Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 1 - 22 2014-09-10

REALITY THERAPY: CHARACTERISTICS, BASIC CONCEPTS, TREATMENT, IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT
GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

Orkide AKPINAR [1] , F.Selda ÖZ [2]

301 3930

Abstract The Reality Therapy which was developed by William Glasser in 1960s is built on cognitive behavioral theory and interventions. However, the reality therapy is more philosophical than cognitive behavioral approaches; it emphasizes more on the process and responsibility than the consequences. The basis of the reality therapy is to asisst the individuals in making their own choices in accordance with their needs without harming the others. .This approach is particularyparticularly preferred at schools and substance abuse clinics . This study includes the introduction to the reality therapy, its characteristics, significant theoretical concepts and it also includes the treatment process, implementation and assessment issues. Key Words: Reality therapy, choise and control theory
Öz William Glasser tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen gerçeklik terapisi, bilişsel ve davranışçı teori ve müdahaleler üzerine yapılandırılmıştır. Bununla birlikte gerçeklik terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşımlardan daha felsefidir. Sonuçlardan çok sorumluluğa ve sürece daha fazla vurgu yapar. Bireylere, diğerlerine zarar vermeden ihtiyaçlarıyla uyumlu olan kendi seçimlerini kendilerinin yapmalarına yardım etmek gerçeklik terapisinin temelidir. Özellikle okullarda ve madde bağımlılığı kliniklerinde bu yaklaşım tercih edilmektedir. Bu çalışmada, gerçeklik terapisinin tanıtımı, Özellikleri, önemli teorik kavramlarına aynı zamanda tedavi süreci, uygulama ve değerlendirme konularına da yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gerçeklik terapisi, seçim ve kontol teorisi.
 • Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2005). Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Alfa Aktüel Yayıncılık. Cameron, A. (2010). Utilizing choice theory and reality therapy in therapeutic foster care homes. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 30, 9-16.
 • Casstevens, W.J. (2010). Using reality therapy and choice theory in health and wellness program development within psychiatric psychosocial rehabilitation agencies. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 29, 55-58.
 • Clifton, D. (2011). “Minding up” with choice theory in a rapidly changing 21st century. International Journal of ChoiceTheory and Reality Therapy, 30, 17-22.
 • Cisse, G.S. (2010). Choice theory to empower community change. İnternational Journal of ChoiceTheory and Reality Therapy, 30, 27-32.
 • Corey, G. (2000). Theory & practice of group counseling (5th ed.). Wadsworth: Brooks Cole, Thompson Learning.
 • Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy (6th ed.). Wadsworth: Brooks Cole, Thompson Learning.
 • Glasser, W. (1975). Reality Therapy. New York: Harper and Row Publishers.
 • Glasser,W. (1998). Choice theory a new psychology of personal freedom. New York. Harper Collins.
 • Gül, Ş. (1996). Gerçeklik terapisi grup uygulamasının, lise öğrencilerinin mesleki gelecekle ilgili problemlerini çözümlemedeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Hammond, K. J. (2002). Serving student teacher with choice theory and reality therapy. International Journal of Reality Therapy, 22(1), 46-48.
 • Jones, R.N. (2001). Theory and Practice of Counselling an Therapy. New York: Continuum.
 • Kaner, S. (1993). Kontrol kuramı ve gerçeklik terapisi. Ankara Üniversitesi C.B.F Dergisi, 26, Kaner, S. (1993). Psikodramanın ve gerçeklik terapisinin suçlu gençlerin benlik kavramlarına ve empati düzeylerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmoloji Dergisi, (3P), 1(2), 165-172.
 • Kim, H. K. (2002) . The effect of reality therapy program on the responsibility for elementary school children in Korea. İnternational Journal of Reality Therapy, 22 ( 1), 30-33.
 • Kim, J.U. (2007). A reality therapy group counselling program as an internet addiction recovery method for college students in Korea. İnternational Journal of Reality Therapy, 26 (2), 2- 9. Kim, J.U. (2008). The effect of R/T group counseling program on the internet addition level and self esteem of internet addition universty students. İnternational Journal of Reality Therapy, 27 (2), 2- 11.
 • Lavrance, D.H.(2004). The effect of reality therapy group counseling on self determination of persons with developmental disabilities. . International Journal of Reality Therapy, 23(2), 9
 • Lojk, L.ve Wubbolding, R.E. (2011). 4th european innernational conference in edinburgh: keynote address part.2. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 30, 8-16. Mason, C.P. ve Duba, J.D. (2009). Using reality therapy in schools: its potential impact on the effectiveness of the ASCA national model. International Journal of Reality Therapy, 29, 1.
 • Napan, K.(2002). Caring,sharing and daring. Application of choice theory and adult learning theory in tertiary education. . International Journal of Reality Therapy, 21(2), 4-7.
 • Osman,H.G.(2002). Seçim teorisi eğitiminin içsel motivasyon ve aktif başa çıkma üzerinde etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon.
 • Özmen, A. (2006). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının ve etkileşim grubu uygulamasının öfkeyle başa çıkma becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Seligman, L. (2001). Systems, strategies, and skills of counseling and psychotherapy. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Sheil,J.A. (2002). Management and counseling or catching up with lead management. International Journal of Reality Therapy, 21(2), 15-18.
 • Villares,E., Brigman,G. ve Maier, A. (2010). Student success skills: Building quality worlds and advocating for school counseling programs. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 1, 52-64
 • Wubbolding, R. E.,ve Brickell, J. (1998). Qualities of the reality therapist. International Journal of Reality Therapy, 17, 47-49.
 • Wubbolding, R. E.,ve Associates. (1998). Multicultural awareness: Implications for reality therapy and choice theory. International Journal of Reality Therapy, 17, 4-6.
 • Wubbolding, R.E., Robey, P. ve Brickell, J. (2010). A partial and tentative look at the future of choice therapy, reality therapy and lead management. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 29, 25-34.
 • Wubbolding, R.E. ( 2011). Reality therapy. In Carlson, J., & Englar-Carlson, M., Eds.Theories of psychotherapy Series. Washington, D.C.: American Psychological Association.
 • Zeman, B. (2010). Beyond choice theory: using language to take effective control of your life. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 30, 36-40.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orkide AKPINAR

Yazar: F.Selda ÖZ

Bibtex @ { esosder82746, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Orkide and ÖZ, F.Selda} }
APA AKPINAR, O , ÖZ, F . (2014). GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82746
MLA AKPINAR, O , ÖZ, F . "GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 1-22 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82746>
Chicago AKPINAR, O , ÖZ, F . "GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME AU - Orkide AKPINAR , F.Selda ÖZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME %A Orkide AKPINAR , F.Selda ÖZ %T GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD AKPINAR, Orkide , ÖZ, F.Selda . "GERÇEKLİK TERAPİSİ: ÖZELLİKLER, TEMEL KAVRAMLAR, TEDAVİ, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 1-22.