Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 67, Sayfalar 1159 - 1166 2018-07-20

PRODUCT PLACEMENT IN CINEMA; THE EXAMPLE OF “ANATOLIAN EAGLES”
SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ

Gökhan BAK [1] , Osman Vedüd EŞİDİR [2]

108 183

2011 yılında en çok izlenen Türk filmleri listesi içerisinden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Anadolu Kartalları filmi içerisinde ürün yerleştirme incelemesi yapılmıştır. Ürün yerleştirmesi tablosu üzerinden hangi markaların; ne kadar süre ve nasıl gösterildiği, hangi oyuncular tarafından olumlu ya da olumsuz kullanıldığı, logosunun anlaşılabilir olup olmadığı incelenmiştir. Böylelikle 2011 yılında en çok izlenen Türk filmleri içerisinde ürün yerleştirmenin nasıl yapıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Sinema, Sinemada Ürün Yerleştirme
 • Akgül, D. (2013). Dizi ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Tüketicinin Bakışı,12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs 2013, 593-606.
 • Argan M., Nurtanış Velioğlu, M. ve Tokay Argan, M. (2007). “Marka Yerleştirme Stratejilerinin Hatırlama Üzerine Etkisi: ‘GORA’ Filmi Üzerine Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, C: 6, S: 19, 159-178.
 • Arslan, Eylem (2011).Hollywood A.Ş. sunar: ürün yerleştirme, İstanbul: Beta
 • Aydın, D. ve Orta, N. (2009), “Sinemanın Reklam Aracı Olarak Kullanımı ‘Türk Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S:36, 7-23.
 • Balasubramanian S. K. (1994). “Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy Issues”. Journal of Advertising, Sayı: 23, 29-46.
 • Baş, A. (2013), Ürün Yerleştirme ve TV Dizilerinde Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çakır, V. ve Kınıt, E. (2014). “TV Dizilerinde Ürün Yerleştirme ve Sponsorluğun Sonuçları”, Global Media Journal: TR Edition, Yeditepe Üniversitesi, C: 5, S: 9, 19-47.
 • Erol, Ö. (2012). “Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışların Sosyalleşme Araçları İle Açıklanması”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fetvacı, Z. (2008), Hollywood ve Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme: 2006 Yılı Türk ve Hollywood Filmlerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Keskin, H. D. ve Kurtuldu, H. S. (2017). “Tüketicilerin Dizi Filmlerinde Yer Alan Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, C: 8, S: 20, 206-228.
 • Liu, Su-Houn - Chen-Huei Chou - Hsiu-Li Liao (2015), “An Exploratory Study of Product Placement in Social Media”, Internet Research, 25(2), pp.300-316.
 • Öztürk, S. ve Okumuş, A. (2013), “Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tüketici Tutumlarının Pazar Bölümlerine Göre İncelenmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C:9, S:18, 133-155.
 • Russell C. A. (1998), “Toward A Framework of Product Placement: Theoretical Propositions”. Advances in Consumer Research, Sayı: 25, 357-362.
 • Taşkaya, Merih (2009), “1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S: 29, 103-132.
 • Tığlı, Mehmet (2004). Bir aktör olarak markalar: ürün yerleştirme, İstanbul: Türkmen
 • Tokgöz, A. (2009). “Tüketicilerin Sinema Filmlerindeki Ürün Yerleştirmelere İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Tüzün Ateşalp, S. ve Taşdemir, B. (2014), “Ürün Yerleştirme ve Editoryal İçerik İle İlgili Artan Kaygılar: Türkiye’de Televizyon Draması Sektörü Örneği”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, S: 21, 51-78.
 • Yolcu, E. (2003a). Sinema filmlerinde ürün yerleştirme: Sigarada gizli reklam, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:17, 417-429.
 • Yolcu, E. (2003b), “Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme (Gizli Reklam): 1997 Yılında Amerikan Filmleri Üzerinde Yapılan Bir İçerik Analizlerinin Vizontele Filmi Üzerine Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, S: 17, 449-463.
 • Yolcu, Ergün: (2004). Bir halkla ilişkiler yöntemi olarak ürün yerleştirme: Halkla ilişkiler sektörünün ürün yerleştirme pratiklerine bakışı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, 297-300.
 • Yolcu, E. (2004), “Yeni Dönem Bağımsız Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Kavramı: Nuri Bilgi Ceylan’ın Üçlemesi Üzerine Ürün Yerleştirme Kavramının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, S: 19, 489-499.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi SUMMER
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan BAK
Ülke: Turkey


Yazar: Osman Vedüd EŞİDİR

Bibtex @araştırma makalesi { esosder373785, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1159 - 1166}, doi = {10.17755/esosder.373785}, title = {SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {EŞİDİR, Osman Vedüd and BAK, Gökhan} }
APA BAK, G , EŞİDİR, O . (2018). SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1159-1166. DOI: 10.17755/esosder.373785
MLA BAK, G , EŞİDİR, O . "SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1159-1166 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/37393/373785>
Chicago BAK, G , EŞİDİR, O . "SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1159-1166
RIS TY - JOUR T1 - SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ AU - Gökhan BAK , Osman Vedüd EŞİDİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.373785 DO - 10.17755/esosder.373785 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1159 EP - 1166 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.373785 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.373785 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ %A Gökhan BAK , Osman Vedüd EŞİDİR %T SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.373785 %U 10.17755/esosder.373785
ISNAD BAK, Gökhan , EŞİDİR, Osman Vedüd . "SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME; ANADOLU KARTALLARI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (Temmuz 2018): 1159-1166. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.373785