Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 287 - 305 2014-09-10

REFLECTION OF REGULATIONS ABOUT ALCOHOL ADVERTISINGS IN MEDIA IN TURKEY
TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI

Melis OKTUĞ ZENGİN [1]

252 1147

Abstract: Reflection of Regulations about Alcohol Advertisings in Media in Turkey According to national and international research, alcohol consumption is one of the common problems, especially in European Countries, which threatens public health. Instead of this reality, after forbidden of cigarette advertisements, among addictive substances, alcohol is the only product in world, which can be advertised. As a result of, privatization and taking alcohol production and distribution from government monopoly, in Turkey, the importance of alcohol advertisement rises, in terms of product publicity and marketing. Enterprises in competitive climate, in order to be a favorite brand, tend to different channels in traditional and new media. Instead of this activity in alcohol market, in January 2010, there are new regulations and restrictions about alcohol advertisements and sponsorship. In today's information society, because of diversity and prevalence in use of new media, especially among children and young peoples, there are considerable barriers to achieve the purpose of new regulations. This paper, tries to state the strategies, which come out after the restrictions, through the medium of advertisements using both traditional and new media. Besides, in order to protect children and youngs people, voluntary regulations in the advertising buisnessbusiness are discussed, which are made by actors except government. Key Words: Advertising, regulation ,coregulation
Öz Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalar, özellikle Avrupa ülkelerinde, alkol kullanımının halk sağlığını tehdit eden sorunlar arasında ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir. Bu gerçekliğe karşın, sigara reklamlarına getirilen yasaklamaların ardından, alkol, bağımlılık yapıcı maddeler arasında, tüm dünyada reklamı yapılabilen tek üründür. Alkol üretimi ve dağıtımının özelleştirilerek devlet tekelinden alınması sonucunda, Türkiye'de alkollü içecek reklamlarının, ürün tanıtımı ve pazarlaması açısından önemi artmıştır. Rekabet ortamındaki işletmeler, tercih edilen marka olabilmek için gerek geleneksel medya gerekse yeni medya araçlarında etkili reklam için çeşitli mecralara yönelmişlerdir. Alkol ürünleri piyasasındaki bu hareketliliğe karşın, 2010 Ocak ayında, alkol reklamları ve sponsorlukla ilgili yeni düzenlemeler ve buna bağlı olarak bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Günümüz bilgi toplumunda, yeni iletişim ortamlarının çeşitliliği; çocuklar ve gençler tarafından kullanımındaki yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemelerin amacına ulaşmasında büyük engeller olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmada, geleneksel medya ve yeni iletişim ortamlarını birlikte kullanarak hazırlanmış reklamlardan yola çıkarak, kısıtlamaları izleyen süreçte belirlenen stratejiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, çocuk ve gençler gibi hassas grupların bu tür tehditlerden korunması konusunda, reklam alanında, özellikle Devlet dışı aktörler tarafından yapılabilecek gönüllü düzenlemelerle ilgili yaklaşımlar irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Reklam, düzenleme, ortak denetim
 • Adab, V. & Compiègne, I. (1992). Langage et Publicité. Paris: Bréal.
 • Atkin, C. K., Hocking, J. & Block, M. (1984). Teenage drinking: Does advertising make a difference? Journal of Communication, 34(2), 158.
 • Austin, E. W. & Knaus, C. (2000). Predicting the potential for risky behavior among those ‘‘too young’’ to drink as the result of appealing advertising. Journal of Health Communication,5, 13–27.
 • Austin, E. W. & Nach-Ferguson, B. (1995). Sources and influences of young school-age children’s general and brand-specific knowledge about alcohol. Health Communication, 7, 1–20.
 • Cohen-Tanugi, L. (1992).Le droit sans l’Etat, 3 e éd., Paris, P.U.F., 150.
