Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 910 - 934 2017-07-19

AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Tuğçe ARSLANPINAR [1]

294 911

Gerçek veya tüzel kişilere hukuki ihtilaflarda, dava açılmasını, danışmanlık hizmeti sağlanmasını meslek edinmiş; hukuki yardım gerektiren konularda hukuki bilgisi ve tecrübesi ile hizmet sağlayan kişi olan avukatın, iş sahibi ile olan ilişkisi, bir sözleşmeye dayanır. Avukatın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, akdi sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca avukatın, bazı hallerde haksız fiilden doğan sorumluluğu da ortaya çıkabilir. İşte bu tür durumlarda, bir mesleki sorumluluk sigortası sözleşmesinin var olması halinde, sigortacı, avukatın akdi veya akit dışı sorumluluğunu doğuracak bir rizikonun gerçekleşmesi olasılığına karşın haklı taleplere karşı ödemede bulunmak, ve sigorta ettireni haksız taleplere karşı korumak yükümlülüğünü taşır. Çalışmamızın konusunu, ülkemizde yapılması  henüz zorunlu olmayan, avukatın mesleki sorumluluk sigortası oluşturmaktadır. 

Avukat, Sorumluluk, Sigorta, Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Mustafa Çeker, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku (Genişletilmiş Bası), Karahan Kitabevi, Haziran 2011- Adana.
 • Rayegan Kender, “Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri”, Sigorta Hukuku Türk Derneği III. Sigorta Semineri, Nisan 1977- Ankara.
 • Refik Korkusuz/Halit Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ocak 2014- Bursa.
 • Serhal Nur Mahmutoğulları, “Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası”, Ankara Barosu Yayınları, 2007- Ankara.
 • Tamer Bozkurt, Ticaret Hukuku Cilt IV. Sigorta Hukuku, 6. Baskı, XII Levha Yayıncılık,
 • Ocak 2013- İstanbul.
 • Veysel Başpınar, Avukatın Özen Borcu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, 2008.
 • Ali Bozer, Sigorta Hukuku Genel Hükümler ve Bazı Sigorta Türleri, 2. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ocak 2008- Ankara.
 • Erdoğan Sergici, “Mesuliyet Sigortası Türleri”, Sigorta Hukuku Türk Derneği III. Sigorta Semineri, Nisan 1977- Ankara.
 • Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 14. Bası, Ankara-2012,
 • Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, 2013- Ankara.
 • Işıl Ulaş, Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8. Bası, Turhan Kitabevi Ocak 2012- Ankara.
 • İsmet Sayhan, Sigorta Sözleşmelerinin Konusu, Yetkin Yayınları, Ankara- 2001.
 • Kemal Şenocak, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Turhan Kitabevi, Haziran 2000- Ankara.
 • Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, Vedat Kitapçılık, 11. Bası, İstanbul- 2013.
 • Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, 4. Bası, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, Mart-2013, İzmir.
 • Mustafa Çeker, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, 7. Baskı, Karahan Kitabevi, Mart 2013- Adana.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuğçe ARSLANPINAR
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { esosder282966, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {910 - 934}, doi = {10.17755/esosder.282966}, title = {AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI}, key = {cite}, author = {ARSLANPINAR, Tuğçe} }
APA ARSLANPINAR, T . (2017). AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 910-934. DOI: 10.17755/esosder.282966
MLA ARSLANPINAR, T . "AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 910-934 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/282966>
Chicago ARSLANPINAR, T . "AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 910-934
RIS TY - JOUR T1 - AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI AU - Tuğçe ARSLANPINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.282966 DO - 10.17755/esosder.282966 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 910 EP - 934 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.282966 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.282966 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI %A Tuğçe ARSLANPINAR %T AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.282966 %U 10.17755/esosder.282966
ISNAD ARSLANPINAR, Tuğçe . "AVUKATIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 910-934. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.282966