INTERNATIONAL GRADUATE STUDENTS 'VIEWS ABOUT TURKEY'S UNIVERSITIES
TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Nurettin BELTEKİN [1] , Somayyeh RADMARD [2]

294 552

Abstract The purpose of this study was to graduate international students studying at the University of Ankara to try to identify the views of the university. Study is a descriptive survey study. Although the university students' views on the findings of the study, mostly positive, some negative opinions sizes are also visible. Academic life all along the bottom of the lower dimensions differ according to the size of the group judgment of the degree of a positive finding is positive. According to research findings, they found the group sizes are also proportionately more negative. Especially for faculty members "interest", "help" and "communication" and "sufficient material to use", "to use effective teaching methods", "fair and impartial assessment" is seen on the negative judgments. Fully met the expectations of the university's physical environment isexpectation of the university's physical environment is seen on the negative group, the "library" and "computers, copiers, internet, and so on. supportSupport services in terms of the number and continuity of service" are deemed insufficient, and "professional development" and "the quality of education" were concerns about. Key Words: Graduate Education, International Students, the University of Ankara, Academic Quality, Academic Process, Physical Area,
Öz Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören lisansüstü lisansüstü öğrencilerin üniversitenin akademik iklimine, akademik süreçlere, fiziksel ortama ve üniversitenin akademik niteliğine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma evreninden "uygun örnekleme yöntemi" ile seçilen 119 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS programı ile frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin akademik yaşantı alt boyutlarına göre olumlu bulma derecesi farklılaşmaktadır. Alt boyutların genelinde, grubun yargısı olumludur. Grup, öğretim elemanlarına yönelik "ilgi", "yardım" ve "iletişim" ile "yeterli materyal kullanma, "etkili öğretim yöntemlerini kullanma,"adil ve tarafsız değerlendirme" konularında olumsuz yargılara sahiptir. Üniversitenin; kütüphane" ve "bilgisayar, fotokopi, internet, vb. destek hizmetleri sayı ve hizmetin sürekliliği" açısından yetersiz olduğu, "mesleki gelişim" ve "eğitimin niteliği" konularında ise olumsuz algı içerisinde oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Uluslararası Öğrenciler, Ankara Üniversitesi, Akademik Nitelik, Akademik Süreç, Fiziksel Ortam
  • Aktan C.C., Gencel, U. (2007). Yükseköğretimde Akreditasyon, içinde: C. Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurettin BELTEKİN

Yazar: Somayyeh RADMARD

Bibtex @ { esosder82758, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = { - }, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {RADMARD, Somayyeh and BELTEKİN, Nurettin} }
APA BELTEKİN, N , RADMARD, S . (2014). TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82758
MLA BELTEKİN, N , RADMARD, S . "TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82758>
Chicago BELTEKİN, N , RADMARD, S . "TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Nurettin BELTEKİN , Somayyeh RADMARD Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Nurettin BELTEKİN , Somayyeh RADMARD %T TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD BELTEKİN, Nurettin , RADMARD, Somayyeh . "TÜRKİYE'DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): -.