Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 145 - 165 2014-09-10

CHINGIZ AITMATOV'S NOVEL "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" IN TERMS OF NOVEL TECHNIQUE
ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI

Mustafa KARABULUT [1]

298 1367

Abstrac Chingiz Aitmatov, as well as all the world\'s leading authors of the Turkish world. Dişi Kurdun Rüyaları, the author\'s good-bad, divine justice, destiny, conscience, self-sacrifice and so on. issues in a novel question. The author, the eternal problems of mankind, thinking of a priest school students, marijuana smugglers, tells tales of life in the Kyrgyz shepherds and wolves. In this novel is given love, faith, religion, trafficking, fate, compassion, freedom, mother love, greed, death, grief, to show the right way, in good faith, evil, destruction of nature, cringe, friendship, issues and themes, such as significant in the regime. Dişi Kurdun Rüyaları is exspressed the divine and human responsibility for the continuous existence of power In this work also is told in the pressure of the Soviet regime on the Turks. However, Dişi Kurdun Rüyaları, polluted, degraded nature of a scream novel. Key Words: Chingiz Aitmatov, Dişi Kurdun Rüyaları, novel technique.
Öz Cengiz Aytmatov Türk dünyasının olduğu kadar bütün dünyanın en önde gelen yazarlarındandır. Dişi Kurdun Rüyaları, yazarın iyi-kötü, ilahi adalet, kader, vicdan, fedakarlık vb. konuları sorguladığı bir romandır. Yazar, insanoğlunun ezeli ve ebedi sorunlarını, bir papaz okulu öğrencisinin düşüncelerinde, esrar kaçakçılarının, Kırgız çobanlarının ve kurtların hayat hikayelerinde anlatmaktadır. Dişi Kurdun Rüyaları, ilahi kudretin varlığı ve insanın sorumluluğunu sürekli dile getirir. Bu romanda, aşk, kader, din, kaçakçılık, alın yazısı, merhamet, özgürlük, anne sevgisi, açgözlülük, ölüm acısı, doğru yolu gösterme, iyi niyet, kötülük, tabiatın tahribi, yalakalık, dostluk, rejim gibi konu ve temalara önemli ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca bu eserde, Türkler üzerinde Sovyet rejiminin baskısı da anlatılır. Bununla birlikte, Dişi Kurdun Rüyaları, kirletilen, bozulan tabiata bir haykırışın romanıdır. Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov, Dişi Kurdun Rüyaları, roman tekniği.
 • Aktaş, Şerif (2005), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Aktaş, Şerif (2002), Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Bachelard, Gaston (1996), Mekânın Poetikası (Çev. Aykut Derman), Kesit Yayınları, İstanbul.
 • Bourneur, Roland-Quellet, Réal (1989), Roman Dünyası ve İncelemesi (Çev. Hüseyin Gümüş), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Boynukara, Hasan (1997), Romanda Bakış Açısı ve Anlatış, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • Çetin, Mustafa (1994), Cengiz Aytmatov’un Eserleri ve Eserlerinden Sinemaya Uyarlanan Filmler Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Forster, E.M (1985), Roman Sanatı, (Çev. Ünal Aytür), Adam Yayınları, İstanbul.
 • Kolcu, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, Ötüken Yay., İstanbul. Korkmaz, Ramazan (2008), Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Korkmaz, Ramazan (2007), Romanda Mekânın Poetiği, Edebiyat ve Dil yazıları Mustafa İsen’e Armağan, s.399-415, Ankara.
 • Korkmaz, Ramazan (1997), Sabahattin Ali İnsan ve Eser, Y.K.Y., İstanbul.
 • Lukacs, George (2007), Roman Kuramı (Çev. Cem Soydemir), Metis Eleştiri Yay., İstanbul.
 • Stevick, Philip (2004), Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Akçağ Yayınları, Ankara. Şahin, Veysel (2008), Kurmaca Tekniği Bakımından Halide Edip Adıvar’ın “Handan” Romanı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.18, Sayı:2, Elazığ, S.99-126.
 • Tekin, Mehmet (2009), Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Uzun, Gülsine (2007), Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/2 Spring.
 • Wellek, René-Warren, Austin (1983), Edebiyat Biliminin Temelleri, (Çeviren:Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa KARABULUT

Bibtex @ { esosder82752, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {145 - 165}, doi = {}, title = {ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Mustafa} }
APA KARABULUT, M . (2014). ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 145-165. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82752
MLA KARABULUT, M . "ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 145-165 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82752>
Chicago KARABULUT, M . "ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 145-165
RIS TY - JOUR T1 - ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI AU - Mustafa KARABULUT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 165 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI %A Mustafa KARABULUT %T ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD KARABULUT, Mustafa . "ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV'UN "DİŞİ KURDUN RÜYALARI" ROMANI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 145-165.