Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 65, Sayfalar 62 - 78 2018-01-11

BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

Nezih TAYYAR [1] , Efe GÖKAKIN [2]

131 300

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören 21 şirketin finansal performanslarının Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan VIKOR ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) ile ölçülerek sonuçların karşılaştırılmasıdır. Çalışma, şirketlerin 2014 yıl sonu kapanış bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak elde edilen sekiz adet finansal oran ile gerçekleştilmiştir. Çalışma sonunda;VIKOR yöntemine göre en başarılı şirket OSMEN iken, uzlaşık ortam çözümü olarak DENGE de yer almış;  Gri İlişkisel Analiz  yöntemine göre en iyi performansa sahip şirket DENGE iken, kriter değerlerinde optimal değerlerin kullanılmasıyla en iyişirketin OSMEN olduğu görülmüştür.

Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz
 • Altaş, G. (2011, Eylül). Yurtdışında KOBİ piyasaları. Sermaye Piyasasında Gündem, Sayı: 109, s: 6-22. [Çevrim-içi: http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/AIM_Yayin_ve_Raporlar_Aylik_ Yayinlar_2011_gundem_201109.pdf], Erişim tarihi: 05.06.2015.
 • Arat, E. (2005). Finansal analiz aracı olarak oranlar ilkeler & yorumlar. İstanbul: Nihat Sayar Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Ayrıçay, Y., Özçalıcı, M.ve Kaya, A. (2013). Gri ilişkisel analizin finansal kıyaslama aracı olarak kullanılması: İMKB - 30 endeksindeki finansal olmayan firmalar üzerine bir uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 219-238.
 • Baş, M. ve Çakmak, Z. (2012). Gri ilişkisel analiz ve lojistik regresyon analizi ile işletmelerde finansal başarısızlığın belirlenmesi ve bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3), 62-82.
 • Bayrakdaroğlu, A. ve Yalçın, N. (2012). Strategic financial performance evaluation of the Turkish companies traded on ISE. Ege Academic Review, 12 (4), 529-539.
 • Bektaş, H. ve Tuna, K. (2013). Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören firmaların gri ilişkisel analiz ile performans ölçümü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (2), 185-198.
 • BİST. Gelişen işletmeler piyasası tanıtım kitapçığı. [Çevrim-içi: http://www.borsaistanbul.com/Data/kilavuzlar/Gelisen-%C4%B0sletmeler-Piyasasi.pdf], Erişim tarihi: 27.05.2015.
 • Bottomley, P. A., ve Doyle, J. R. (2001). A comparison of three weight elicitation methods: Good, better, and best. Omega, 29, 553-560.
 • Dinçer, H. ve Görener, A. (2011). Analitik hiyerarşi süreci ve vikor tekniği ile dinamik performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, 19, 109-127.
 • Doğan, M. (2013). Measuring bank performance with gray relational analysis: The case of Turkey. Ege Academic Review, 13 (2), 215-225.
 • Ergun, Ü. (2003). Tekdüzen muhasebe sistemine göre finansal tablolar düzenlenmesi ve analizi (Beşinci Baskı). İzmir: İlkem Ofset.
 • Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N. (2009). Banka şube performanslarının vikor yöntemi ile değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20 (1), 19-28.
 • İç, Y. T.; Tekin, M.; Pamukoğlu, F. Z. ve Yıldırım, S. E. (2015). Kurumsal firmalar için bir finansal performans karşılaştırma modelinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30 (1), 71-85.
 • KAP (2015). [Çevrim-içi: http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/pazarlar.aspx], Erişim tarihi: 01.04.2015.
 • Kırlı, M. ve Balekoğlu F. (ed.) (2009). Finansal yönetim (Birinci Baskı). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Kuzu, S. (2014). Vikor. Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (Ed.). Operasyonel, yönetsel ve stratejik problemlerin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri (1. Baskı) (s. 117-132). Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Özçelik, F. ve Öztürk A., B. (2014). Evaluation of banks’ sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 189-210.
 • Özden, Ü. H.; Başar Ö. D. ve Kalkan S. B. (2012). İMKB’de işlem gören çimento sektöründeki şirketlerin finansal performanslarının vikor yöntemi ile sıralanması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 17 (1), 23-44.
 • Peker, İ. ve Baki, B. (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (7), 1-18.
 • Tayyar, N.; Akcanlı, F.; Genç, E. ve Erem, I. (2014). BİST’e kayıtlı bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve gri ilişkisel analiz (GİA) yöntemiyle değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, (61), 19-40.
 • Yaralıoğlu, K. (2010). Karar verme yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. F. (2014). Gri ilişkisel analiz. Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (Ed.). Operasyonel, yönetsel ve stratejik problemlerin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri (1. Baskı) (s. 229-244). Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Zhai, L.-Y., Hkoo, L.-P., & Zhong Z.-W. (2009). Design concept evaluation in product development using rough sets and grey relational analysis. Expert Systems with Applications, 36, 7072–7079.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Nezih TAYYAR
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Efe GÖKAKIN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder296145, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {62 - 78}, doi = {10.17755/esosder.296145}, title = {BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {TAYYAR, Nezih and GÖKAKIN, Efe} }
APA TAYYAR, N , GÖKAKIN, E . (2018). BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 62-78. DOI: 10.17755/esosder.296145
MLA TAYYAR, N , GÖKAKIN, E . "BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 62-78 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/33255/296145>
Chicago TAYYAR, N , GÖKAKIN, E . "BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 62-78
RIS TY - JOUR T1 - BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ AU - Nezih TAYYAR , Efe GÖKAKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.296145 DO - 10.17755/esosder.296145 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 78 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.296145 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.296145 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ %A Nezih TAYYAR , Efe GÖKAKIN %T BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.296145 %U 10.17755/esosder.296145
ISNAD TAYYAR, Nezih , GÖKAKIN, Efe . "BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINA DAHİL ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (Ocak 2018): 62-78. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.296145