Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 945 - 954 2017-07-15

Relations to Five Factor Personality Model with Cognitive Flexibility in Adolescents
ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ

Mehmet Bilgin [1]

320 1096

The purpose of this research, to investigate the relationship between the adolescent cognitive flexibility and personality traits according to gender. The study of 441 adolescents participated. Five Factor Personality Inventory Scale and cognitive flexibility. were used in the research Adolescents increased levels of cognitive flexibility were more extroverted, and conscientiousness and development have been shown to become more openness. In contrast, the lower the level of cognitive flexibility in adolescents more neuroticism it comes. Gender and cognitive flexibility when taken together, it is determined to girl with the lowest average score of cognitive flexibility more neuroticism than men 

Bu araştırmanın amacı, cinsiyet açısından ergenin bilişsel esnekliği ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 441 ergen katılmıştır. Araştırmada Beş Faktör Kişilik Envanteri ve Bilişsel Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Ergenlerin bilişsel esneklik düzeyleri arttıkça daha dışa dönük oldukları, öz-denetim becerilerinin arttığı ve gelişime daha açık hale geldikleri görülmüştür. Buna karşın bilişsel esneklik düzeyi düştükçe ergen daha çok duygusal tutarsız (nevrotik) hale gelmektedir. Cinsiyet ve bilişsel esneklik birlikte ele alındığında, en düşük bilişsel esneklik puan ortalamasına sahip kızların erkeklere göre daha fazla duygusal tutarsızlık gösterdikleri belirlenmiştir. 

 • Altunkol, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin bilişsel esneklik algılanan stres düzeyleri arasındaki
 • ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thougth and Action: A Social Cognitive Theory.
 • Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc. 415-416.
 • Beck, A.T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International
 • Universities Pres.
 • Benet-Martinez, V. B., ve John, O. P. (1998). Los cinco grandes across cultures and ethnic groups:
 • Multitrait multimethod analyses of the big five in spanish and english. Journal of Personality and Social Pyschology. 75 (3), 729-750.
 • Bilgin. M. (2009a). Developing a cognitive flexibility scale: Validitity and reliability studies.
 • Social Personality and Behavior, 37, 4-10
 • Bilgin, M. (2009b). Bilişsel esnekliği yordayan değişkenler. Çukurova Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, 3 (36), 142-157.
 • Blau, S., ve Fuller, J. R. (2006). Rational-emotive disputing and the Five-factor model:Personality
 • dimensions of the Ellis emotional efficiency inventory. Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 24 (2), 87-100.
 • Canas, J.J., Quesada, F.J., Antoli, A., ve Fajardo, I. (2003). Conitive flexibility and adaptability to
 • environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46, (5), 482-501.
 • Caprara, G., Vecchione, M., Barbaranelli, C., ve Alessandri, G. (2013). Emotional stability and
 • affective self-regulatory efficacy beliefs: Proofs of integration between trait theory and social cognitive theory. European Journal of Personality. 27, 145-154.
 • Cormier, S., ve Cormier, B. (1997). Interviewing Strategies for Helpers. Pasific Grove (California): Brooks/Cole Publishing Company.
 • Costa, P.T., McCrae, R.R. ve Dye, D.A. (1991). Facet scales for agreebleness and
 • conscientiousness; arevision of the neo personality inventory. Personal and Indıvıdual Differences, (12), 9, 887-898.
 • Davies, M.F. (2006). Irrational beliefs and unconditional self-acceptance. I. Correlational evidence
 • linking two key features of REBT. Journal Of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. 24 (2), 113-124.
 • Dreisbach, G., ve Goschke, T. (2004). How positive affect modulates cognitive control:Reduced
 • perseveration at the cost of increased distractibility. Journal of Experimental Pyschology: Learning, Memory, and Cognition. 30, (2), 343-353.
 • Diril, A. (2011). Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler ve
 • öfke düzeyi ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • John, O. P., Donahue, E. M., ve Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory-Versions 4a and
 • 54. Berkley, CA: University of California. Berkley, Institute of Personality and Social Research.
 • John, O. P., Naumann, L. P., ve Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big-Five
 • trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp.114–158). New York, NY: Guilford Press.
 • Karasar, N. (1986). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Martin, M. M., ve Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological
 • Reports, 76, 623-626.
 • Martin, M. M., ve Anderson, C.M. (1996). Communication traits: A cross-generational
 • investigation. Communication Research Reports, 13, 58-67.
 • Martin, M. M., ve Anderson, C. M. (1998). The cognitive Flexibility Scale: Three validity
 • studies. Communication Reports, 11, 1-9.
 • Martin, M.M., Anderson, C. M., ve Thweatt, K. S. (1998). Aggressive communication traits
 • and their relationship with the cognitive flexibility scale and the communication flexibility scale. Journal of Social Behavior and Personality, 13, 3, 34-45.
 • Martin, M.M., Cayanus, J.L., Cutcheon, L.E., ve Maltby, J. (2003). Celebrity worship and
 • cognitive flexibility. North American Journal of Pyschology. 5,(1), 75-81.
 • McCrae, R.R., ve Costa, P. T., (1987). Validation of the five-factor model of personality across
 • instruments and observers. Journal of Personality and social Psychology, 52 (1), 81- 90.
 • McCrae, R. R., ve Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. In O. P. John, R.
 • W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 159–181). New York: Guilford.
 • Muris, P. (2006). Maladaptive schemas in non-clinical adolescents: Relations to percieved
 • parental rearing behaviors. Big Five personality factors, and pyschopathological symptoms. Clinical Pyschology and Pyschotherapy, 13, 405-413.
 • Öz, S. (2012). Ergenlerin cinsiyet, sosyo-ekonomik ve öğrenim kademesi düzeylerine göre bilişsel
 • esneklik, uyum ve kaygı puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Rubin, R.B., ve Martin, M.M. (1994). The interpersonal communication competence scale.
 • Communication Research Reports, 11, 33-44.
 • Sava, F. A.(2009). Maladaptive schemas, irrational beliefs, and their relationship with the
 • five-factor personality model. Journal of Cognitive and Behavioral Pyschotherapies. 9 (2), september, 135-147.
 • Somer, O., Korkmaz, M., ve Tatar, A. (2011). Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli
 • ve Beş Faktör Kişilik Envanteri. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Tatar, A., Bildik, T., Saltukoğlu, G., ve Dinçel, M. G. (2014). Klinik olmayan örneklemden
 • beş faktör kişilik envanteri belirti tarama amaçlı kullanılabilir mi?: Ön çalışma. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 4 (güz), 181-199.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Bilgin
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder285296, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {945 - 954}, doi = {10.17755/esosder.285296}, title = {ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Bilgin, Mehmet} }
APA Bilgin, M . (2017). ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 945-954. DOI: 10.17755/esosder.285296
MLA Bilgin, M . "ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 945-954 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/285296>
Chicago Bilgin, M . "ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 945-954
RIS TY - JOUR T1 - ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ AU - Mehmet Bilgin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.285296 DO - 10.17755/esosder.285296 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 945 EP - 954 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.285296 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.285296 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ %A Mehmet Bilgin %T ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.285296 %U 10.17755/esosder.285296
ISNAD Bilgin, Mehmet . "ERGENLERİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK İLİŞKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 945-954. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.285296