Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1801 - 1816 2018-10-24

YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ
LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF LOCAL DEMOCRACY – SECURITY: THE PRACTISE OF APPOINTING TRUSTEES IN TURKEY

Tahsin GÜLER [1] , Abdullah YILMAZ [2]

90 387

Demokratik bir toplumda “özgürlük”, “güvenlik” ve “demokrasi” dengesinin sağlanması büyük zorluklar içermektedir. Söz konusu dengenin sağlanmasında özgürlüklerin ve demokrasinin korunması asıl ve öncelikli olmakla birlikte, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra artan terör tehditlerine karşı alınan güvenlik tedbirlerinin, gelişmiş Batı demokrasileri de dahil, birçok ülkede demokratik özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açtığı görülmektedir.

Çalışmada Türkiye’de teröre destek vermeleri nedeniyle bazı belediyelere kayyum atanması uygulaması “özgürlükler, demokrasi ve güvenlik ilişkisi” bağlamında değerlendirilerek “Kamu düzeni ve güvenlik kaygısı yerel demokrasiyi askıya aldırır mı? Sorusuna cevap aranmış, uygulamanın yerel demokrasiyi önemli ölçüde askıya aldığı ancak olağanüstü şartlarda zaruretten kaynaklanması, ulusal ve uluslararası normlara uygun ve şartların gerektirdiği sınırlarda olmasının en azından olağanüstü koşullar sürdüğü müddetçe meşru ve kabul edilebilir bir yönetim pratiği sayılabileceği değerlendirilmektedir.

Achieving a balance between “freedom”, “security” and “democracy” in a democratic society has great difficulties. As well as the priority of protecting freedoms and democracy in the achievement of this balance; security measures taken against increased terrorist threats, especially after the September 11 attacks, seem to have led to restrictions on democratic freedoms in many countries, including developed Western democracies.

By analysing the practice of assigning trustees to some municipalities due to their support of terrorism in Turkey in the context of “freedom, democracy and security relationship”, the study tires to answer the question of “Do the public order and security concerns suspend the local democracy?” It is evaluated in the study that, the practice has suspended the local democracy significantly, but it is due to necessity in extraordinary circumstances; therefore the practise, in accordance with national / international norms and required conditions, is legitimate and acceptable for at least the extraordinary conditions are maintained.

