Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 65, Sayfalar 262 - 277 2018-01-07

TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ

Nursen VATANSEVER DEVİREN [1] , Tarık DURAN [2]

180 370

Bu çalışmanın amacı, 2015 yılında Türkiye’de illere yapılan sağlık, eğitim, ulaştırma-haberleşme harcamalarının etkin kullanılıp kullanılmadığını Veri Zarflama Analizi (VZA) ile tespit etmektir. Türkiye’deki illerin etkinliklerinin incelenmesinde CCR modeli ile BCC modeli kullanılmıştır. Her iki modelde de çıktı odaklı analiz yapılmıştır. Yapılan çalışmada Türkiye’nin illeri açısından genel durum gösterilmiş olup, seçilmiş Aydın, Denizli ve Muğla illeri bağlamında kaynakların daha etkin kullanımı amacıyla çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak çalışmada kullanılan değişkenler doğrultusunda Muğla ili her iki model (CCR- BCC) açısından da %100 etkin çıkmıştır. Aydın ili, CCR modeline göre %56, BCC modeline göre %99 etkindir. Denizli ili ise CCR modeline göre %61, BCC modeline göre tam etkindir (%100).  

VZA, CCR- BCC Modeli, Kamu Yatırımları
 • Akbaş, İ. (2015). Aktörler Arası İlişkiler, Sorunlar ve Sonuçlar Bakımından Türkiye’de Kalkınma Ajansları: Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Örneği. Pamukkale Üniversitesi.
 • Atan, M., Özgür, E., ve Güler, H. (2004). Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ve VZA İle İllerin Gelişmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 25–42.
 • Bakırcı, F., Ekinci, E. D., ve Şahinoğlu, C. T. (2014a). Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği : Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama. International Conference on Eurasian Economies, 1–10.
 • Bakırcı, F., Ekinci, E. D., ve Şahinoğlu, T. (2014b). Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 281–298.
 • Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. The Journal of Political Economy. https://doi.org/10.1086/261726. (Erişim Tarihi: 17.03.2017)
 • Charnes, A., Cooper, W. W., ve Li, S. (1989). Using Data Envelopment Analysis to Evaluate Efficiency in the Economic Performance of Chinese Cities. Socio-Economic Planning Sciences, 23(6), 325–344. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0038-0121(89)90001-3 (Erişim Tarihi: 10.02.2017).
 • Charnes, A., Cooper, W. W., ve Rhodes, E. (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8 (Erişim Tarihi: 12.03.2017).
 • DPT. (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). Ankara.
 • Güngör, İ., ve Demirgil, H. (2005). Bölgesel Rekabet Yapısının Bulanık VZA ile Araştırılması. Süleyman Demirel Üniverisitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, 10 (2), 23–38.
 • Hansen, N. M. (1965). The Structure and Determinants of Local Public Investment Expenditures, 47 (2), 150–162.
 • Hsu, M., Luo, X., ve Chao, G. H. (2008). The Fog of OECD and Non-OECD Contry Efficiency: A Data Envelopment Analysis Approach. A Data Envelopment Analysis Approach, 81–94.
 • İçöz, C. (2013). Türkiye’deki İstatistik Bölümlerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi. Kalkınma Bakanlığı. (2013). 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/2014genelge.html (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • Kecek, G. (2010). Veri Zarflama Analizi: Teori ve Uygulama Örneği (Siyasal Kitabevi). Ankara.
 • KGM. (2016). Yol Ağı Bilgileri. http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/ YolAgi.aspx (Erişim Tarihi: 01.03.2017)
 • Kıran, B. (2008). Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi.
 • Köse, S., Eser, U., ve Konur, F. (2012). Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farkları: Bir Veri Zarflama Analizi (Düzey-2) Bölgeleri). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 77–97.
 • Lovell, C. A. K. (1995). Measuring The Macroeconomic Performance of The Taiwanese Economy. International Journal of Production Economics, 165–178.
 • Öncel, A., ve Şimşek, S. (2011). Türkiye’de Bölgelerarası Kaynak Kullanım Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, (37), 87–119.
 • Polat, E. (2014). Türki̇ye’de Düzey - 2 Bölgeleri̇ Kamu Yatırımları Etki̇nli̇ği̇ni̇n Veri̇ Zarflama Anali̇zi̇ İle Ölçülmesi̇, İnönü Üniversitesi.
 • Rabar, D. (2013). Assessment of Regional Efficiency in Croatia Using Data Envelopment Analysis. Croatian Operational Research Reviev, 4, 76–88.
 • Resmi Gazete. (2002). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması.
 • Resmi Gazete. (2006). Kalkinma Ajanslarinin Kuruluşu, Koordi̇nasyonu ve Görevleri̇ Hakkinda Kanun.
 • Sarı, N. B. (2010). Belediye Toplu Taşıma Hizmetlerinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü ve İyileştirilmesi. Çukurova Üniversitesi.
 • Susiluoto, I., ve Loikkanen, H. A. (1999). The Economic Efficiency of Finnish Regions 1988-1999 an Aplication of The DEA Methot, 1–16. http://econpapers.repec.org/paper/wiwwiwrsa/ersa01p83.htm, (Erişim Tarihi: 02.03.2017).
 • Şengül, Ü., Eslemian, S., ve Eren, M. (2013). Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11 (21), 75–99.
 • Tan, H. B., ve Hooy, C. W. (2007). The Development of East Asian Countries Towards a Knowledge-Based Economy : A DEA Analysis. Journal of Asia Pacific Economy, 12 (1), 17–33. https://doi.org/10.1080/13547860601083538, (Erişim Tarihi: 17.03.2017).
 • TÜİK. (2016). İllerde Yaşam Endeksi Hakkındaki Açıklamalar. http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=24561&tb_id=4, (Erişim Tarihi: 05.01.2017).
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Nursen VATANSEVER DEVİREN
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8865-2027
Yazar: Tarık DURAN
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder321744, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {262 - 277}, doi = {10.17755/esosder.321744}, title = {TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DURAN, Tarık and VATANSEVER DEVİREN, Nursen} }
APA VATANSEVER DEVİREN, N , DURAN, T . (2018). TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 262-277. DOI: 10.17755/esosder.321744
MLA VATANSEVER DEVİREN, N , DURAN, T . "TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 262-277 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/33255/321744>
Chicago VATANSEVER DEVİREN, N , DURAN, T . "TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 262-277
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ AU - Nursen VATANSEVER DEVİREN , Tarık DURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.321744 DO - 10.17755/esosder.321744 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 262 EP - 277 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.321744 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.321744 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ %A Nursen VATANSEVER DEVİREN , Tarık DURAN %T TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.321744 %U 10.17755/esosder.321744
ISNAD VATANSEVER DEVİREN, Nursen , DURAN, Tarık . "TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (Ocak 2018): 262-277. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.321744