Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 594 - 602 2018-04-15

TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

A STUDY OF TURKISH LULLABIES IN THE TERMS OF VALUES EDUCATION

Mehmet KANAK [1] , Mustafa ÖNDER [2] , Çağrı SUBAŞI [3]

140 325

Bu araştırmanın amacı; içerisinde toplam 1650 ninni bulunduran  “Türk Ninnileri” adlı kitapta yer alan ninnilerde, MEM’in Okul Öncesi Değerler Eğitimi Yönergesi’nde yer alan değerlerden hangi değerlerin yer aldığı ve bu değerlerin hangi sıklıkla kullanıldığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda kitapta yer alan toplam 1650 ninni, okul öncesi eğitimde kazandırılması amaçlanan 8 değere göre incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, doküman incelemesi yoluyla incelenmiş olup; içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Ayrıca frekans analizi yoluyla da hangi değere ne kadar yer verildiği saptanmış, bulgulara tablo halinde yer verilmiştir. Sonuç olarak, incelenen ninnilerde 492 kez değer vurgusunun yapıldığı ve en fazla sorumluluk ve çalışkanlık değerine atıfta bulunan örneklere rastlanmıştır. Sorumluluk ve çalışkanlık değerini, vatanseverlik, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürü, vefa, nezaket ve görgü kuralları, cömertlik ve kanaatkarlık ve liyakat ve sadakat değerleri takip etmiştir. “Türk Ninnileri” kitabında vurgulanan sorumluluk ve çalışkanlık, vatanseverlik, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürü ve nezaket ve görgü kuralları değerlerinde yapılan vurguların, toplam değer vurgularının yaklaşık %91’ ini oluşturduğu görülmüştür. Diğer değerlere yapılan vurguya kıyasla bakıldığında bu dört değer vurgusuyla diğer değerlerin vurgusu arasında oldukça fark bulunmaktadır.

Ninni, Değer
 • Aydın, M. Z. ve Gürler, Ş. A. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.
 • Coşkun, N. Ç. (2013). Türk ninnilerine işlevsel yaklaşım, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4),499-513.
 • Çifçi, T. (2016). Geographical Concepts in Turkish Lullabys. Universal Journal of Educational Research, 4(4), 886-894.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • Demir, N. ve Oflaz, G. (2010). Okul öncesi dönemde ninniler ile matematik öğretimi. Journal of World of Turks, 2(1), 351-361.
 • Demir, N. (2008). Avrupa’da yaşayan 0-6 yaş grubu Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünün öğretilmesinde kullanılabilecek bir materyal: “Türk ninnileri”. The Journal of International Social Research, 1(5).Volume 1, Issue:5, s.224-240.
 • Deveci, H. ve Selanik, A. Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Journal of International Social Research, 2(6), 167-181.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Ediger, M. (1998). Trends and issues in teaching elementary school social studies. College Student Journal, 32, 347-363.
 • Gelişli, Y. ve Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:29. 85-93.
 • Genç, S. Z. ve Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 89-102.
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin Çocukların Dil Ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Journal of World of Turks, 2(3), 27-38.
 • Maslovaty, N. (2003). The Placement of Moral Contents: Priorities and Structures of the Belief System of Teachers and High School Students. Educational research and evaluation, 9(1), 109-134.
 • Meer, F. (1999). The Global Crisis—A Crisis of Values and the Domination of the Weak by the Strong. Journal of Human Values, 5(1), 65-74.
 • Meydan, H. (2014). Okulda Değerler Eğitiminin Yeri ve Değerler Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme. An Evaluation on the Role of Values Education in School and Values Education Approaches. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 93-10.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217-239
 • Revell, L. (2002). Children's responses to character education. Educational studies, 28(4), 421-431.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of social issues, 50(4), 19-45.
 • Sönmez, H. (2011). Reşat Ekrem Koçu'nun çocuklar için yazdığı eserlerde değer eğitimi ve Türkçe (Master's thesis, İnönü Üniversitesi).
 • Tut, E. ve Kıroğlu, K. (2017). TRT'nin popüler çocuk şarkıları yarışması'nda finale kalan eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(48).
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr. (10.03.2015).
 • Yalar, T. ve Yelken, T. Y. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 79-98.
 • Yaman, H. ve Çolak, S. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Journal of Values Education, 18(7), 107-120.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mehmet KANAK
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mustafa ÖNDER
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Çağrı SUBAŞI
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder337879, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {594 - 602}, doi = {10.17755/esosder.337879}, title = {TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {SUBAŞI, Çağrı and ÖNDER, Mustafa and KANAK, Mehmet} }
APA KANAK, M , ÖNDER, M , SUBAŞI, Ç . (2018). TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 594-602. DOI: 10.17755/esosder.337879
MLA KANAK, M , ÖNDER, M , SUBAŞI, Ç . "TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 594-602 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/337879>
Chicago KANAK, M , ÖNDER, M , SUBAŞI, Ç . "TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 594-602
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Mehmet KANAK , Mustafa ÖNDER , Çağrı SUBAŞI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.337879 DO - 10.17755/esosder.337879 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 594 EP - 602 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.337879 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.337879 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Mehmet KANAK , Mustafa ÖNDER , Çağrı SUBAŞI %T TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.337879 %U 10.17755/esosder.337879
ISNAD KANAK, Mehmet , ÖNDER, Mustafa , SUBAŞI, Çağrı . "TÜRK NİNNİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 594-602. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.337879