 • ANADOLU AJANSI, (2017), Katalonya'daki bağımsızlık referandumu askıya alındıhttp://aa.com.tr/tr/dunya/katalonyadaki-bagimsizlik-referandumu-askiya-alindi/904085 (17.09.2017)
 • Anayurt, Ö. (2007). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Hukukunda Değişim, Davut Dursun, Burhanettin Duran ve Hamza Al (Edt.), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler, Alanlar, Sorunlar içinde, İstanbul: Alfa Yayınları, s. 233-281
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesihttp://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (02.09.2017)
 • Aykaç, B. (2003), “Türkiye'de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Açmazları”, B. Aykaç ve H. Kavruk (Ed.), Kamu Yönetimi: Seçme Yazılar (içinde), s. 5-20, Gazi Kitabevi, Ankara
 • BBC, (2017), Theresa May: Human rights laws could change for terror fight http://www.bbc.com/news/election-2017-40181444 (06.09.2017)
 • BBC, (2016), Obama, Guantanamo'yu kapatma planını açıkladıhttp://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160223_guantanamo_obama_plan
 • Beriş H. E. (2015), Kamu Düzeni, Güvenlik ve Demokratileşme, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1 s. 1- 18
 • Cebrian, J. L. (2017), The 1978 Systemhttps://elpais.com/elpais/2017/10/28/inenglish/1509183748_516002.html
 • Dervişoğlu, M. (2014), Sessiz Devrim, Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri (2002-2014), (Takdim), Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları: 4, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara
 • Duran, B. (2016), 2016’da Türkiye, SETA Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul
 • EL PAIS, (2017), Spanish PM activates Article 155, stripping powers of Catalan governmenthttps://elpais.com/elpais/2017/10/21/inenglish/1508587023_487115.html (22.10.2017)
 • EL PAIS, (2017) Catalonia: Pandora’s Boxhttps://elpais.com/elpais/2017/10/26/inenglish/1509002074_293168.html
 • Erdoğan, M. (2013), Anayasal- Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 24, s. 21-29
 • Erdoğan, M. (1998), Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara
 • Ergül, E. (2014), Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, s. 1–2
 • Etzioni A. (2005), How Patriotic Is the Patriot Act, Freedom Versus Security in the Age of Terrorism, Routlege, New York
 • EURONEWS, (2016), Terör saldırıları sonrası bir yılda Fransa'da neler değişti? http://tr.euronews.com/2016/01/07/teror-saldirilari-sonrasi-bir-yilda-fransa-da-neler-degisti (06.09.2017)
 • Görün, M. (2006), “Yerel Demokrasi ve Katılım: İzmir, Konya ve Ağrı İl Genel Meclis Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2): 159-184.
 • Gözler, K. (2017), İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Güler, T. (2016), 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Siyaset- Bürokrasi İlişkilerinin Kamu Yönetimi Reformları Üzerinden Okunması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 36-1 İİBF 10. Yıl Özel Sayısı, s. 347-382
 • Haberler.com (2016), Kayyum Atanan Belediyelerin Terör Sabıkaları Açıklandıhttps://www.haberler.com/28-belediyeye-kayyum-atandi-8771530-haberi/ (02.09.2017)
 • HABERTÜRK, (2016), Mardin’de Patlamada Belediye Kamyonu Kullanılmışhttp://www.haberturk.com/gundem/haber/1264699-mardinde-jandarma-karakoluna- duzenlenen-saldirida-mazidagi-belediyesinin-kamyonu-kullanilmis (06.09.2017)
 • Heywood, A. (2006). Siyaset, Liberte Yayınları, Ankara
 • İçişleri Bakanlığı (2016), Basın Açıklaması No:2016/63https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi11092016 (06.09.2017)
 • İspanya Anayasası http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/14-%C4%B0SPANYA%20533-584.pdf (23.10.2017)
 • KDGM (2014), Sessiz Devrim, Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri 2002-2014, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları: 4, Ankara
 • KDGM (2013), Bütün Boyutlarıyla Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları: 2, Ankara
 • Kelly, J. (2014), Balancıng Natıonal Securıty And Freedom: Reactıons To Terrorısm And Its Effect On Cıtızens’ Cıvıl Lıbertıes, Cıvıl Rıghts, And Prıvacy, https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37298/KELLY-THESIS-2014.pdf (21.09.2017)
 • Kubicek, P. (2013), Democratization and Relations with the EU in the AK Party Period: Is Turkey Really Making Progress?, Insight Turkey Vol. 15 / No. 4 / 2013, pp. 41-49
 • Lewis, B. (1994), Why Turkey İs The Only Muslim Democracy, Middle East Quarterly, Volume: 1, Number: 1, pp. 41-49http://www.meforum.org/216/why-turkey-is-the-only-muslim-democracy (10.09.2017)
 • Lopez, L. P. (2015), The ‘Citizen Participation Process’ in Catalonia: Past, Present And Future, Liverpool Law Review • November 2015, pp 1-20
 • NTV, (2017), Katalonyada-Bagimsizlik-Yanlisi-Referandum-Yapilacakhttps://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/katalonyada-bagimsizlik-yanlisi-referandum-yapilacak,6PSIHuHEoEa2yRch2zSFUQ (17.09.2017)
 • Öğüt, Ö. (2012), Catalonia Is Not Spain http://politikaakademisi.org/2012/09/27/catalonia-is-not-spain/ (27.09.2017)
 • Özdemir, A. (2016), “Kamu Düzeni” ve “Kamu Güvenliği” Kavramlarına Analitik Bir Yaklaşım (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Sınırlandırılması Örneği) Internatıonal Journal Of Legal Progress, Volume: 2, Number: 2, pp. 78-115
 • SABAH, (2016), Van'da öldürülen teröristler belediye aracından çıktıhttp://www.sabah.com.tr/gundem/2016/06/15/vanda-oldurulen-teroristler-belediye-aracindan-cikti (06.09.2017)
 • Selçuk, E. (2009), Kürt Açılımı I: İspanya Modeli “Bölgeli Devlet” (?)http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1116/kurt_acilimi_i_ispanya_modeli_bolgeli_devlet_ (29.09.2017)
 • Sözen, S. (2011). Türkiye’de Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Reformu: Son On Yıla Genel Bir Bakış, Türk İdare Dergisi, Yıl: 83, Sayı 473, 133- 148
 • STAR, (2016), HDP’li belediyelerin işçi referansı Kandilhttp://www.star.com.tr/politika/hdpli-belediyelerin-isci-referansi-kandil-haber-1156462/ (06.09.2017)
 • Tan, T. (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü (içinde), Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen (ed.), TODAİE Yayını 342, 2. Baskı, Ankara
 • THE GUARDIAN (2017). May: I’ll rip up human rights laws that impede new terror legislation, https://www.theguardian.com/ politics/2017/jun/06/theresa-may-rip-up-human-rights-laws-impede-new-terror-legislation (06.09.2017)
 • T.C. Anayasasıhttps://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm (05.09.2017)
 • YENİ ŞAFAK, (2017), Madrid Yönetime El Koyduhttp://www.yenisafak.com/dunya/madrid-yonetime-el-koydu-2805931
 • Yokuş, S. (2013). Özgürlük- Güvenlik İkilemi, Uluslararası Güvenlik Kongresi, (Bildiriler Kitabı) Kocaeli Üniversitesi Yayınları No: 447, Kocaeli, s. 442- 462
 • Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, s. 22-43http://media.library.ku.edu.tr/reserve/resfall15_16/Sosc116_SEaytac/Week3.pdf (21.09.2017)
 • 674 sayılı KHK, (2016)http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-2.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7729-5172
Author: Tahsin GÜLER (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3711-6915
Author: Abdullah YILMAZ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder446069, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1801 - 1816}, doi = {10.17755/esosder.446069}, title = {YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ}, key = {cite}, author = {GÜLER, Tahsin and YILMAZ, Abdullah} }
APA GÜLER, T , YILMAZ, A . (2018). YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1801-1816. DOI: 10.17755/esosder.446069
MLA GÜLER, T , YILMAZ, A . "YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1801-1816 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/446069>
Chicago GÜLER, T , YILMAZ, A . "YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1801-1816
RIS TY - JOUR T1 - YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ AU - Tahsin GÜLER , Abdullah YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.446069 DO - 10.17755/esosder.446069 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1801 EP - 1816 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.446069 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.446069 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ %A Tahsin GÜLER , Abdullah YILMAZ %T YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.446069 %U 10.17755/esosder.446069
ISNAD GÜLER, Tahsin , YILMAZ, Abdullah . "YEREL DEMOKRASİ–GÜVENLİK SARMALINDA YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI PRATİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1801-1816. https://doi.org/10.17755/esosder.446069