Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 861 - 873 2018-04-15

HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE HOSPITAL WORKERS' VIEWS ON OCCUPATIONAL ETHICS AND ETHICAL PROBLEMS

Emel İŞTAR IŞIKLI [1]

236 556

Bu araştırma ile sağlık kurumlarında çalışanların meslek etiğine yönelik görüşlerinin alınması ve yaşamış oldukları etik sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemini Düzce ilinde bulunan 41 sağlık personeli oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların çoğunluğunun hemşire (15 kişi) ve tıbbi sekreter  (7 kişi) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara meslek etiğinin kendilerine ne anlam ifade ettiği sorulduğunda, çoğunluğu (10 kişi) uyulması gereken kurallardan bahsetmiştir. Yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen bulgulara göre en fazla karşılaşılan etik sorunun hasta ve yakınları ile olan iletişim sıkıntıları olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık Çalışanları, Etik, Meslek Etiği, İş Etiği
  • Akça, N., Yılmaz, A., Işık, O. (2014) ”Sağlık Çalışanına Uygulanan Şiddet: Özel Bir Tıp Merkezi Örneği”, Ankara Sağlık Hizmeti Dergisi Cilt 13,Sayı 1,1-12. Akpınar, A., Alvur, T., Ersoy, N., Topsever, P., ( 2013 ) Düzce İli Aile Hekimlerinin Yaşadığı Etik Sorunlara Dayanan Bir Etik Eğitim Programı Önerisi, Konuralp Tıp Dergisi,5(1):3-10. Ay, F., (2009) Elektronik Hasta Kayıtları ve Etik Sorunlar, İş Ahlâk Dergisi, c.2,s.3,s.67-74. Demir, M., (2011) Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Hekimlerinin Klinik Etik Problemlerin Farkındalığı Araştırması -Hastane Etik Kurul Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Doğan, S. ve Karataş, A. (2011) Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 37,ss:1-40. Ertan, C., (2013) Etik, İş Etiği Ve Sağlık Hizmetlerinde Etik (Çivril Devlet Hastanesi Sağlık Personelinde İş Etiği Algısı), Beykent Üniversitesi, İstanbul. Gezer, D., (2010) Yoğun Bakım hemşirelerinin yaşadıkları etik sorunlar konusunda adana ölçeğinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Adana. Hoşgör D., (2014) İletişim ve Sağlık iletişimi, Beykent Üniversitesi, İstanbul. Karaman, E., (2015) Muhasebe Meslek etiği ve muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara bakışı (Balıkesir ili örneği)”,Gazi Üniversitesi, Ankara. Kılıç M., (2014),“Sağlık Kurumlarında iletişim: hasta-sağlık personeli iletişimi”,(Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul. Kırılmaz, H.ve Kırılmaz, S. (2014) Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları, İnsan & İnsan Sayı 1, s. 35-44 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org. Arın, N., (2017) Yoğun Bakımda Tedavi Sınırlandırmaları Ve Etik, 7.Ulusal Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Cerrahide Etik Ve Hukuk 2, 21 Mart 2017, Tıp Etiği Tıp Hukuku Ve Tıp Tarihi Derneği, s.5, İstanbul. Orhan, F. (2007), Sağlık Hizmetlerinde Etik Boyut: Hastanelerde Çalışan Personelin Etiksel Sorunlara Yaklaşımlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi, Ankara. Sakallı, A. (2017) Sağlık Kurumlarında Çalışanların İletişim Ve Toplam Kalite Yönetim Algıları İle Şiddete Maruz Kalma İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Alan Çalışması, Atılım Üniversitesi, Ankara. Savaş, N. (2016) Acil Servislerde Yaşanan Şiddet Olaylarının Sağlık Profesyonelleri Tarafından Değerlendirilmesi, Bahçe Şehir Üniversitesi, İstanbul. Sayım, F. (2015) Sağlık Piyasa Yapısında Etik Sorunlara Yola Açan Uyumsuzluklar, Akademik Ar-ge Dergisi-Sosyal Bilimler, Sayı:15-1,s:99-116. Serin, H., Serin, S., Bakacak, M., Ölmez, S. (2015) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Cilt 24 Sayı 3, s:83-114. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Sağlık Hizmetlerinin Sorunları/EK19,< http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/EK-19.pdf> Utlu, N. (2016) Hastane Ortamında Hemşirelerin Etik Yaklaşımı ve Etik İkilemler, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 29, s:17-35. Yıldırım, G. ve Kadıoğlu, S., (2007) Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (2) s:75-84. Yıldırım, A. ve Şimşek H.(2008) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3439-0871
Yazar: Emel İŞTAR IŞIKLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder376757, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {861 - 873}, doi = {10.17755/esosder.376757}, title = {HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {İŞTAR IŞIKLI, Emel} }
APA İŞTAR IŞIKLI, E . (2018). HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 861-873. DOI: 10.17755/esosder.376757
MLA İŞTAR IŞIKLI, E . "HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 861-873 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/376757>
Chicago İŞTAR IŞIKLI, E . "HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 861-873
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ AU - Emel İŞTAR IŞIKLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.376757 DO - 10.17755/esosder.376757 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 861 EP - 873 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.376757 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.376757 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ %A Emel İŞTAR IŞIKLI %T HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.376757 %U 10.17755/esosder.376757
ISNAD İŞTAR IŞIKLI, Emel . "HASTANE ÇALIŞANLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN VE ETİK SORUNLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 861-873. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.376757