Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 493 - 504 2018-04-15

İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

THE NEW FACE OF COMMUNICATION: DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA MARKETING

Alev KOÇAK ALAN [1] , Ebru TÜMER KABADAYI [2] , Tuğbay ERİŞKE [3]

648 3945

Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedirler. Bu çalışma da, gelişmekte olan bu fenomene dikkat çekilmekte ve dijital pazarlama araçları, dijital pazarlamanın avantajları, sosyal medya pazarlamasının özellikleri, sosyal medya platformlarında müşteri ilişkileri ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkisi kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır.

Dijital pazarlama, interaktif pazarlama, e-pazarlama, sosyal medya pazarlaması, sosyal müşteri ilişkileri yönetimi
 • Akar, Erkan. "Sanal Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve THY Web Sitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine." (2004).
 • Argan, Metin, and Mehpare Tokay Argan. "Viral pazarlama veya internet üzerinde ağızdan ağıza reklam: kuramsal bir çerçeve." (2006).
 • Aytan, Cansu, and Emine Eser Telci. "Markaların sosyal medya kullanımının tüketici davranışı üzerindeki etkileri." (2014).
 • Barker, Melissa, et al. Social media marketing: A strategic approach. Nelson Education, 2012.
 • Barutçu, Süleyman, and Melda Tomaş. "Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü." Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 4.1 (2013).
 • Büyükyıldırım, Ü., (2014), “Yeni Başlayanlar İçin E-Ticaret’’, s. 42.
 • Chaffey, Dave, Paul Russell Smith, and Paul Russell Smith. eMarketing eXcellence: Planning and optimizing your digital marketing. Routledge, 2012.
 • Constantinides, Efthymios, and Marc C. Zinck Stagno. "Potential of the social media as instruments of higher education marketing: a segmentation study." Journal of Marketing for Higher Education 21, no. 1 (2011): 7-24.
 • Çubukçu, M. İhsan. "Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi." İnternet Uygulamaları ve Yönetimi 1.1 (2010): 39-59.
 • Davis Mersey, Rachel, Edward C. Malthouse, and Bobby J. Calder. "Engagement with online media." Journal of Media Business Studies 7.2 (2010): 39-56.
 • Deniz, R. Baki. "Yeni Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Elektronik Posta Pazarlaması." (2002).
 • Dholakia, Utpal, and Richard P. Bagozzi. "Consumer behavior in digital environments." Digital marketing (2001): 163-200.
 • DiStaso, Marcia W., Tina McCorkindale, and Donald K. Wright. "How public relations executives perceive and measure the impact of social media in their organizations." Public Relations Review 37.3 (2011): 325-328.
 • Durukan, Tulin, Ibrahim Bozaci, and A. Bugra Hamsioglu. "An investigation of customer behaviours in social media." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 44 (2012): 148-158.
 • Gårdlund, Martin. "A Conceptual Model of Mobile Marketing for a Multinational Consumer Goods Company." (2005).
 • Gunelius, Susan. "30-minute social media marketing." United States of American: McGraw-Hill (2011).
 • Hacıefendioğlu, Şenol. "Sosyal Medyanın Marka Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma." (2014).
 • Heller Baird, Carolyn, and Gautam Parasnis. "From social media to Social CRM: reinventing the customer relationship." Strategy & Leadership 39.6 (2011): 27-34.
 • Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." Business horizons 53.1 (2010): 59-68.
 • Karadeniz, Mustafa, and Mustafa Gözüyukarı. "Sosyal Crm Uygulayan Şirketler Tarafından Sunulan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi." Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 11.44 (2015).
 • Kazancı, Şerife, and Pınar Başgöze. "Sosyal Medya Algısının, Marka Kredibilitesinin ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70.2 (2015).
 • Keskin, S., ve Mehmet, B. A. Ş. (2016), “Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerine etkisinin belirlenmesi”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), s.51-69.
 • Korkmaz, Sezer. "Müşteri ilişkileri yönetiminde internet kullanımı: Seyahat acentelerinde bir uygulama." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16.2 (2006): 193-213.
 • Köksal, Yüksel, and Şuayıp Özdemir. "Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18.1 (2013).
 • Lea, Bih-Ru, et al. "Enhancing business networks using social network based virtual communities." Industrial Management & Data Systems 106.1 (2006): 121-138.
 • Mills, Adam J. "Virality in social media: the SPIN framework." Journal of public affairs 12.2 (2012): 162-169.
 • Odabaşı, Yavuz, and B. Gülfidan. "Tüketici Davranışı, İstanbul: Mediacat Yayınları." (2002).
 • Özata, FZ. "Sosyal Medya." Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (2013).
 • Özmen, Müjdat, et al. "Pazarlama İlkeleri." TC Anadolu Üniversitesi Yayını 3012 (2013).
 • Ryan, Damian. Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. Kogan Page Publishers, 2016.
 • Ryan, Tracii, and Sophia Xenos. "Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage." Computers in Human Behavior 27, no. 5 (2011): 1658-1664.
 • Royle, Jo, and Audrey Laing. "The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries." International Journal of Information Management 34, no. 2 (2014): 65-73.
 • Sangül, M., “Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım’’, 43-46 (2014). Smith, Katherine Taken. "Digital marketing strategies that Millennials find appealing, motivating, or just annoying." Journal of Strategic Marketing 19.6 (2011): 489-499.
 • Sü Eröz, Sibel, and Murat Doğdubay. "Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi." (2012).
 • Wright, Jeremy. "Blog marketing." New York (2006).
 • Yengin-Ataman, Didem, and Yakup Sağıroğlu. "Dijital Ortamda Marka İletişimi: Tekstil Sektöründe Moda Bloglarının Tüketici Üzerindeki Etkisi." (2012).
 • Yücel, Nurcan. "Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi." The Journal of Academic Social Science Studies 1647 (2013).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Alev KOÇAK ALAN
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ebru TÜMER KABADAYI
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Tuğbay ERİŞKE

Bibtex @derleme { esosder334699, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {493 - 504}, doi = {10.17755/esosder.334699}, title = {İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI}, key = {cite}, author = {KOÇAK ALAN, Alev and TÜMER KABADAYI, Ebru and ERİŞKE, Tuğbay} }
APA KOÇAK ALAN, A , TÜMER KABADAYI, E , ERİŞKE, T . (2018). İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 493-504. DOI: 10.17755/esosder.334699
MLA KOÇAK ALAN, A , TÜMER KABADAYI, E , ERİŞKE, T . "İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 493-504 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/334699>
Chicago KOÇAK ALAN, A , TÜMER KABADAYI, E , ERİŞKE, T . "İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 493-504
RIS TY - JOUR T1 - İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI AU - Alev KOÇAK ALAN , Ebru TÜMER KABADAYI , Tuğbay ERİŞKE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.334699 DO - 10.17755/esosder.334699 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 493 EP - 504 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.334699 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.334699 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI %A Alev KOÇAK ALAN , Ebru TÜMER KABADAYI , Tuğbay ERİŞKE %T İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.334699 %U 10.17755/esosder.334699
ISNAD KOÇAK ALAN, Alev , TÜMER KABADAYI, Ebru , ERİŞKE, Tuğbay . "İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 493-504. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.334699