Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 1015 - 1033 2017-07-18

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VIEWS OF PRESERVICE TEACHERS AND ACADEMICS ON PEDAGOGICAL TRAINING COURSES CONTENT IN THE CONTEXT OF METHODOLOGICAL PLURALISM
ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Veli BATDI [1]

248 255

The aim of this study is to determine the views of academics and preservice teachers on the contents of Pedagogical Training Course (PTC) considering the learning theories- constructivist, cognitive, behavioristic, humanistic learning- through methodological pluralism. Within this aim Rash and Maxqda analyses area used to reach both qualitative and quantitative results. The data collected from qualitative and quantitative aspects is analyzed considering a case study. The working group consists of academics at Universities of Kilis 7 Aralık, Gaziantep, Mardin Artuklu and Bartın during 2015 and 2016 academic year. There are also preservice teachers in the working group who study at departments of classroom teaching, pre-school teaching, social sciences teaching, Science teaching and Turkish Language teaching at Kilis 7 Aralık University. Data collection tool is developed by the researcher for both qualitative and quantitative dimensions. As a result of the research, the most qualified PTC content is found to be ITMD and TPM while the least is MA. The results are expected to contribute to the process of preparing PTC contents. The Council of Higher Education is suggested to consider views of academics and preservice teachers for well-prepared contents.

Bu çalışma öğretim üyeleri ile öğretmen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi ders içeriklerini metodolojik çoğulculuk bağlamında Davranışçı, Bilişsel, Yapılandırmacı ve Hümanist öğrenme kuramlarına göre incelemelerini amaçlamaktadır. Hem nitel hem de nicel boyut içeren çalışmada Rasch ve Maxqda programları kullanılarak durum çalışmasına uygun davranılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi; Gaziantep Üniversitesi; Mardin Artuklu Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf, Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adaylarının oluşmaktadır. Nitel ve nicel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders içeriklerini Değerlendirme Formu” ile Görüşme formu” kullanılmıştır. Çalışma sonunda, en nitelikli ders içeriğine sahip derslerin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile öğretim ilke ve yöntemleri olduğu; ölçme ve değerlendirmenin ise en düşük nitelikte içeriğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçların Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) pedagojik formasyon ders içeriklerini oluştururken öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda içeriği geliştirme çalışmaları yapmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Davis, J. (2009). Complementary research methods in humanistic and transpersonal psychology: a case for methodological pluralism. The Humanistic Psychologist, 37, 4–23.
 • Anderson, M. (2003). Educational Psychology. Retrieved 11.12.2015 from http://facultyweb.cortland.edu/andersmd/HUMAN/MENU.HTML
 • Asif, M. (2013). Methodological pluralism with reference to recent literatüre. International Journal of Academic Research and Reflection, 1(2), 14-25.
 • Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. Impact Evaluation Notes, 3, 1-38.
 • Baştürk, R. (2010): Bilimsel araştırma ödevlerinin çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile değerlendirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 51-57.
 • Bednarz, D. (1985). Quantity and quality in evaluation research: a divergent view. Evaluation and Program Planning, 8, 289-306.
 • Brooks, G. & Books, M. G. (1993). The case for constructivist classrooms. Virginia, ASCD Alexandria.
 • Caracelli, V. J. & Greene, J. (1997) Advances in Mixed-Method Evaluation: The Challenges and Benefits of Integrating Diverse Paradigms, New Directions for Evaluation, No. 74. San Francisco, CA: Jossey-Bass
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: SAGE Publications.
 • Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 209–240). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Demirel, Ö. (2000). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Grant, A. (2009). Evidence-based practice and the need for paradigmatic pluralism in cognitive behavioural psychotherapy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, 368–375.
 • Greene, J. & C. McClintock (1985). Triangulation in evaluation: design and analysis issues. Evaluation Review, 9, 523-545.
 • Hantrais, L. 2014. “Methodological pluralism in international comparative research”. International Journal of Social Research Methodology, 17(2), 133-145. DOI: 10.1080/13645579.2014.892656.
 • Harrington, T. W. (1992). Preaching as teaching in light of Albert Bandura's social cognitive learning theory. (A PhD dissertation from ProQuest). The Faculty of The Southern Baptist Theological Seminary. USA. UMI Number: 9125193.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (23. Baskı). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lopez, I. A. B. (2014). PowerPoint design based on cognitive load theory and cognitive theory of multimedia learning for introduction to statistics. (A PhD dissertation from ProQuest). University of Southern California, Faculty of the USC Rossier School of Education. USA. UMI Number: 3628119
 • Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickson, M.Fielding J, Sleney, J., & Thomas, H. (2006). Triangulation and integration: processes, claims and implications. Qualitative Research, 6 (1), 45-59.
 • Nall, K. L. (2011). Providing teachers with research- and cognitive learning theory- based on instructional materials for promoting students’ metacognition: a replication study of a community college mathematics teacher and curriculum reformation program. (A master’s thesis). University of Georgia, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida.
 • Oral, B. (2000). Alan dışından mezun olup sınıf öğretmenliğine atanan öğretmenlerin sınıf öğretmenliğindeki durumlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148, 37-41.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Paas, J. & Sweller, F. (2012). An evolutionary upgrade of cognitive load theory: using the human motor system and collaboration to support the learning of complex cognitive tasks. Educ Psychol Rev, 24, 27–45. DOI 10.1007/s10648-011-9179-2
 • Perkins, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, November, 6-11.
 • Sönmez, V. (2014). Öğretim Ilke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi Için Araç Oluşturma. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara, Pegem A Yayıncılık
 • Topses, G. (2012). Davranışçı ve varoluşçu–hümanistik psikolojik danışma kuramlarının ayırtedici ve örtüşen nitelikleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(3), 67-75.
 • Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363.
 • Wright B. D. & Linacre J. M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Transactions of the Rasch measurement SIG American Educational Research Association. Rasch Measurement Transaction 8(3), 370-382.
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitim ve öğretimde yeni paradigmalar. Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. Istanbul, Harp Akademileri Basımevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Veli BATDI
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder302607, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1015 - 1033}, doi = {10.17755/esosder.302607}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {BATDI, Veli} }
APA BATDI, V . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 1015-1033. DOI: 10.17755/esosder.302607
MLA BATDI, V . "ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1015-1033 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/302607>
Chicago BATDI, V . "ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1015-1033
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Veli BATDI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.302607 DO - 10.17755/esosder.302607 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1015 EP - 1033 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.302607 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.302607 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Veli BATDI %T ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.302607 %U 10.17755/esosder.302607
ISNAD BATDI, Veli . "ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİNİN YÖNTEMSEL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 1015-1033. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.302607