Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 63, Sayfalar 1230 - 1241 2017-10-06

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Behçet ORAL [1] , Yunus Emre AVCI [2] , Rasim TÖSTEN [3]

256 597

Bu araştırmanın temel amacı; öğretim elemanlarının mesleki hayatlarında karşılaştıkları etik dışı davranışları incelemektir. Temel amaca ulaşabilmek için;  öğretim elemanlarının akademik araştırmalarında (yayın, bildiri, kitap vs.), meslektaşlarıyla ilişkilerinde, öğrencileriyle ilişkilerinde, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve bunların dışında en fazla gözlemledikleri etik dışı davranışların neler olduğu sorularına cevap aranmıştır.

                Yapılan bu araştırma nitel bir çalışmadır. Temel amaç ve alt amaçlar çerçevesinde hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Form, alt amaçlar doğrultusunda beş sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan görüşme formu Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan farklı fakültelerin (eğitim, mühendislik, ilahiyat, fen ve edebiyat fakülteleri) öğretim elemanlarına (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutman) araştırmacılar tarafından dağıtılarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya 24 öğretim elemanı katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulguları her bir boyuta bağlı olarak temalandırılıp ve verilen cevaplar alt amaçlar doğrultusunda tablolaştırılmıştır. Her alt amaca ait çözümlemelerin frekans ve yüzdeleri verilerek öğretim elemanlarının ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır.

Araştırma bulgularına göre; öğretim elemanlarının akademik çalışmalarda gözlemledikleri en fazla ihlal edilen etik davranışlar intihal olmuştur. Sonrasında çalışmaların orijinallikten uzak olması ve aynı çalışmanın farklı isimlerle birden çok yayınlanması olmuştur. Öğretim elemanlarının meslektaşlarıyla ilişkilerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar ise sırasıyla kıskançlık, negatif rekabet, bilimsel etiğe aykırı yardımlaşma ve ast-üst ilişkileri olmuştur. Öğretim elemanlarının öğrencileriyle ilgili gözlemlediği etik dışı davranışlar ise öğrencilere yeterince değer vermeme, taraflı davranma ve öğrencileri özel işlerde çalıştırma olmuştur.  Yine öğretim elemanlarının eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaştığı etik dışı davranışların başında derslere gereken önemin verilmemesi gelmiştir. 

Sonuç olarak öğretim elemanlarının görüşlerinin yoğunlaştığı etik dışı davranışlar üzerinde durularak bazı değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunularak çalışma tamamlanmıştır. 

Etik, Mesleki Etik
  • Aktan, C., (2004). Nasıl Bir Üniversite? İstanbul: Değişim Yayınları
  • Arıkan, H., Demir, G, Y. (2009). Akademisyenlik ve Etik: Uygulamalar Üzerine Toplumsal Bir Değerlendirme. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009. “Toplumsal Dönüşümler Ve Sosyolojik Yaklaşımlar”.Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN
  • Arslan, A., (1994), Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yayınları.
  • Atayman, V. (2005). Etik. İstanbul: Donkişot Yayınları
  • Aydın, İ. (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegema Yayıncılık, Ankara
  • Borkowski, S. C., & Welsh, M. J. (2000). Ethical practice in the accounting publishing process: Contrasting opinions of authors and editors. Journal of Business Ethics, 25(1), 15-31.
  • Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37(3), 164-170.
  • Bülbül, T. (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 53-61.
  • Cevizci, A.(2002). Etiğe Giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık.
  • Comas-Forgas, R., & Sureda-Negre, J. (2010). Academic plagiarism: Explanatory factors from students’ perspective. Journal of Academic Ethics, 8(3), 217-232.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Ekim-2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Behçet ORAL
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yunus Emre AVCI
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Rasim TÖSTEN
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { esosder292523, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1230 - 1241}, doi = {10.17755/esosder.292523}, title = {ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AVCI, Yunus and TÖSTEN, Rasim and ORAL, Behçet} }
APA ORAL, B , AVCI, Y , TÖSTEN, R . (2017). ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1230-1241. DOI: 10.17755/esosder.292523
MLA ORAL, B , AVCI, Y , TÖSTEN, R . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1230-1241 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28768/292523>
Chicago ORAL, B , AVCI, Y , TÖSTEN, R . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1230-1241
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Behçet ORAL , Yunus Emre AVCI , Rasim TÖSTEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.292523 DO - 10.17755/esosder.292523 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1230 EP - 1241 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.292523 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.292523 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Behçet ORAL , Yunus Emre AVCI , Rasim TÖSTEN %T ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.292523 %U 10.17755/esosder.292523
ISNAD ORAL, Behçet , AVCI, Yunus , TÖSTEN, Rasim . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (Ekim 2017): 1230-1241. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.292523