Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 661 - 675 2017-04-01

OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Belma SUNA [1] , İbrahim YILDIRIM [2]

258 273

Sosyal Sermaye, toplumu oluşturan kişiler arasında daha önceden beri devam ederek gelen ilişkilerin aslında maddi bir karşılığı olduğunu savunan bir  kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok alanda araştırmaya konu olan sosyal sermaye zenginliğinin  otel işletmelerinde de kullanıldığı muhakkaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı; maddi değeri açıkça ifade edilen sosyal sermayenin kavramı oluşturan unsurlarından olan sosyal ağ kullanımının,otel işletmeleri için müşteri temin etme yollarından biri olduğunu tesbit etmektir.

Gaziantep ili içinde faaliyet gösteren tüm oteller çalışmanın kapsamı içine alınmış otel işletmelerinin sahipleri ve yönetim kademesinde yer alan ve satış pazarlama faaliyetlerine doğrudan katkısı bulunan yöneticilerle anketler uygulanarak görüşülmüş ve bu doğrultuda analizler yapılmıştır. Bu araştırma, otel işletmelerinin pazarlanması için sosyal ağın kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarması açısından son derece önem arz etmektedir. Çünkü;otel işletmeleri sahip ve yöneticlerinin sosyal ağlarından faydalanıyor olması; bu işleyişin bir pazarlama stratejisi olduğu gerçeği ile ilgili bulgular sunmaktadır.

 

 

Anahtar Kelimeler; Sosyal Sermaye,Otel işletmeleri, Sosyal Ağlar, Müşteri Temini.

 

 • Aktaş, A. (2002). Turizm işletmeciliği ve Yönetimi, Azim Matbaa,2.Baskı.
 • Bourdieu, P.(1986) The Forms of Capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Editör: John G. Richardson, Greenwood Press, Westport, CT.
 • Ekinci A. (2012). İlköğretim Okullarında Sosyal Sermaye Düzeyinin Örgüt İçi Bilgi Paylaşımına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Güz, 2505,2520.
 • Ergin,Aslı,(2007), Sosyal Sermayenin Yöneticiler Bağlamında Ölçülmesine Yönelik Konya Sanayisinde Bir Araştırma,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı,Konya.
 • Field, J.,(2006) Sosyal Sermaye, Çeviren: Bahar Bilgen ve Bayram Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Field, J., (2008), Listening In The Language Classroom, Cambridge University Press.
 • Gerni, Mine. (2013). İlişkilerin Maddi Yönü Sosyal Sermaye ve Örgütsel Boyutu. 1.Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Hanifan, L. J., (1916) The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 67, New Possibilities in Education, s. 130-138
 • İlban, Mehmet Oğuzhan, Köroğlu, Ahmet ve Bozok, Düriye (2008). Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13).105-129
 • KalDer, (2000), Türkiye Kalite Derneği, Kalite ve Mükemmellik Yolculuğunun 20.Yılı. Ankara.
 • Kline, R.B.,(2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling.Third Edition.
 • Kostova,T.,Roth,K.(2003), Social Capital in multinational Corparations and Micro-Macro Model of its formation, Academy og Management Review,28:297-317.
 • Lin, N. (2001a), Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge UniversityPress, Cambridge, England.
 • Medlik, S. (1997). Otel İşletmeciliği, (Çev. Ömer L. Met), Uludağ Üniversitesi yayını, Bursa,1997.
 • Moriarty J., Jones, R.(2008). “Marketing in Small Hotels; A Quantative Study”, Marketing Intelligence and Planning, Vol:26, No:3, s; 293-315.
 • Nakip, Mahir, Varinli İnci ve Güllü, Kenan (2006). Süpermarketlerde Çalışanların ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentilerinin ve Algılamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 373-386
 • Olalı, H., ve Korzay, M. (2004) Otel İşletmeciliği Beta Basım Yayım.
 • Onyx, J. & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied Behavioral Science, 36, 23-42.
 • Öğüt, A, Erbil,C. (2009) Sosyal Sermaye Yönetimi,Çizgi Yayınevi, 2.Baskı.
 • Putnam, R.D. (1993). “The Prosperous Community: Social Capital And Public Life”, The American Prospect, No. 13, Spring
 • Putnam, R.D., R. Leaonardı ve R. Y. Nanettı, (1993) Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster.
 • Putnam, R. (2000). Bowling Alone. New York: The Brookings Institution Press.
 • Sözen,C.,Basım,H.N. (2015), Örgüt Kuramları, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • Şener, B (2000). Otel İşletmeciliği, Serler Matbaası.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Belma SUNA

Yazar: İbrahim YILDIRIM

Bibtex @ { esosder304701, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {661 - 675}, doi = {10.17755/esosder.304701}, title = {OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, İbrahim and SUNA, Belma} }
APA SUNA, B , YILDIRIM, İ . (2017). OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 661-675. DOI: 10.17755/esosder.304701
MLA SUNA, B , YILDIRIM, İ . "OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 661-675 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304701>
Chicago SUNA, B , YILDIRIM, İ . "OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 661-675
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Belma SUNA , İbrahim YILDIRIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304701 DO - 10.17755/esosder.304701 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 661 EP - 675 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304701 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304701 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Belma SUNA , İbrahim YILDIRIM %T OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304701 %U 10.17755/esosder.304701
ISNAD SUNA, Belma , YILDIRIM, İbrahim . "OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 661-675. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304701