Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 323 - 335 2014-09-10

TEACHERS' VIEWS ON REALIZATION LEVEL OF THE SUBJECTS OF FREE ACTIVITIES COURSE
SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

M.Nuri GÖMLEKSİZ [1] , Faysal ÖZDAŞ [2]

197 284

The aim of this study is to determine 4th and 5th grade Classroom teachers' views on the realization level of learning attainments aimed at Free Activities Course. Data for the study was collected with 28 item five-point Likert style scale that was developed by the researchers. Population of the study included 28 primary schools in Mardin city center. There are totally 4th and 5th grade 137 classroom teachers in these schools. The research survey was handed all the teachers in the sample but 104 teachers delivered the survey. Of these surveys 18 were omitted as they were not filled suitably and 86 surveys were evaluated. The findings revealed statistically significant differences among teachers' views on the realization level of Free Activities Course in terms of gender variable. Teachers emphasized positive views toward the realization level of the subjects of Free Activities Course
Bu çalışmanın amacı, serbest etkinlikler dersi konularının gerçekleşme düzeyine ilişkin 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 28 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenin Mardin il merkezindeki 28 İlköğretim Okulu oluşturmaktadır. Bu okullardaki 4 ve 5. sınıf öğretmeni sayısı 137'dir. Araştırma ölçeği bütün öğretmenlere dağıtılmış, ancak 104 öğretmenden geri dönüşüm olmuştur. Bunlardan 86 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, serbest etkinlikler dersi konularının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmenleri görüşleri arasında cinsiyet açısından anlamlı fark tespit edilmiştir. Öğretmenler, serbest etkinlikler dersi konularının gerçekleşme düzeyine ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M.Nuri GÖMLEKSİZ

Yazar: Faysal ÖZDAŞ

Bibtex @ { esosder82776, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {323 - 335}, doi = {}, title = {SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {GÖMLEKSİZ, M.Nuri and ÖZDAŞ, Faysal} }
APA GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . (2014). SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 323-335. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82776
MLA GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . "SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 323-335 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82776>
Chicago GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . "SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 323-335
RIS TY - JOUR T1 - SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - M.Nuri GÖMLEKSİZ , Faysal ÖZDAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 335 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A M.Nuri GÖMLEKSİZ , Faysal ÖZDAŞ %T SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD GÖMLEKSİZ, M.Nuri , ÖZDAŞ, Faysal . "SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ KONULARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 323-335.