel verilere dayalı bir durum çalışması olan araştırmada, Resim-İş Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin, görsel sanatlar öğretmeni özel alan yeterliliklerine ilişkin performanslarını ortaya koymak amaçlanmıştır.

Araştırma grubunu, Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, 4. sınıfta öğrenim gören toplam 15 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Veri toplama aracı olarak, yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır.

Elde edilen sonuçlara ilişkin veriler, incelenmiş, özel alan yeterlikleri performans göstergeleri çerçevesinde betimsel analizleri yapılmıştır.

Araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 • Öğretmen yeterlikleri performans göstergelerinde en üst düzey olan A3 düzeyinde görüşe sahip öğretmen adayının çok az olduğu görülmüştür.
 • Öğrencide yapıcı kişilik oluşturma konusunda öğretmen adaylarını çoğunun fikir sahibi olmadığı görülmüştür.
 • Araç gereç kullanımı, sanat eserini okuma ve anlama becerisi konusunda öğretmen adaylarını çoğunun fikrinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Yine, özgün görsel çalışma yaptırma konusunda öğretmen adaylarını fikirlerinin kısıtlı olduğu görülmektedir.
 • Araştırma grubunun, bilişim teknolojilerini mesleki gelişim sağlama konusunda nasıl kullanacaklarına ilişkin fikir sahibi olmadıkları görülmektedir.

Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler getirilebilir.

 • Öğretmen adaylarının performanslarını A3 düzeyine yükseltecek çalışmalar yapılması önerilebilir.
 • Performanslarının düşük olduğu yeterlik alanları üzerine araştırmalar yapılması önerilebilir.
 • Öğretmen adaylarının, bilişim teknolojilerini mesleki gelişim sağlama konusunda nasıl kullanacakları üzerine araştırmalar yapılması önerilebilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Kasım 2006, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik. Erişim tarihi: 14.11.2016 web: http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/2590.pdf
 • Bilen, M. (2006), Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Bru, M. (2006), Les Méthodes en Pédagogie. Paris. Presses Universitaires de France.
 • Gökçe, O. (2006), İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara. Siyasal Kitabevi.
 • Stronge, J.H. (2002), Quality of Effective Teachers. ASCD. Virginia.
 • The Australian Institiude for Theching and School Leadership Limited, Australian Professional Standards for Teachers. Erişim tarihi: 16.11.2016, web: http://www.aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-teachers/standards/list.
 • Virginia Department of Education, Virginia Standards for the Professional Practice of Teachers. Erişim Tarihi: 16.11.2016, http://doe.virginia.gov/teaching/performance_evaluation/guidelines_ups_eval_criteria_teachers.pdf.
 • Wallon, H. (2002), L’évolution Psychologique De L’enfant. Paris:Armand Colin/Vuef.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., Yıldız, D., Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi, İnternational Journal of Educational Studies, Volume 2, Number 2, October 2015, Page 60-71.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Armağan KONAK

Bibtex @ { esosder304698, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {611 - 635}, doi = {10.17755/esosder.304698}, title = {RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI}, key = {cite}, author = {KONAK, Armağan} }
APA KONAK, A . (2017). RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 611-635. DOI: 10.17755/esosder.304698
MLA KONAK, A . "RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 611-635 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304698>
Chicago KONAK, A . "RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 611-635
RIS TY - JOUR T1 - RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI AU - Armağan KONAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304698 DO - 10.17755/esosder.304698 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 635 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304698 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304698 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI %A Armağan KONAK %T RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304698 %U 10.17755/esosder.304698
ISNAD KONAK, Armağan . "RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 611-635. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304698