 • Degrave, E., «Mieux légiférer» La corégulation et l’autorégulation dans la politique législative européenne, http://www.crid.be./pdf/publics/5554.pdf , Şubat 12, 2011, Elden M. (2004). Reklam Yazarlığı. (2. Baskı) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Elden, M., Ulukök Ö.&Yeygel S.(2005). Şimdi Reklamlar…İstanbul:İletişim.
 • Gentile, D., Walsh D., Bloogreen, J., Atti, J. &Normand, J. (2001). Frogs Sell Beer: The Effects of Beer Advertissements on Adolescent Drinking Knowledge, Attitude and Behavior. Paper presented at the Biennial Conference of the Society for Research in Child Development (April, 2001), Minneapolis, Minnesota .
 • Grant, B.F. & Dawson ,D.A. (1997). Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence. Journal of Substance Abuse, 9, 103-110.
 • Grube, J. W. & Wallack, L. (1994). Television beer advertising and drinking knowledge, beliefs, and intentions among school children. American Journal of Public Health, 84,254–259.
 • Kocabaş, F. & Elden, M. (2009). Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar (2. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Leiber, L. (1996). Commercial and Character Slogan Recall by Children Aged 9 to 11 Years: Budweiser Frogs Versus Bugs Bunny. Berkeley, CA: Center on Alcohol Advertising. Martin, C. S., Arria, A. M., Mezzich, A. C. & Bukstein, O. G. (1993). Patterns of polydrug use in adolescent alcohol abusers. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 19, 511-5
 • Palzer, C. La corégulation en Europe: Condition générales de mise en oeuvre de cadres corégulateurs en Europe. IRIS Observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, www.obs.coe.int/oea_publ/iris_special/2003.html , Mart 16, 2011, Shaffer, A. (1997). Acohol Advertising and Motor Fatalities. The Review of Econmics and Statistics, 79 (3), 432-442.
 • Stacy, A., Zogg, J., Unger, J.&Dent, C. (2004). Exposure to Televised Alcohol Ads and Sunsequent Adolescent Alcohol Use. American journal of Health Behaviour. 28 (6), 498-50
 • Tokol, T. (1996). Pazarlama Yönetimi (7. baskı). İstanbul: Ceylan Matbaacılık.
 • Tremblay, V. & J, Okuyama K. (2001). Advertising restriction, competiton and alcohol comsumption. Contemporary Economic Policy, 19 (3), 313-321.
 • TÜİK Sağlık Araştırması 2008, 43.
 • Unger, J., Schuster, D., Zogg, J., Dent, C.& Stacy, A. (2003). Alcohol Advertising Exposure and Adolescent Alcohol Use: A Comparison of Exposure Mesure. Addiction Research and Theory, 11 (3), 177-193.
 • Wallack, L., Cassady, D., & Grube, J. W. (1990). TV beer commercials and children: Exposure, attention, beliefs, and expectations about drinking as an adult. Falls Church, VA: AAA Foundation for Traffic Safety.
 • Wallack, L., Grube, J., Madden, P. R., & Breed, W. (1990). Portrayals of alcohol on primetime television. Journal of Studies on Alcohol, 51(5), 428–433.
 • Yengin, H.(1996). Medyanın Dili. İstanbul: Der www.tapdk.gov.tr , Şubat 18, 2011 www.who.int/abuse/expert_committee_alcohol_trs944_french.pdf , Mart 1, 2011 http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyfr.pdf , Mart 1, 2011 http://ec.europa.eu/health/alcohol/eurobarometers/index_en.htm , Mart 2, 2011 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/regulation_en.pdf , Mart 2, 2011 www.tubim.gov.tr/Dosyalar/Strateji_ve_Eylem_Planlari/Strateji_Tr.pdf , Mart 26, 2011
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melis OKTUĞ ZENGİN

Bibtex @ { esosder82760, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {287 - 305}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {ZENGİN, Melis OKTUĞ} }
APA ZENGİN, M . (2014). TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 287-305. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82760
MLA ZENGİN, M . "TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 287-305 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82760>
Chicago ZENGİN, M . "TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 287-305
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI AU - Melis OKTUĞ ZENGİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 305 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI %A Melis OKTUĞ ZENGİN %T TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD ZENGİN, Melis OKTUĞ . "TÜRKİYE'DE ALKOL REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN MEDYA ORTAMINDAKİ YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 287-305.