Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 676 - 685 2017-04-01

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI

Bahattin ERKUŞ [1] , Kadir ULUSOY [2]

201 260

Bu araştırmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin ilkokuldan itibaren meslek lisesine yönelimleri ve bir değer olarak aidiyet (okula bağlılık) duygularını öğrenci görüşleri çerçevesinde incelemektir. Çalışma kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Eylül ayında Erzurum ilinde bir meslek lisesinde öğrenim gören 54 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin ilkokulda ve lisede en çok polis ve öğretmen olmak istedikleri, meslek lisesine kendi istekleri ile giden ve gitmeyenlerin sayısının birbirine çok yakın olduğu, kendisini okula ait hissedenlerin ve hissetmeyenlerin sayısının birbirine yakın olduğu, öğrencilerin meslek lisesini tercih ederken genel olarak bilgi sahibi olmadıkları ve meslek lisesini başkalarına tavsiye etmeyecekleri ortaya çıkmıştır. 

 • Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi(23. baskı). Pegem Akademi. Ankara.
 • Çevik, K. (2008). İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Yönlendirme Etkinliklerinde İşbirliği ve Uyum Boyutlarında Karşılaşılan Sorunlar.
 • Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 62-82.
 • Durmaz, A. (2008). Liselerde Okul Yaşam Kalitesi (Kırklareli İli Örneği). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Hepkul, A. (2015). Meslek Lisesi Tercihi Sürecinin Keşifsel Olarak İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52.
 • MEB. (2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular –Cevaplar. Ankara.
 • MEB. (2016). Ortaöğretim Mevzuatı, Ankara.
 • Memişoğlu, S. P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu Eğitimde 4+4+4 Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim
 • Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.
 • Seggie, F. N. ve Bayyurt, N. (2015). Nitel Araştırma Yöntem Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Sönmez, M. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu. Eğitim ve Bilim, 33(147), 71, 84.
 • Yıldırım, İ. (2000). Eğitimde Yönlendirme Modeli Önerisi. EARGED, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yörük, S., Dikici, A. ve Uysal, A. (2002). Bilgi Toplumu Ve Türkiye’de Mesleki Eğitim, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 299-312.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahattin ERKUŞ

Yazar: Kadir ULUSOY

Bibtex @ { esosder304702, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {676 - 685}, doi = {10.17755/esosder.304702}, title = {TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI}, key = {cite}, author = {ULUSOY, Kadir and ERKUŞ, Bahattin} }
APA ERKUŞ, B , ULUSOY, K . (2017). TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 676-685. DOI: 10.17755/esosder.304702
MLA ERKUŞ, B , ULUSOY, K . "TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 676-685 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304702>
Chicago ERKUŞ, B , ULUSOY, K . "TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 676-685
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI AU - Bahattin ERKUŞ , Kadir ULUSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304702 DO - 10.17755/esosder.304702 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 676 EP - 685 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304702 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304702 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI %A Bahattin ERKUŞ , Kadir ULUSOY %T TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304702 %U 10.17755/esosder.304702
ISNAD ERKUŞ, Bahattin , ULUSOY, Kadir . "TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 676-685. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304702