Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 505 - 517 2018-04-15

PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ

THE IMPACT OF SPORTS ON THE SOCIALIZING OF HIGH SCHOOL STUDENT WITH BROKEN FAMILIES

Metin KILIÇ [1] , Ahmet ARSLAN [2]

91 379

Spor, hem bireysel hem de takım olarak yapıldığında bireylerin kişisel becerilerini ortaya çıkardığı gibi grup içi birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağladığından, bireylerin sosyalleşmesinde önemli bir faktör olarak gösterilmektedir. Bu çalışma, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan parçalanmış aileye mensup lise çağı gençliğinin sosyalleşmesine sporun nasıl bir etkisinin olduğunu, spor yapmayan parçalanmış aileye mensup lise çağı gençliği ile karşılaştırarak ortaya koymayı amaçlamıştır. Nitel araştırma yöntemiyle Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eğitim-öğretim gören parçalanmış aileye mensup spor yapan ve yapmayan 28 (14 spor yapan, 14 spor yapmayan) lise öğrencisiyle görüşmeler yapılmıştır. Parçalanmış aileye mensup spor yapan ve spor yapmayan gençlerin serbest zaman pratiklerine etki eden unsurlar tespit edilmiş ve araştırma sonucunda: gençlerin sorumluluk alma, yalnızlıktan kurtulma, özgüven, etkin iletişim, statü ve prestij kazanmalarında sporun nasıl bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

dezavantajlı gruplar, gençlik, spor, sosyalleşme
 • Arslantük, Z. ve Amman, T.M. (2013). Sosyoloji: Giriş, Kavramlar, Süreçler, Kurumlar, Teoriler, 9. Baskı, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Bayhan V. (2003). Genç Kimliği: Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.
 • Derdin M. (2014). Yaz Spor Okullarının 10-12 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkileri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642 , A. T. 13.08.2017
 • Karakuş, S. (2003). Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocukların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi ve Okul Başarısına Yansıması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Kahraman, S. (2016). Boşanma Sonrasında Genç-Ebeveyn İlişkilerinin Sürdürülmesi ve Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi: Afyon İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıç M. (2012). Etnisite ve Spor. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.
 • Kılıç M. ve Şener G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3):220-227.
 • Kılıç, M. (2014). Gençliğin Şiddet Algısı: Düzce İli Örneği. A. Ertuğrul (Ed.), Düzce’de Tarih ve Kültür. (ss.216-224), Bursa: Gaye Kitabevi.
 • Kılıç M. (2015). Dramaturjik Teori Ekseninde Spor, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1):126-152.
 • Kılıç M. (2016). Gençlik Şiddet ve Serbest Zaman, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.
 • McLanahan, S. S., & Sandefeur, G. D. (1994). Growing up with a single parent: What hurts and what helps out. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Nisbet, R. (2000). Twilight of authority. Liberty Found, Oxford University Press, England.
 • Smith, S. D. (1997). Strengthening Family Values in the Twenty-first Century—Home-Centered Recreation Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 68(8): 39-41.
 • Şener S. (2012). Türkiye’de Gençlik: Beklentiler, Problemler, Düşünceler. İstanbul: İnkılab Yayınları.
 • Şentürk, Ü. (2012). Sosyolojik Açıdan Parçalanmış Aile ve Çocuk İlişkisi, İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • Tekin, U. ve Kılıç, M. (2010). Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması, Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu:2, s.111-129, Ankara.
 • UN (2016) retrieved from: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/
 • Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1979). Children and divorce: A review. Social Work, 24(6), 468–474.
 • Wallerstein, J. S., & Lewis, J. (1998). The long–term impact of divorce on children: A first report from a 25–year study. Family and Conciliation Courts Review, 36(3), 368.
 • Yalvaç, M. (2000). Aile Sosyolojisi: İlkel Toplumdan Modern Topluma Aile, Malatya: Evin Ofset Matbaacılık.
 • Yüksel M. (2014). Cinsiyet ve Spor. Tarih Okulu Dergisi, , 7(1):663-684.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7384-0997
Yazar: Metin KILIÇ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ahmet ARSLAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder340831, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {505 - 517}, doi = {10.17755/esosder.340831}, title = {PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Metin and ARSLAN, Ahmet} }
APA KILIÇ, M , ARSLAN, A . (2018). PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 505-517. DOI: 10.17755/esosder.340831
MLA KILIÇ, M , ARSLAN, A . "PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 505-517 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/340831>
Chicago KILIÇ, M , ARSLAN, A . "PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 505-517
RIS TY - JOUR T1 - PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ AU - Metin KILIÇ , Ahmet ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.340831 DO - 10.17755/esosder.340831 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 505 EP - 517 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.340831 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.340831 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ %A Metin KILIÇ , Ahmet ARSLAN %T PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.340831 %U 10.17755/esosder.340831
ISNAD KILIÇ, Metin , ARSLAN, Ahmet . "PARÇALANMIŞ AİLEYE MENSUP LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORUN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 505-517. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.340831