Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 284 - 299 2014-09-10

THE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING ON STUDENTS' CAREER AND EDUCATIONAL DECISIONS OF STUDENTS
İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Zeynep HAMAMCI [1] , Feride BACANLI [2] , Hüseyin DOĞAN [3]

239 629

The purpose of this study was to determine factors which influence on students' career and educational decisions in primary school, high school and university students. The sample of the study consists of 589 students which selected randomly from primary and high schools in Gaziantep and Eskişehir with university students in Gazi University. Data were collected by Demograpich Information Survey which was developed by the researchers and Career and Educational Decision Making Survey.In this study, It has been examined whether there is a difference in the factors that are influential in career and educational decision making process by using t test, Chi-square test, One-Way ANOVA analysisAccording to the results of the study, it was found that majority of students have made their career and education decisions and being confident their decisions.Findings have shown that the most important factors which effect on students' career and educational decisions, respectively: fathers, mothers, books and journal and teachers who are working in schools.While there were not differences addition sources of help point of view level of class, it was found that friends of male students has been influence on their career and educational decisions.
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıf, lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve eğitsel kararları üzerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın örneklemi, Gaziantep ve Ankara il merkezinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullara devam eden öğrenciler ile Ankara'da Gazi Üniversitesine devam eden 589 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu ile Mesleki ve Eğitsel Karar Verme Anketi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere ait demografik değişkenlere göre mesleki ve eğitsel karar verme sürecinde etkili olan faktörler açısından bir fark olup olmadığı t testi, kay-kare test ve tek yönlü varyans analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitsel ve mesleki kararlarını verdikleri, vermiş oldukları kararlara da güvendikleri bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki ve eğitsel kararlarında en etkili olan faktörler sırasıyla; babalar, anneler, kitap ve dergiler ile okullardaki öğretmenler olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitsel ve mesleki kararlarını verirken başvurdukları kaynaklarda sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmazken, erkek öğrencilerin kararlarında arkadaşlarının daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep HAMAMCI

Yazar: Feride BACANLI

Yazar: Hüseyin DOĞAN

Bibtex @ { esosder82774, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {284 - 299}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {HAMAMCI, Zeynep and DOĞAN, Hüseyin and BACANLI, Feride} }
APA HAMAMCI, Z , BACANLI, F , DOĞAN, H . (2014). İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 284-299. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82774
MLA HAMAMCI, Z , BACANLI, F , DOĞAN, H . "İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 284-299 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82774>
Chicago HAMAMCI, Z , BACANLI, F , DOĞAN, H . "İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 284-299
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ AU - Zeynep HAMAMCI , Feride BACANLI , Hüseyin DOĞAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 299 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %A Zeynep HAMAMCI , Feride BACANLI , Hüseyin DOĞAN %T İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD HAMAMCI, Zeynep , BACANLI, Feride , DOĞAN, Hüseyin . "İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE EĞİTSEL KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 284-299.