Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 700 - 718 2017-04-01

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Özge ERDOĞAN [1] , Ahmet GÜLAY [2] , Fatma Gül UZUNER [3]

241 412

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yazma güçlüğüne ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili merkez ilkokullarda görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğretmenlere yazma güçlükleri ile ilgili toplam 6 soru sorulmuştur. Öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin yazma güçlüğünün tanımı ve içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Yazma güçlüğünü eksik bir şekilde tanımlayan öğretmenlerin, bu güçlüğü gidermeye yönelik sınırlı çeşitlilikte önerilerde bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca yazma güçlüğünün nedenlerinin daha çok öğretmenden kaynaklandığını düşündükleri ve bu güçlüklerle mücadele etmede kendilerine yeteri kadar güvenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda yazma güçlüğü ve yazma güçlüğünün giderilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özge ERDOĞAN

Yazar: Ahmet GÜLAY

Yazar: Fatma Gül UZUNER

Bibtex @ { esosder304705, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {700 - 718}, doi = {10.17755/esosder.304705}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Özge and UZUNER, Fatma Gül and GÜLAY, Ahmet} }
APA ERDOĞAN, Ö , GÜLAY, A , UZUNER, F . (2017). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 700-718. DOI: 10.17755/esosder.304705
MLA ERDOĞAN, Ö , GÜLAY, A , UZUNER, F . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 700-718 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304705>
Chicago ERDOĞAN, Ö , GÜLAY, A , UZUNER, F . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 700-718
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Özge ERDOĞAN , Ahmet GÜLAY , Fatma Gül UZUNER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304705 DO - 10.17755/esosder.304705 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 700 EP - 718 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304705 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304705 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Özge ERDOĞAN , Ahmet GÜLAY , Fatma Gül UZUNER %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304705 %U 10.17755/esosder.304705
ISNAD ERDOĞAN, Özge , GÜLAY, Ahmet , UZUNER, Fatma Gül . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 700-718. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304705