Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 270 - 286 2014-09-10

KITSCH PROBLEM IN CINEMA AND GRAPHIC DESIGN TODAY
GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU

Abdulhamit GÜMÜŞLÜ [1]

298 795

Abstract In this study, some kitsch trends seen in cinema and graphic design and origins of those trends are examined. Taking into account the development trend of Kitsch in the arts heavily consumed and popular, the importance and popularity that graphics and cinema gained today is especially focused on. Then the relationship between graphic design and film are discussed. After that, movie posters, one of the meeting points of those two arts are examined. In this examination, general aspects of posters and kitsch elements they have are discussed briefly. In this context, the general properties and the structure of kitsch are discussed and the general effects of the kitsch on the art are investigated. This study is prepared on the assumption that elimination of Kitsch concept in the art and the bargains and ugliness coming with it relies on understanding the conditions bringing out Kitsch. Keywords: Kitsch, Cinema, Graphic Design, Visual Communication, Poster.
Öz Bu çalışmada, sinema ve grafik tasarımda görülen bazı kitsch eğilimler ve bu eğilimlerin kaynakları incelenmektedir. Kitsch'in özellikle çok tüketilen ve popüler olan sanatlar içindeki gelişme eğilimi de dikkate alınarak, grafik ve sinemanın çağımızda kazandığı önem ve popülerlik üzerinde özellikle durulmuştur. Daha sonra grafik tasarım ile sinema arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Ardından, bu iki sanatın buluşma noktalarından birisi olan sinema afişleri incelenmiştir. Bu incelemede, afişin genel özellikleri ve bu afişlerin taşıdıkları kitsch öğeler kısaca ele alınmıştır. Bu çerçevede kitsch'in genel özellikleri ve yapısı üzerinde de durulmuş ve kitsch'in sanat üzerindeki genel etkileri araştırılmıştır. Bu çalışma, sanattaki Kitsch kavramının ve beraberinde getirdiği ucuzlukların ve çirkinliklerin yok edilmesinin, kitsch'i ortaya çıkaran koşulların anlaşılmasına dayandığı varsayımıyla hazırlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Kitsch, Sinema, Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Afiş.
  • BAUDRİLLARD, Jean. Simülasyon ve Simülakrlar. Çev. Oğuz Adanır, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 199 BERGER, John. Görme Biçimleri. Çev. Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul, 1986.
  • CASSİER, Ernst. An Essay on Man, Garden City, N.Y,: Doubleday Anchor, 1956 .
  • HEBDİGE, Dick. Gençlik ve Alt Kültürleri. (Çev. Belirtilmemiş), İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. POPPENHEİM, Fritz. Modern İnsanın Yabancılaşması. Çev. Salih Ak, Phoenix Yayınları, Ankara, 200
  • POSTMAN, Neil. Television: Killing Amuse; Public Discourse or Amusing Ourselves to Death; In The Age of Show Business. Penguin Boks, London, 1985.
  • SARIKAVAK, Namık Kemal. “Tipografi Yazıları”, Photoshop Magazin, İstanbul, 2005.
  • TAYLOR, Charles. Modernliğin Sıkıntıları, Çev. Uğur Canbilen, Ayrıntı yayınları, Ankara, 1995.
  • THOMSON, George. İnsanın Özü; Bilimin ve Sanatın Kaynakları. Çev. Celal Üster, Payel Yayınları, İstanbul, 1991.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdulhamit GÜMÜŞLÜ

Bibtex @ { esosder82759, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {270 - 286}, doi = {}, title = {GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU}, key = {cite}, author = {GÜMÜŞLÜ, Abdulhamit} }
APA GÜMÜŞLÜ, A . (2014). GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 270-286. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82759
MLA GÜMÜŞLÜ, A . "GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 270-286 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82759>
Chicago GÜMÜŞLÜ, A . "GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 270-286
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU AU - Abdulhamit GÜMÜŞLÜ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 270 EP - 286 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU %A Abdulhamit GÜMÜŞLÜ %T GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD GÜMÜŞLÜ, Abdulhamit . "GÜNÜMÜZDE SİNEMA VE GRAFİK TASARIMDA KİTSCH SORUNU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 270-286.