Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 955 - 970 2017-07-15

TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ

Ehlinaz TORUN [1]

319 2423

Bu araştırmada, sosyal medya kullanıcılarının satın alma konusunda nasıl bir davranış sergilediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal ağların kullanıcılarının ürünleri tercih etmelerin de etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma, Sosyal medyanın tüketici davranışına olan etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan anketler, 15-30 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli genelinde, 18 yaş ve üzeri 238 denekle rast gele yöntemle, alışveriş merkezleri ve şehir merkezlerinde tüketicilerle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.

Araştırmada, örneklem gurubunun yaş ortalaması 27.3 olduğu, her eğitim seviyesinden deneklerin internet ve sosyal medya kullandığı görülmüştür. Ancak internet kullanım oranları eğitim düzeyine paralel olarak artmaktadır. Örneklem grubunun %100’ü internet ve en az bir sosyal ağ kullanıcısıdır. İnternette kalma süresi ortalama 4.8 saat olarak bulunmuştur.  Tüketicilerin ürünler ile ilk tanıştığı yer ve bilgi kaynaklarının internet, sosyal medya, görsel basın ve arkadaşları olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla satın alma sürecinde tüketicilerin sosyal medya araçlarından etkilendikleri ortaya çıkmıştır.

 

Abstract

In this study, it is aimed to determine how the social media users behave about purchasing. In this frame, the factors effective on the preferring products by the users of widely used social networks.

The research was carried out with the surveys prepared to determine the effect of social media consumer behavior and face to face interviews with 238 subjects chosen by randomly and aged 18 or over in the city center and shopping malls throughout Kocaeli between April 15th and 30th, 2016. The obtained data were analyzed using SPSS software package 16.00.

In the study, the average age of the sample group was 27.3, it was seen that the subjects from each level of education use the internet and social media. However, the internet and social media usage rates increase in parallel with the level of education.  All of the sample groups are both internet and at least one of the social network users. It was found that the mean internet residence time is 4.8 hours.  It was revealed that the first place where the consumers come across with the products and the information source about the products were internet, social media, visual media and the friends of consumers. Therefore, it can be said that the consumers are impressed from the social media instruments during the process of purchase.

internet, sosyal medya, tüketici tutumları, tüketici davranışı, doğrudan pazarlama, social media, consumer attitudes, consumer behavior
 • Akar, E. 2010. Sosyal Medya Pazarlaması. Sosyal Web de Pazarlama Stratejileri. Efil Yayınevi.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. 2002. Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. İstanbul.
 • Bolotaeva, V. and Cata, T. 2009. Marketing Opportunities With Social Networks. Journal of Internet Social Networking and Virtual Communities”, http://www.ibimapublishing.com (Erişim Tarihi: 28.08.2016).
 • Comm, J. and Burge. K. 2009. Twitter Power. How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. Published by John Wiley&Sons Inc. New Jersey.
 • Dawley, L. 2009. Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy. On the Horizon, 17 (2), 109-121.
 • Dijital pazarlama ajansı We are Social 2016. İnternet Ve Sosyal Medya kullanıcı İstatistikleri 2016. (http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/) (Erişim Tarihi: 28.08.2016).
 • Durmaz, Y. 2011. Tüketici Davranışı. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Evans. D. 2008. Social Media Marketing An Hour A Day. Wiley Publishing Inc. Indiana.
 • Hacıefendioğlu, Ş. 2010. Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20 (2). 56-71.
 • Hazar, M. 2011. Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Araştırması. İletişim ve Kuram Araştırma Dergisi. 32. 151-176.
 • Kim. W., Jeong. O-R. & Lee. S-W. 2010. On Social Web Sites. Information Systems 35. 215-236. journal homepage: www.elsevier.com/locate/infosys.
 • Kotler, P. and Armstrong G. 2006. Principles of Marketing. Pearson Education.New Jersey. 11. Edition.
 • Köksal, Y. ve Özdemir, Ş. 2013. Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences .2013, Vol.18, No.1, pp.323- 337.
 • Kurtz, D. 2008. Contemporary Marketing. Thompson South-Western.13. Edition.
 • Lascu, D-N. and Clow. K.E. 2004. Marketing Frontiers Concepts and Tools. Atomic Dog Publishing. Ohio.
 • Mangold, W.G. and Faulds. D.J. 2009. Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Kelley School of Business. Indiana University. Business Horizons 52. 357—365.
 • Mucuk, İ. 2004. Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi. 14. Baskı.
 • İşlek, M. S. 2012. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Palmer, A. and Koenig-Lewis. N. 2009. An Experiental. Social Network- Based Approach to Direct Marketing. Direct Marketing: An International Journal. Vol.3. No.3. pp:162-176.
 • Sherwın, N.D. 2007. Direct Marketing And Customer Differentiation. Degree Doctor of Business Administration. University of Phoenix.
 • Sohn, D. 2005. Interactive Media and Social Exchange of Market Information. The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
 • Wilkie, William, L. 1994. Consumer Behavior. Wiley, Third Edition, ISBN 10:0471545171/ ISBN 13: 9780471545170, New York.
 • Yıldız, Y. 2014. Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. Jun 2014, Vol. 4 Issue 2, p5-15. 11p.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ehlinaz TORUN
Kurum: KOCAELI UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder286241, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {955 - 970}, doi = {10.17755/esosder.286241}, title = {TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {TORUN, Ehlinaz} }
APA TORUN, E . (2017). TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 955-970. DOI: 10.17755/esosder.286241
MLA TORUN, E . "TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 955-970 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/286241>
Chicago TORUN, E . "TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 955-970
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ AU - Ehlinaz TORUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.286241 DO - 10.17755/esosder.286241 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 955 EP - 970 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.286241 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.286241 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ %A Ehlinaz TORUN %T TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.286241 %U 10.17755/esosder.286241
ISNAD TORUN, Ehlinaz . "TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 955-970. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.286241